Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

07. november 2019

120-dages-reglen

I forbindelse med et ansættelsesforhold, kan en arbejdsgiver indføre det, der kaldes 120-dages-reglen i medarbejderens ansættelseskontrakt. Denne regel giver mulighed for at opsige medarbejderen med et kortere varsel, end hvad der normalt er tilladt. Vi forklarer her, hvornår reglen kan anvendes, hvordan sygedagene opgøres og reglens undtagelser.

Hvad er 120-dages-reglen?

Med 120-dages-reglen kan en privat arbejdsgiver opsige en funktionæransat med én måneds varsel, hvis pågældende medarbejder har haft mere end 120 sygedage inden for en periode på 12 måneder. Hvis arbejdsgiveren gør brug af denne regel, betyder det, at medarbejderen skal fratræde efter løbende måned plus én måned. Falder opsigelsen eksempelvis den 5. oktober, skal medarbejderen altså fratræde den 30. november.

Hvem må anvende 120-dages-reglen?

120-dages-reglen må kun anvendes af private arbejdsgivere og gælder derfor ikke offentlige ansatte. Derudover skal medarbejderen være ansat som funktionær. Hvis medarbejderen ikke er funktionær, kan arbejdsgiveren altså ikke gøre brug af 120-dages-reglen.

Hvornår kan 120-dages-reglen anvendes?

120-dages-reglen kan kun anvendes, hvis det er aftalt i ansættelseskontrakten. Hvis det ikke er skrevet ind i ansættelseskontrakten, kan en arbejdsgiver ikke anvende 120-dages-reglen, selvom en given medarbejder er syg i 120 dage over 12 måneder. Arbejdsgiveren behøver dog ikke at gøre brug af 120-dages-reglen, men kan vælge at opsige medarbejderen med udgangspunkt i det opsigelsesvarsel, der gør sig gældende for det enkelte ansættelsesforhold, som enten er opsigelsesvarslet i funktionærloven eller i en eventuel overenskomst.

Hvis arbejdsgiveren ønsker at gøre brug af 120-dages-reglen gælder følgende:

  • 120-dages-reglen kan anvendes, uanset hvor længe medarbejderen har været ansat

  • Medarbejderen skal have fået løn under alle 120 dages sygdom

  • Arbejdsgiveren skal opsige medarbejderen, mens medarbejderen fortsat er sygemeldt. Genoptager medarbejderen arbejdet, inden opsigelsen er afgivet, bliver reglen først aktuel ved næste sygemelding.

  • Opsigelsen skal gives på skrift

Retspraksis (afgørelser ved domstolen) viser, at opsigelsen skal ske mellem medarbejderens sygedag nummer 120 og sygedag nummer 129. Det vil sige, at hvis medarbejderen har været syg i mindre end 121 dage eller mere end 129 dage, så skal arbejdsgiveren opsige medarbejderen med det sædvanlige opsigelsesvarsel.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Hvordan opgøres de 120 sygedage?

Når medarbejderens sygedage skal opgøres, er udgangspunktet, at alle sygedage medregnes. Det betyder, at hvis medarbejderen er syg over en længere periode, så tæller lørdage, søndage og eventuelle helligdage også med. Arbejdsgiveren er også berettiget til at medregne sygedage, der kommer som følge af en arbejdsskade.

I tilfælde af sygdom under ferie, tæller sygedagene kun med i opgørelsen, hvis arbejdsgiveren fratager ferien for de pågældende dage.

Undtagelser i 120-dages-reglen

Der er en række undtagelser i 120-dages-reglen, som betyder, at reglen ikke kan træde i kraft, selvom medarbejderen har været syg i 120 dage. Disse undtagelser er følgende:

  • Sygedage på grund af et handicap må kun medregnes, hvis arbejdsgiveren har foretaget hensigtsmæssige tilpasninger for at afhjælpe handicappet

  • Graviditetsbetinget sygdom må ikke medregnes i opgørelsen af sygedage

  • Delvise sygedage tæller med i opgørelsen, men kun de timer hvor medarbejderen faktisk er sygemeldt. I nogle tilfælde er det dog aftalt, at delvise sygedage ikke tæller med

Få styr på ansættelsesforholdet med Legal Desks ansættelseskontrakter

Du kan som arbejdsgiver nemt, hurtigt og trygt oprette en ansættelseskontrakt til din medarbejder med Legal Desk. I Legal Desks ansættelseskontrakter til funktionærer indgår 120-dages-reglen automatisk, og du sikrer derfor, at alle vigtige vilkår er medtaget i ansættelseskontrakten, og at der er klare rammer for ansættelsesforholdet.

Lav en ansættelseskontrakt her

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv