Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

07. december 2020

Åbningsstatus

En åbningsstatus er en samlet opgørelse over en afdød persons aktiver og passiver på dagen for vedkommendes dødsfald. En åbningsstatus bruges som et overblik over opgørelsen af dødsboet for de parter, der kan forvente at arve efter den afdøde. Men hvordan ser en åbningsstatus egentlig ud? Og hvem kan udarbejde den? Få svarene i denne artikel.

Hvad er en åbningsstatus?

En åbningsstatus er en samlet opgørelse over en afdød persons aktiver (ejendele) og passiver (gæld) på dagen for dødsfaldet. En åbningsstatus skaber et samlet overblik over dødsboet og giver arvingerne et indblik i, hvordan den endelige opgørelse af dødsboet kommer til at se ud – herunder hvor meget arvingerne kan forvente at skulle arve efter den afdøde.

Du kan nemt bestemme, hvem der skal arve efter dig med et testamente fra Legal Desk. Læs mere her.

Hvordan ser en åbningsstatus ud?

Aktiver

En åbningsstatus indeholder som tidligere nævnt en opgørelse over den afdødes aktiver, hvorfor den formentlig vil indeholde et overblik over den afdødes bankkonti, faste ejendomme, aktier og øvrige ejendele. Med andre ord vil en åbningsstatus indeholde et overblik over alle den afdødes ejendele af værdi under kategorien aktiver.

Passiver

En åbningsstatus vil ligeledes indeholde et overblik over den afdødes passiver, herunder vedkommendes gæld. Det sker både ved, at boet undersøger, hvilken kendt gæld, som den afdøde har haft og ved, at boet opfordrer afdødes kreditorer (de personer, som den afdøde skylder penge) til at gøre deres krav gældende.

Det betyder i praksis, at boet indrykker et såkaldt proklama i Statstidende, der gør kreditorerne opmærksomme på skyldnerens død og opfordrer dem til at gøre deres krav gældende inden for en bestemt frist. Hvis kreditorerne ikke formår at gøre deres krav gældende inden fristens udløb, vil kravet blive tabt, og det vil ikke længere kunne gøres gældende.

Hvad sker der, når åbningsstatus er udarbejdet?

Når dødsboets advokat har samlet tilstrækkelig information om afdødes aktiver og passiver, kan advokaten udarbejde en foreløbig åbningsstatus med overblikket over aktiver og passiver. Åbningsstatussen bliver herefter sendt til skifteretten, der videresender den til SKAT.

Hertil skal det bemærkes, at åbningsstatussen ikke er en endelig afgørelse, der tilkendegiver, hvor mange midler, der er i boet og kan tilfalde arvingerne. Den endelige afgørelse kommer først, når dødsboets advokat har udarbejdet en boopgørelse. Når den endelige boopgørelse er blevet udarbejdet, kan den afdødes arvinger få udbetalt deres eventuelle arv.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

video

Skal en åbningsstatus altid udarbejdes af en advokat?

Der er klare fordele ved at hyre en advokat til at udarbejde åbningsstatus og den endelige boopgørelse for dødsboet. Det skyldes, at en advokat har en vis ekspertise og erfaring på området, der sikrer, at hele afviklingen af boet sker på en let og korrekt måde.

Du kan dog også vælge at foretage et privat skifte, hvilket indebærer, at arvingerne selv udarbejder åbningsstatus og boopgørelse og herefter står for behandlingen af dødsboet. Der kan være penge at spare ved privat skifte, men der er dog også en række krav, som skal være opfyldt før, at det er muligt.

Krav til privat skifte

Ved privat skifte stilles der først og fremmest et krav om, at mindst én af dødsboets arvinger er myndig, altså over 18 år gammel og ikke underlagt et værgemål. Dertil er det også et krav, at den myndige skal være solvent, hvilket betyder, at vedkommende skal have nok midler til at kunne opfylde sine betalingsforpligtelser.

Det er ligeledes et krav, at dødsboets aktiver overstiger dets passiver. Vurderingen af, om det er tilfældet, foretages af skifteretten. Hvis boets passiver overstiger aktiverne, vil det private skifte overgå til et almindeligt skifte med en bobestyrer.

Hvis alle kravene er opfyldt, og arvingerne dermed kan afholde privat skifte, skal de huske på at overholde fristen om, at åbningsstatus skal indsendes til skifteretten senest 6 måneder efter dødsfaldet og senest 2 måneder efter, at det private skifte blev indledt.

Opret testamente i dag

Med Legal Desk behøver du ikke bruge tid på at planlægge møder med advokaten. Du kan nemlig gå direkte i gang med at udfylde vores formular allerede i dag. Når du har betalt, modtager du straks dit testamente, som kun mangler at blive underskrevet foran en notar. Det er både nemt og billigt.

Læs mere om, hvordan du opretter testamente med Legal Desk her

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder