Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Anpartsselskab

Hvis du er interesseret i at starte dit eget anpartsselskab, men er usikker på, hvad det indebærer, kan du her læse mere om hvilke krav der stilles og fordele ved anpartsselskaber. Du kan nemt, billigt og hurtigt oprette et anpartsselskab med Legal Desk.

Hos LegalDesk

Pris: 1.499 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10-15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er et anpartsselskab?

Anpartsselskabet er et kapitalselskab og forkortes ApS. Forkortelsen vil ofte fremgå efter selskabets navn. At anpartsselskabet er et kapitalselskab betyder bl.a., at selskabet kun kan stiftes med en selskabskapital på 40.000 kr., men, at du som ejer, samtidig er beskyttet i form af begrænset hæftelse. Det vil sige, at du kun hæfter for de penge, du investerer i selskabet - altså selskabskapitalen på minimum 40.000 kr. for anpartsselskaber. 

Dette er modsat enkeltmandsvirksomheden, der ikke er et kapitalselskab, men en personligt ejet virksomhed. Her hæfter ejeren for alle virksomhedens forpligtelser med sin private formue, såsom hus og bil. 

Forskelle på kapitalselskab og personligt ejet virksomhed

Legaldesk Selskabsformer Uden Ivs Enkeltmandsvirksomhed2

Fordele ved anpartsselskabet

 • Ejere af anpartsselskaber hæfter kun begrænset (dvs. med selskabskapitalen) for selskabets økonomiske forpligtelser

 • Ejere af anpartsselskaber kan både være privatpersoner og andre selskaber 

 • Anpartsselskabet en en fleksibel selskabsform, der tillader holdingstruktur

 • Salg af hele selskabet eller af anparter (ejerandele) er relativt nemt

 • Anpartsselskaber kan nøjes med blot at have én direktør og det er frivilligt, om selskabet derudover også skal have en bestyrelse 

 • Anpartsselskabet nyder stor tillid i erhvervslivet, og det er derfor ofte nemmere at rejse kapital hos banker, investorer og fonde

 • Anpartsselskabet betragtes af loven som en selvstændig juridisk person, og der betales derfor selskabsskat af virksomhedens skattepligtige overskud

Krav til anpartsselskabet

 • Når et anpartsselskab skal oprettes, skal der udarbejdes selskabsdokumenter bestående af stiftelsesdokument og vedtægter

 • Et anpartsselskab kan kun oprettes med en selskabskapital på minimum 40.000 kr. Kapitalen skal bekræftes af tredjepart, såsom Legal Desk, anden advokat eller revisor

 • Selskabet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen for at blive gyldigt og modtage CVR-nummer

 • Anpartsselskabet skal som minimum have en direktion, som dog fint kan bestå af én enkelt direktør

 • Der skal udarbejdes årsregnskab for anpartsselskaber. Årsregnskabet skal godkendes af direktionen og/eller bestyrelsen

Sådan virker Legal Desk. Artiklen fortsætter under videoen.

video

Risici ved anpartsselskabet

Den økonomiske risiko ved anpartsselskaber er kendetegnet ved den begrænsede hæftelse. Ejerne risikerer kun den kapital, som de investerer i selskabet ved stiftelsen, og hvad de ellers vælger at skyde i selskabet derefter. Det betyder, at ejerne ikke risikerer at miste personlige aktiver, såsom privat ejendom, bil og opsparing.

Hvordan opretter jeg et anpartsselskab?

Hvis du gerne vil hurtigt i gang og undgå unødigt besvær, kan du oprette dit selskab gennem os. 

Du starter med at udfylde vores formular, hvori vi stiller dig en række spørgsmål om selskabet og dets ejere. På baggrund af dine oplysninger udarbejdes selskabsdokumenterne (stiftelsesdokument og vedtægter) automatisk. Du får adgang til dokumenterne så snart, at betalingen er gennemført. 

Dokumenterne skal underskrives af selskabets ejer(e), hvilket nemt kan gøres med NemID.
Alt dette tager typisk mellem 10-15 minutter. Vi sørger derefter for at registrere selskabet hos Erhvervsstyrelsen og bekræfter selskabskapitalen.

Bemærk venligst at du skal have oprettet en erhvervskonto i en dansk bank, før vi kan tilbageføre selskabskapitalen til dig i forbindelse med bekræftelse af selskabskapital. 

Pris for oprettelse af anpartsselskab gennem Legal Desk

Legaldesk Registreringsservice 20012020 Beskaaret