Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Ansættelsesbevis

Et ansættelsesbevis er også det, der kaldes en ansættelseskontrakt. Det er et dokument, der beskriver de væsentligste vilkår for et ansættelsesforhold, såsom arbejdstid, arbejdssted og løn. Alle lønmodtagere har krav på et ansættelsesbevis, hvis ansættelsen varer mere end en måned og vedkommende arbejder mere end 8 timer om ugen.

Hos LegalDesk

Pris: Gratis - 0 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 1.400 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

Pris: Gratis - 0 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 1.400 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er et ansættelsesbevis?

Et ansættelsesbevis skal indeholde alle de lovpligtige oplysninger og vilkår om en medarbejders ansættelsesforhold, som Ansættelsesbevisloven kræver. Medarbejderen har krav på et ansættelsesbevis senest 1 måned efter ansættelsen. Legal Desks ansættelsesbevis lever op til ansættelsesbevisloven og du kan både lave ansættelsesbeviser for månedslønnet og ansættelsesbeviser for timelønnet med Legal Desk.

Har alle ansatte krav på ansættelsesbeviser?

Alle lønmodtagere har krav på et ansættelsesbevis i henhold til lov om ansættelsesbeviser, hvis ansættelsen varer mere end et måned og hvis medarbejderen arbejder mere end 8 timer om ugen. Det er derfor ikke nødvendigt med et ansættelsesbevis, hvis der er tale om en tidsbegrænset ansættelse på under et måned. Det kan dog stadig være en fordel at lave en kontrakt for en sådan ansættelse, så vilkårene for ansættelsen er afklaret på forhånd.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Hvorfor skal jeg lave et ansættelsesbevis?

Hvis arbejdsgiveren ikke har givet medarbejderen et skriftligt ansættelsesbevis senest en måned efter ansættelsens start, er medarbejderen berettiget til en godtgørelse fra arbejdsgiveren. Størrelsen på godtgørelsen kommer an på de konkrete forhold, men ligger ofte mellem 1.000 kr. op til 5.000 kr. Et ansættelsesbevis giver derudover også klarhed og faste rammer om ansættelsen både for medarbejder og arbejdsgiver.

Start ansættelsesbevis for en månedslønnet her

Kravene i ansættelsesbevisloven

For at et ansættelsesbevis er gyldigt skal det mindst indeholde følgende oplysninger:

  1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse

  2. Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel heraf, hvor arbejdet hovedsageligt udføres

  3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori

  4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

  5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der er tale om tidsbegrænset ansættelse

  6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie

  7. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom

  8. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi samt lønnens udbetalingsterminer.

  9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid

  10. Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet.

Månedslønnet eller timelønnet?

En medarbejder der er ansat som månedslønnet aflønnes med en fast månedlig løn. Det betyder ikke, at medarbejderen skal være fuldtidsansat, men blot at medarbejdere modtager en fast løn for et fast timeantal om ugen - uanset om det er helligdage eller ej. Det kan derfor godt være en deltidsmedarbejder, der arbejder 20 timer fast om ugen.

En medarbejder der er ansat som timelønnet, bliver aflønnet på baggrund af de antal timer, der er udført arbejde. Det kan enten være med et garanteret timeantal om ugen eller ej. Det betyder også, at hvis den timelønnet medarbejder eksempelvis ikke arbejder på helligdage, vil han eller hun heller ikke modtage løn for de dage.

Lav et gratis ansættelsesbevis med Legal Desk

Du kan med Legal Desk selv lave en gratis ansættelseskontrakt for månedslønnet funktionær og en gratis ansættelseskontrakt for timelønnet (funktionær eller ej). Du skal blot udfylde webformularen, downloade ansættelsesbeviset og derefter er det klart til at blive underskrevet af arbejdsgiver og medarbejder. Når ansættelsesbeviset er underskrevet af begge parter er det gyldigt. 

Udfyld formular

1. Udfyld formular

Modtag straks

2. Modtag straks

Underskriv digitalt

3. Underskriv digitalt

Gratis - 0 kr.

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv