Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

08. december 2020

Dødsboskifte

Når nogen går bort, efterlader de sig et dødsbo. Før arvingerne kan modtage deres arv, skal der ske et dødsboskifte, hvor arven opgøres og afvikles. Læs her, hvordan et dødsboskifte forløber, og hvilke valgmuligheder du har.

Hvad er et dødsbo?

Et dødsbo er en samlet betegnelse for de formuegenstande, som en person efterlader sig ved sin død. Dødsboet vil derfor almindeligvis bestå af afdødes faste ejendom, motorkøretøjer, indbo m.v. Dødsboet vil også bestå af den eventuelle gæld, som afdøde efterlader sig.

Et dødsbo bliver betragtet som en selvstændig juridisk person. Det betyder, at skifteretten i den afdødes retskreds bestemmer, hvordan behandlingen af dødsboet skal foregå.

Hvad er et dødsboskifte?

Dødsboskifte er den proces, som finder sted, når et dødsbo behandles – dette indebærer opgørelse og afvikling af dødsboet. I praksis kan et dødsboskifte finde sted enten som privat skifte eller offentligt skifte. Forskellen mellem de to former for skifte er, at arvingerne alene står for behandlingen af dødsboet ved privat skifte, mens en bobestyrer står for behandlingen ved offentligt skifte. 

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

video

Privat skifte

Et privat skifte er, når arvingerne i et dødsbo selv står for behandlingen. I praksis vil arvingerne dog oftest få professionel bistand af en advokat, da det kræver en vis ekspertise at håndtere et dødsboskifte. Arvingerne i et dødsbo har ikke altid mulighed for selv at vælge, at behandlingen af dødsboet skal ske ved privat skifte – de kan kun vælge denne form for skifte, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Mindst én arving er myndig og solvent – altså over 18 år gammel, ikke underlagt et værgemål og i stand til at opfylde sine egne økonomiske forpligtelser. 
  • Én af arvingerne er blevet udpeget til at modtage henvendelser på vegne af dødsboet.
  • Gælden i dødsboet overstiger ikke formuen.
  • Den afdøde har ikke besluttet i sit testamente, at der ikke må sket privat skifte af dødsboet.

Offentligt skifte

Ved offentlig skifte sker behandlingen af dødsboet ved en bobestyrer, der sørger for, at alt praktisk arbejde i forbindelse med skiftet bliver udført korrekt, og at alle relevante frister bliver overholdt. Bobestyreren bliver udpeget af skifteretten – bobestyreren er oftest en advokat, som har specialiseret erfaring med at behandle dødsboer.

Hvordan forløber et dødsboskifte?

Hvordan et dødsboskifte forløber sig, afhænger i første omgang af, om der er tale om et privat skifte eller offentligt skifte, da det afgør, om det praktiske arbejde  udføres af enten arvingerne eller en autoriseret bobestyrer. Det er dog de samme 3 trin, der gennemgås uanset hvad:

  1. Først skal et præklusivt proklama indrykkes i Statstidende, hvori afdødes kreditorer opfordres til at gøre deres krav gældende inden for en nærmere bestemt frist.
  2. Derefter skal der udarbejdes en åbningsstatus, som er en oversigt over formuen og gælden i boet – denne skal indsendes til skifteretten og SKAT.
  3. Det tredje og sidste, der skal gøres er, at der skal udarbejdes en endelig boopgørelse med udgangspunkt i åbningsstatussen. Boopgørelsen er en opgørelse over nettobeholdningen i dødsboet efter, at gælden er blevet fratrukket formuen. Denne skal sendes og godkendes af skifteretten og SKAT, hvorefter arven kan blive udbetalt til arvingerne i dødsboet.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder