cart

27. marts 2019

Ejerbog

Det er et krav, at der føres ejerbog i iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S). Ejerbogen er en opdateret oversigt over samtlige ejere i selskabet.

Hvad er en ejerbog?

Formålet med en ejerbog er at holde styr på ejerforholdene i et kapitalselskab (iværksætterselskab, anpartsselskab eller aktieselskab). Ejerbogen er altså virksomhedens egen dokumentation for, hvem der er ejere i selskabet og hvor stor en andel de hver især ejer. Ordet “ejerbog” skal altså ikke forstås bogstaveligt, og den kan sagtens føres som et word dokument, men vil også kunne føres via Erhvervsstyrelsen elektroniske ejerbogs-værktøj.  

Registrering af ejerforhold

Udover kravet til kapitalselskaber om ejerbog kræves det desuden, at alle ejere, der ejer 5 % eller mere af selskabet, skal registreres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside (virk.dk). På virk.dk kalder man også dette for registrering af legale ejere. Enten skal registreringen af ejerforholdet ske i forbindelse med registreringen af selve virksomheden (ved nystiftede virksomhed), ellers skal registreringen ske via Ændre virksomhed på virk.dk, hvis virksomheden allerede er registreret. Når ejerforholdet bliver registreret på virk.dk bliver det offentligt, og kan altså frit læses af alle.  

Bemærk, at offentlige myndigheder som for eksempel SKAT dog skal have adgang til ejerbogen, hvis de beder om dette.

Krav om offentliggørelse af reelle ejere

Hvis der er fysiske personer, der ejer en større del (ca. 25 %), eller på anden måde har bestemmende indflydelse på selskabet gennem andre (holding)selskaber, skal disse - såkaldte reelle ejere - også registreres. Du kan læse mere om det her.

Krav til ejerbog og eksempel

Ejerbogen skal indeholde følgende oplysninger for hver ejer:

  1. Kapitalejers samlede beholdning af kapitalandele (anparter/aktier).
  2. Kapitalejers navn og bopæl og for virksomheder navn, cvr-nummer og hjemsted.
  3. Dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning, herunder kapitalandelenes størrelse.
  4. De stemmerettigheder, der er knyttet til kapitalandelene.

Her kan du se et gratis eksempel på en ejerbog

Sådan registreres ejerskab af et selskab

Først skal du gå til Registrer ejerforhold på virk.dk. Herefter skal du trykke på “Start”:

“Anmeld

Du skal nu logge på med dit Nem-ID eller digital signatur:

“Anmeld

Du skal herefter acceptere betingelserne for brug af Virk.dk:

“Anmeld

Søg på din virksomheds CVR-nr.:

“Anmeld

Når du har fundet den rigtige virksomhed, skal du trykke på næste:

“Anmeld

Du kan nu tilføje og fjerne ejere i virksomheden:

“Anmeld

Hvis du vælger at tilføje en ny ejer, skal du vælge om ejeren er en virksomhed eller en person og om denne er dansk eller udenlandsk:

“Anmeld

Herefter skal du angive oplysningerne om den nye ejer:

“Anmeld

Når du har angivet oplysningerne trykker du næste. Du vil nu komme tilbage til oversigten over ejere, hvor du trykker næste igen.

Du vil herefter blive bedt om at godkende ændringerne. Hvis du er tilfreds, så trykker du “godkend”:

“Anmeld

Når dette er gjort, vil du modtage en kvittering hvor det bekræftes, at ændringen i ejerregisteret er foretaget:

“Anmeld

Du har nu opdateret dit selskabs ejerregister.

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv