cart

17. december 2019

Ejerpantebrev

Som ejer af en fast ejendom, har du højst sandsynligt stiftet bekendtskab med begrebet ejerpantebrev. Et ejerpantebrev oprettes eksempelvis, når en boligejer ønsker at stille sikkerhed for et lån. I denne artikel forklarer vi, hvad et ejerpantebrev er og fordelene ved det.

Hvad er et ejerpantebrev?

Et ejerpantebrev er en særlig type af pantebrev/dokument, der ofte oprettes af ejeren af en fast ejendom, når han eller hun vil stille sikkerhed for et lån eller lignende. I et ejerpantebrev står ejendommens ejer både som panthaver og pantsætter. Det betyder, at ejeren af ejerpantebrevet både er debitor og kreditor. Ejeren erklærer altså med et ejerpantebrev at have krav mod sig selv.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

video

Hvad er formålet med et ejerpantebrev?

Da ejeren af ejerpantebrevet både er debitor og kreditor, bliver ejeren hverken rigere eller fattigere ved at have et ejerpantebrev. Ejeren kan dog vælge at overdrage ejerpantebrevet til en anden part, eksempelvis til en bank i forbindelse med optagelse af et lån, da pengeinstitutter typisk vil kræve, at du stiller sikkerhed i sin ejendom for at kunne optage et lån. Overdragelsen af de rettigheder og den sikkerhed, der ligger i ejerpantebrevet, sker ved en såkaldt underpantsætning af ejerpantebrevet. 

Eksempel: Søren har et ejerpantebrev på 100.000 kr. i sit hus og skal låne 50.000 kr. af banken. Banken har krævet, at de skal have sikkerhed i Sørens ejendom for at give ham lånet. Søren giver derfor banken en underpanteret i sit ejerpantebrev som sikkerhed for lånet. Banken kan herefter kræve huset solgt på tvangsauktion, hvis Søren ikke betaler lånet tilbage.

Skal et ejerpantebrev tinglyses?

Et ejerpantebrev skal tinglyses for at være gyldigt ligesom alle andre pantebreve. Hvis du opretter et ejerpantebrev og ikke tinglyser det, vil det altså ikke være gyldigt. Hvis du senere skal overdrage rettigheder og sikkerhed til en anden part, altså stifte underpant, skal dette også tinglyses for at være gyldigt. Tidligere var pantebreve fysiske. Det betød, at når ejeren af et ejerpantebrev overdrog ejerpantebrevet til eksempelvis en bank, fik banken ejerpantebrevet i fysisk forstand. Da den digitale tinglysning blev indført i Danmark den 8. september 2009 blev det et krav, at alle pantebreve skulle være digitale. Derfor sker tinglysningen af et ejerpantebrev i dag på tinglysning.dk.

Hvad koster det at tinglyse et ejerpantebrev og underpant?

Tinglysningen af et ejerpantebrev medfører en tinglysningsafgift til det offentlige. Tinglysningsafgiften for et ejerpantebrev er på et fast beløb på 1.660 kr. og et variabelt beløb på 1,5 % af ejerpantebrevets størrelse.

Eksempel: Søren skal tinglyse sit ejerpantebrev, der er på 100.000 kr. Tinglysningsafgiften vil altså være en fast afgift på 1.660 kr. samt 1,5 % af de 100.000 kr., der svarer til 1.500 kr. Søren skal altså betale en samlet tinglysningsafgift på 3.160 kr. til det offentlige.

Selvom stiftelse af underpant også skal tinglyses, er der ingen tinglysningsafgift forbundet med dette. Det er nemlig sådan, at når et ejerpantebrev er oprettet og tinglysningsafgiften er betalt, kan det overdrages frit og flere gange uden at der skal betales yderligere tinglysningsafgifter, som ellers ville være tilfældet, hvis der skulle oprettes et nyt pantebrev hver gang.

Hvad er fordelen ved et ejerpantebrev?

Ejerpantebrevet har flere fordele. En af de væsentligste fordele er, at et ejerpantebrev giver en vis fleksibilitet for ejeren af ejendommen, da han eller hun, kan give sikkerhed i sin faste ejendom, inden for en fastsat ramme (ejerpantebrevets størrelse), med sit ejerpantebrev.

En anden væsentlig fordel er, at ejeren kan overdrage rettighederne og sikkerheden i ejerpantebrevet til en kreditor uden omkostninger, da der som tidligere nævnt ikke er en tinglysningsafgift forbundet med stiftelse af underpanten.

Skal jeg have et ejerpantebrev?

Der er ingen krav om, at du skal oprette et ejerpantebrev. Derfor er det helt op til den enkelte, hvorvidt han eller hun ønsker og har behov for det. Dog er det i mange tilfælde en fordel, hvis du skal optage et lån eller lignende, og banken eller en anden kreditor ønsker sikkerhed i en fast ejendom.

Hvad sker der, når jeg har betalt min gæld?

I tilfælde, hvor du har stiftet underpant til eksempelvis en bank for at kunne optage et lån og har tilbagebetalt lånet, skal banken ikke længere have sikkerhed i din faste ejendom med ejerpantebrevet, da du jo ikke længere skylder dem penge. Det er derfor vigtigt, at du sørger for, at banken ikke længere har underpant i dit ejerpantebrev. Det betyder i praksis, at deres underpant skal aflyses i tinglysningssystemet, så banken ikke længere fremgår som underpanthaver i dit ejerpantebrev.

Du kan nemt oprette dine juridiske dokumenter online gennem Legal Desk

Hvis du står og skal overdrage din bolig, kan du nemt og hurtigt oprette en købsaftale med Legal Desk, ved at udfylde vores online formularSå sørger vi for at udforme det digitale skøde og sende det til tinglysning.

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv