Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Generalfuldmagt

Hvis du ønsker at give en anden person ret til at handle på dine vegne i tilfælde af, at du selv er forhindret, eksempelvis på grund af sygdom eller udlandsophold, kan du med Legal Desk nemt selv lave en gyldig generalfuldmagt.

Hos LegalDesk

Pris: 149 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 1.500 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er en generalfuldmagt?

En generalfuldmagt er et skriftlig erklæring, hvor modtageren (den fuldmægtige) får ret til at foretage enhver handling på vegne af personen, der udsteder generalfuldmagten (fuldmagtsgiveren). En generalfuldmagt kan dække varetagelse af både økonomiske og personlige forhold. Det er dog muligt at lave en generalfuldmagt, hvor specifikke handlinger er undtaget, eksempelvis salg af fast ejendom.

Du kan nemt lave en generalfuldmagt, der lever op til lige netop dine behov her.

En generalfuldmagt er IKKE en fremtidsfuldmagt

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en generalfuldmagt ikke er det samme som en fremtidsfuldmagt. Hvis du ønsker at lave en fuldmagt, der først skal gælde, hvis du ikke længere selv er i stand til at varetage dine egne interesser på grund af eksempelvis demens eller sygdom, skal du derfor lave en fremtidsfuldmagt. Skal du bruge en generalfuldmagt i udlandet, eller er fuldmagtsgiver eller den fuldmægtige ikke dansktalende, kan du også lave en generalfuldmagt på engelsk.

Du kan nemt lave en fremtidsfuldmagt med Legal Desk her.

Hvorfor skal jeg lave en generalfuldmagt?

Hvis du er ude af stand til at varetage dine egne forhold, er det en god ide at udstede en generalfuldmagt. Det kan være i tilfælde, hvor du f.eks. opholder dig i udlandet i en længere periode eller er indlagt på hospitalet. En generalfuldmagt kan også være hensigtsmæssigt at lave, hvis du har et familiemedlem, der har svært ved at tage vare på sig selv økonomisk og personligt pga. alderdom.

En generalfuldmagt vil typisk udstedes til en nærtstående person, da den giver modtageren en bred vifte af rettigheder og det er derfor vigtigt, at fuldmagtsgiveren har fuld tillid til den fuldmægtige.

Hvad indeholder en generalfuldmagt?

For at sikre en generalfuldmagts gyldighed skal den indeholde en række væsentlige vilkår. Med Legal Desks generalfuldmagt er du sikret, at alle disse vilkår bliver inkluderet. På den måde er der klare rammer for både fuldmagtsgiver og de(n) fuldmægtige. Legal Desks generalfuldmagt afdækker følgende områder:

  1. Hvem er fuldmagtsgiver?

  2. Hvem kan handle på vegne af fuldmagtsgiver (de(n) fuldmægtige)?

  3. Hvad omfatter fuldmagten (handlinger)?

  4. Kan fuldmagten overdrages?

  5. Hvornår træder fuldmagten i kraft?

  6. Hvordan tilbagekaldes fuldmagten?

  7. Fuldmægtigen(e)s loyalitetsforpligtelse overfor fuldmagtsgiver

  8. Korrekt påtegning af vitterlighedsvidner.

Du kan se et eksempel på generalfuldmagten her: 

“fuldmagt”

Hvordan bliver generalfuldmagten gyldig?

Når du har besvaret webformularen, skal du blot betale for generalfuldmagten, hvorefter du kan downloade den færdige generalfuldmagt. Herefter er generalfuldmagten klar til at blive underskrevet af dig som fuldmagtsgiver, hvilket kan gøres med NemID. Når den er underskrevet, vil den være gyldig.

Lav nemt og hurtigt en generalfuldmagt med Legal Desk

Hvis du laver din generalfuldmagt med Legal Desk, kan du være helt sikker på, at den er 100 % juridisk gyldig. Det er nemt, billigt og hurtigt, og du har mulighed for selv at bestemme, hvordan den skal se ud.

Besvar blot vores formular, betal og få med det samme adgang til din generalfuldmagt, klar til at blive underskrevet med NemID. Når generalfuldmagten er underskrevet, er den gyldig og klar til brug!

Klik ‘Lav generalfuldmagt nu’ nedenfor for at gå i gang.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder