Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Hvad er en bobestyrer?

En bobestyrer udpeges af Skifteretten, hvis der er uenigheder mellem dine arvinger, eller du har bestemt det i dit testamente – som du kan lave online med Legal Desk. Læs her, hvordan bobestyreren udpeges, og hvad vedkommendes opgaver er.

Hos LegalDesk

Pris: 999 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 3.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er en bobestyrer?

Når en person går bort, vil vedkommendes formue opgøres og fordeles mellem arvingerne ved Skifteretten eller ved privat skifte. Opstår der i denne forbindelse uenigheder mellem arvingerne – det kan f.eks. være om hvem, der skal arve hvad – udpeger Skifteretten en bobestyrer, der går ind og tager hånd om fordelingen. Det er også muligt, at afdøde har krævet i sit testamente, at dødsboet skal behandles af en bobestyrer.

Du kan læse mere om testamenter her.

Hvordan udpeges bobestyreren?

Det er muligt for afdøde at udpege bobestyreren i sit testamente, men er dette ikke gjort, udvælger Skifteretten én blandt en række advokater, der har specialiseret sig i og har erfaring med at være bobestyrer.

Hvad gør en bobestyrer?

Bobestyrerens primære opgave er først og fremmest at sørge for, at boet bliver behandlet på en fair og ordentlig måde. Dette betyder ikke kun, at vedkommende skal sørge for, at arven fordeles på lovlig vis, men også, at alle arvingerne skal gøres opmærksomme på dødsfaldet.

Bobestyreren skal ligeledes tage kontakt til afdødes kreditorer. Bobestyreren indrykker først en annonce (også kaldet et proklama) i Statstidende om dødsboet, så alle kreditorer, afdøde har gæld til, kan henvende sig inden for fristen på 8 uger og stille krav om at få betalt resten af gælden.

Arvingerne fremsætter deres krav og eventuelle indvendinger over for bobestyreren. Er der ingen indvendinger, er processen ret simpel, da kravene så vil blive godkendt af bobestyreren, der efterfølgende udarbejder en boopgørelse, der sendes til arvingerne og til godkendelse hos SKAT og Skifteretten. Det fremgår af boopgørelsen hvad og hvor meget, hver enkelt arving modtager i arv.

Hvis arvingerne ikke mener, at bobestyreren gør sit arbejde ordentligt eller træffer forkerte beslutninger, kan der indgives en klage over vedkommende til Skifteretten eller til bobestyreren selv.

Hvad hvis boet er insolvent?

Når der er større gæld end formue i dødsboet, er det insolvent. Det betyder, at bobestyreren ikke kan behandle det som et almindeligt dødsbo, men må behandle det som et konkursbo. I et konkursbo handler det om, at alle kreditorerne (dem som har krav på afdødes gæld) får betalt så meget som muligt af afdødes gæld til dem. Dødsboet behandles efter reglerne i dødsboskifteloven, der minder meget om konkurslovens regler.

Bestem selv, hvordan din arv skal fordeles – lav et testamente med Legal Desk

Med et testamente kan du enten selv vælge, hvordan din arv skal fordeles mellem dine arvinger, eller du kan lade en bobestyrer stå for fordelingen. Det vigtigste er, at det bliver dit valg, der er gældende.

Lav dit eget 100 % juridisk gyldige testamente online med Legal Desk. Det koster kun 999 kr. og tager dig ikke mere end 15 minutter. Alt, hvad du skal gøre, er at udfylde vores formular – så modtager du straks herefter dit testamente, klar til at blive underskrevet foran en notar. Her skal du være opmærksom på, at notaren vil opkræve en retsafgift på 300 kr.

Legaldesk Testamente Process 500 Px

Klik 'Lav testamente nu' for at gå i gang med det samme.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder