Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er en såkaldt personligt ejet virksomhed, hvor der kun er én enkelt ejer. En enkeltmandsvirksomhed er administrativt nem at starte og har visse skattemæssige fordele.

Hos LegalDesk

Pris: 699 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Nem etablering

Hvis du gerne vil i gang med at drive virksomhed hurtigt, er enkeltmandsvirksomheden en attraktiv mulighed. Dette skyldes primært, at der i forhold til kapitalselskaberne (anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S) er væsentlig lavere krav forbundet med stiftelse og drift af enkeltmandsvirksomheder.

Enkeltmandsvirksomheden er dog begrænset i den forstand, at virksomheden kun kan have en enkelt ejer. Man kan dog sagtens ansætte medarbejdere i en enkeltmandsvirksomhed og der er altså plads til, at virksomheden kan vokse.

Ejer du en PMV?

Hvis du har en PMV (personligt-ejet mindre virksomhed) i forvejen, og ønsker en enkeltmandsvirksomhed, kræver det, at du omlægger den eksisterende PMV til en enkeltmandsvirksomhed. Du kan nemlig ikke have to virksomheder af denne type på samme tid.

Du omlægger din PMV hos Erhvervsstyrelsen på Virk.dk. Din virksomhed beholder sit CVR-nummer, og du behøver ikke at betale moms af den omsætning, der har været i virksomheden før omlæggelsen.

Se hvordan Legal Desk virker

video

Sådan opretter du enkeltmandsvirksomhed

Det kræver ikke det store administrative arbejde at stifte en enkeltmandsvirksomhed, og især ikke når du stifter gennem Legal Desk. Du skal blot udfylde vores formular, og betale for dit dokument. Herefter sender vi din virksomhed til registrering hos Erhvervsstyrelsen. Behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen er på mellem 2-14 dage afhængigt af, hvor travlt de har. Så snart din virksomhed er blevet registreret på virk.dk, sender vi din virksomheds CVR-nummer til dig på mail. Når du har modtaget CVR-nummeret, betyder det, at din virksomhed er juridisk gyldig.

Enkeltmandsvirksomhedens kapital og hæftelse

Modsat de øvrige selskabsformer er der ikke noget krav om, at man skal investere penge - såkaldt selskabskapital - i enkeltmandsvirksomheden i forbindelse med stiftelsen.

Når man stifter en enkeltmandsvirksomhed, får virksomhed og ejer samme forpligtelser og rettigheder. Ejerens økonomi er altså ikke adskilt fra virksomhedens økonomi. Det betyder, at hvis enkeltmandsvirksomheden eksempelvis skylder penge til en leverandør, vil leverandøren kunne kræve pengene betalt af ejeren, hvis ikke virksomheden kan betale. Ejeren hæfter altså for virksomhedens økonomiske forpligtelser såsom betaling til leverandører, udbetaling af løn til medarbejdere, husleje, banklån m.v. Ejeren hæfter desuden ubegrænset og derfor med hele sin formue.  

Ledelsen i en enkeltmandsvirksomhed

Der er ingen direktion eller bestyrelse i en enkeltmandsvirksomhed. Det er alene ejeren, som træffer beslutninger i virksomheden og som er ansvarlig for driften. Hvis andre end ejeren - for eksempel medarbejdere - skal foretage sig handlinger på vegne af virksomheden, skal dette ske på baggrund af enten en stillingsfuldmagt eller en skriftlig fuldmagt.

Revision af enkeltmandsvirksomhed og årsregnskab

Det er ikke noget krav, at en enkeltmandsvirksomhed udarbejder et årsregnskab, ligesom at det heller ikke kræves at et eventuelt årsregnskab bliver revideret af en revisor. Dog skal enkeltmandsvirksomheden udarbejde et skatteregnskab for virksomheden og skal i øvrigt også løbende bogføre i overensstemmelse med bogføringsloven.

Du kan prøve det brugervenlige regnskabsprogram e-conomic gratis i 90 dage. Læs mere her.

Skat og moms

En enkeltmandsvirksomhed kan blive beskattet på tre forskellige måder. Hvilken skatteordning der skal gælde for den specifikke enkeltmandsvirksomhed, er op til ejeren:

  1. Personskattereglerne, hvor indkomsten beskattes som personlig indkomst.

  1. Virksomhedsordningen, hvor renteudgifter kan fratrækkes i den personlige indkomst og overskuddet opspares i virksomheden mod at betale en foreløbig skat.

  1. Kapitalafkastordningen, der giver nogle af virksomhedsordningens fordele, men som er mere enkel.

Som hovedregel skal enkeltmandsvirksomheden registreres for moms, og skal måske registrere forhold vedrørende A-skat, import/eksport og andet fra Skat.

Hvis der bliver udbetalt løn fra virksomheden, skal der betales A-skat og AM-bidrag.

Proces for enkeltmandsvirksomhed

 

Fordele og ulemper ved enkeltmandsvirksomhed

Disse fordele får du med enkeltmandsvirksomheden:

  • Nem stiftelsesproces

  • Ingen udgifter forbundet med stiftelsen

  • Enkel ledelsesstruktur

  • Intet krav om indlevering af årsregnskab

  • Intet krav om revision af regnskaber

Disse ting skal du tage højde for, før du vælger enkeltmandsvirksomheden:

  • Ejeren af enkeltmandsvirksomheden hæfter personligt for virksomhedens gæld

  • Hvis du på et senere tidspunkt ønsker, at der skal være flere ejere eller investorer i virksomheden, er det typisk forholdsvist besværligt at overdrage eller tegne ejerandele i en enkeltmandsvirksomhed¨

Legaldesk Selskabsformer Uden Ivs Enkeltmandsvirksomhed2

Fordelene ved enkeltmandsvirksomhed er mange, men hvis ulemperne vejer tungest, er det måske mere fordelagtigt for dig, at stifte et anpartsselskab (ApS). Der hæfter du som ejer ikke personligt for virksomhedens gæld, og den samlede økonomiske forpligtelse begrænser sig udelukkende til det pengebeløb, du skyder ind i selskabet. Derudover vil det sandsynligvis være mere fordelagtigt for dig at stifte et ApS, hvis du allerede nu ved, at der på et senere tidspunkt skal være flere ejere eller investorer i virksomheden.

Opret enkeltmandsvirksomhed nemt og hurtigt

For at oprette din enkeltmandsvirksomhed, skal du blot udfylde vores online formular, betale for dit dokument, hvorefter vi sørger for, at din virksomhed bliver registreret hos Erhvervsstyrelsen. Senest 14 dage efter stiftelsen af din virksomhed vil du modtage dit CVR-nummer.  

 

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder