Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Hvad er en funktionær?

Funktionærer er en særlig type af medarbejdere, der er omfattet af funktionærloven og den beskyttelse, den giver medarbejderen i forbindelse med sygdom, opsigelse m.v. Vi vil i denne artikel forklare nærmere, hvad en funktionær er, og hvad du skal være opmærksom på.

Hvornår er en medarbejder funktionær?

Hvorvidt en medarbejder er en funktionær kommer an på de arbejdsopgaver, medarbejderen udfører. Hovedområdet for funktionærer er handel og kontor, hvilket betyder de medarbejdere, der arbejder med køb, salg, kontorarbejde eller lagerekspedition.

Herudover vil medarbejdere, der besidder en vis teknisk eller klinisk viden, være omfattet af funktionærloven. Det kan for eksempel være tandplejere og klinikassistenter, mens hjemmehjælpere, lærere og pædagoger som udgangspunkt ikke vil være omfattet.

Endelig vil medarbejdere, der fører tilsyn med andre medarbejdere på arbejdsgiverens vegne også være omfattet af funktionærloven. Dette kræver dog, at medarbejderen stadig er underlagt instruktionspligt fra arbejdsgiveren, da dette er et krav for at være funktionær. Af samme grund vil en direktør således ikke være funktionær, da han/hun som øverste ledelse ikke vil være underlagt en ansættelsesretlig instruktionspligt.

Udover arbejdsopgaverne kræves det, at medarbejderen arbejder mindst 8 timer om ugen for at blive anset for funktionær.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvad medfører det, at medarbejderen er funktionær?

Hvis medarbejderen er funktionær - og dermed omfattet af funktionærloven - medfører dette en række regler for medarbejderen. Disse regler er beskyttelsesregler, og man kan derfor ikke aftale sig ud af dem med medarbejderen. Reglerne i funktionærloven omfatter blandt andet følgende forhold for medarbejderen:   

  1. Opsigelse: Der er regler for, med hvilket varsel arbejdsgiveren kan opsige en medarbejder, der er funktionær. Læs om en funktionærs opsigelsesvarsel her.

  2. Sygdom: Medarbejderen har ret til fuld løn under sygdom

  3. Barsel: Medarbejderen har ret til halv løn i perioden 4 uger før til 14 uger efter fødslen

  4. Ferie: Medarbejderen har ret til ferie med løn. Udover ferie med løn er medarbejderen berettiget til 1% i ferietillæg

Du kan nemt selv lave en Ansættelseskontrakt for funktionær.

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler