Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

02. juni 2021

Hvad er nettoprisindeks?

Nettoprisindeks er et indeks, der belyser udviklingen i den danske samfundsøkonomi baseret på danskernes privatforbrug. I denne artikel forklarer vi mere om nettoprisindekset, og hvad det anvendes til.

Hvad er nettoprisindeks?

Nettoprisindekset afspejler prisudviklingen på de varer og tjenesteydelser vi som privatpersoner køber. Det er Danmarks Statistik, der hver måned beregner nettoprisindekset på baggrund af omkring 25.000 priser på varer og tjenesteydelser fra cirka 1.800 butikker, virksomheder og institutioner fra hele landet. Nettoprisindekset beregnes ud fra samme data som forbrugerprisindekset, den eneste forskel mellem disse to indekser er blot, at nettoprisindekset er friholdt for afgifter dvs. moms og varetilknyttede afgifter og tillagt eventuelt tilskud.

Nettoprisindekset kan svinge fra måned til måned, men generelt ses der en stigning i indekset på årligt basis, på samme måde som alle andre priser i samfundet stiger. En stigning er typisk på et par procent fra det forhenværende år og det er denne procentstigning, der er anvendelig i forskellige forhold.

Eksempel: Nettoprisindekset var i januar måned 2019 på 102,6, hvor det i januar 2020 var på 103,6. Prisen er dermed steget 1 % i løbet af ét år.

Se hvordan Legal Desk virker

video

Hvad bruges nettoprisindekset til?

Nettoprisindekset bruges til at regulere beløb i en lang række love og bekendtgørelser, men anvendes også af privatpersoner og virksomheder til at regulere kontrakter som eksempelvis rengøringskontrakter og lejekontrakter.

Eksempel: Rengøringsfirmaet RenNu ApS gør rent hos Café Strandvejen. I rengøringskontrakten har parterne aftalt, at prisen for rengøringen reguleres hvert år med den stigning, der ses i nettoprisindekset. Det betyder, at fra 2019 til 2020 er prisen for rengøringen steget med 1 %.

Ved at følge nettoprisindeksets stigning sikrer man, at den givne service eller det givne lejemål bevarer sin realværdi over tid, da beløbet følger prisudviklingen i samfundet.

Du kan finde det aktuelle nettoprisindeks hos Danmarks Statistik her.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder