cart

02. april 2019

Hvad kan jeg gøre til særeje?

Der opstår til tider tvivl om, hvad man præcist kan gøre til særeje med en ægtepagt. Vi vil i denne artikel beskrive, hvad man kan gøre til særeje og hvordan man i praksis laver en ægtepagt med særeje.

Hvad er særeje?

Når I gifter jer, får I automatisk formuefællesskab (også kaldet fælleseje), medmindre I laver en ægtepagt om særejeFormuefællesskab betyder, at I som ægtefæller skal dele jeres formuer, hvis I bliver separeret, skilt eller den ene af jer afgår ved døden. Du kan læse mere om dette i vores artikel om formuefællesskab. Hvis I laver en ægtepagt om særeje, betyder det, at det I gør til særeje, ikke skal deles i tilfælde af separation, skilsmisse og i nogle tilfælde død - afhængigt af om I vælger fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje. Læs mere om særeje her.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Hvad kan gøres til særeje?

Det er helt op til jer, hvad I ønsker, der skal være særeje. Overordnet kan I gøre følgende til særeje:

Alt hvad I hver især ejer kan gøres til særeje

I kan vælge at alt, hvad I hver især ejer, skal være særeje. Dette betyder at alt, hvad I hver især ejede før ægteskabet, samt hvad I hver især erhverver i fremtiden, vil være jeres respektive særeje.

I kan også vælge, at særejet kun skal gælde for det, I hver især ejede inden, I indgik ægteskab. Det betyder, at alt hvad I hver især ejede før I blev gift, bliver jeres særeje, mens alt hvad I erhverver efter, at I er blevet gift, vil være jeres fælleseje.

Eksempel:
Mette og Peter er ægtefæller og har oprettet en ægtepagt, der omfatter alt, hvad de hver især har erhvervet inden indgåelse af ægteskab. Peter startede en virksomhed før de blev gift og arvede herefter et sommerhus efter sine forældre et par år efter han blev gift med Mette. Virksomheden vil derfor være særeje, men sommerhuset ikke vil være særeje.

I kan også vælge at gøre alt til særeje, men vælge at et enkelt beløb skal være fælleseje. Dette kaldes også sumdeling, og kan være hensigtsmæssigt i tilfælde, hvor den ene ægtefælle har en langt større formue end den anden. I tilfælde af skilsmisse vil den ægtefælle med en mindre formue på den måde blive tilgodeset økonomisk.

Bestemte ejendele og beløb kan gøres til særeje

Hvis I ønsker, at særejet kun skal gælde for visse ejendele eller beløb, skal I specificere, hvilke ejendele eller beløb der er tale om for, at det kan identificeres. Det er normalt ikke noget problem, hvis det vedrører fysiske genstande, såsom en bil, et hus eller en båd.

Hvis I ønsker at gøre virksomheder eller pensionsordninger til særeje, skal i læse vores artikler om dette.

I kan også vælge, at bestemte beløb skal være særeje, dette kaldes sumsæreje. Dette gøres typisk i tilfælde, hvor den ene ægtefælle har en større formue end den anden, eller hvis den ene ægtefælle har bidraget økonomisk mere til eksempelvis indskud i en fælles bolig.

Eksempel:
Mette og Peter har købt et hus sammen, men hvor Peter har betalt hele indskuddet på 400.000 kr., som han tidligere havde arvet. Mette og Peter opretter derfor en ægtepagt, hvorefter Peter får særeje for 400.000 kr., så han kan tage 400.000 kr. Ud, som særeje, før resten af deres fælles formue skal deles.

Gæld kan gøres til særeje

Det er også muligt at gøre hver jeres gæld til særeje. Der er flere måder at gøre dette på. Enten kan I gøre alt gæld, I hver især har til særeje. Det vil sige både gæld, I havde inden i blev gift, men også gæld I optager i fremtiden. I kan også vælge, at der skal gælde særeje for en specifik gæld som for eksempel studiegæld eller det kan være gæld til en specifik kreditor som eksempelvis en bank eller en butik. På den måde kan I sikre, at det kun er jeres formuer, der skal deles mellem jer i tilfælde af skilsmisse, hvorimod jeres gæld vil være særeje og derfor ikke indgå i delingen.

Lav en ægtepagt med særeje online og nemt

Hvad enten I ønsker, at alt skal være særeje, specifikke beløb, ejendele eller gæld, kan I nemt og sikkert oprette en ægtepagt med særeje gennem Legal Desk. I skal blot udfylde en webformular, betale for ægtepagten, og derefter vil I straks modtage den klar til at blive underskrevet. I skal være opmærksomme på, at en ægtepagt skal tinglyses før den er gyldig. Læs mere om tinglysning af ægtepagt her.

I kan starte jeres ægtepagt med særeje her

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv