cart

27. marts 2019

Hvem arver, når jeg er gift?

Arv er for de fleste et tungt og måske også ømtåleligt emne, fordi der skal tages stilling til nogle svære ting. Derudover hersker der desværre en del misforståelser omkring arv generelt, men også hvordan arv fordeles i ægteskaber. Læs med og bliv klogere her, så du kan sikre dig og din familie.

Har du lavet et testamente?

I arvesager er det udelukkende arveloven eller et testamente, der kan bestemme, hvordan arven skal fordeles. Hvis du ikke har lavet et testamente, vil det derfor altid være arveloven, der bestemmer arvefordelingen - dette gælder også, når du er gift. Hvis du derimod har lavet et testamente, er det de bestemmelser, du har nedfældet i testamentet der bestemmer, hvordan arven efter dig fordeles. 

Familier sammensættes i dag på mange forskellige måder - faktisk hele 37 måder ifølge Danmarks Statistik. Nedenfor har vi opstillet de mest hyppige familiekonstellationer, så du kan blive klogere på, hvordan arven efter dig og din ægtefælle vil blive fordelt. Her forklarer vi også grundene til, at vi generelt anbefaler - også ægtefolk - at lave et testamente, uanset om der er børn eller ej i ægteskabet.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Hvis I har fælles børn

Når I er gift og har fælles børn, vil arven efter en ægtefælle, ifølge arveloven, skulle deles mellem den efterlevende ægtefælle og jeres børn. Det betyder, at 50% af arven vil gå til den efterlevende ægtefælle, og de resterende 50% vil gå til barnet. Hvis I har flere børn, skal børnene dele deres arvelod mellem sig i lige dele.

Eksempel: Hanne og Jens er gift og har sammen to børn, Anders og Benedicte. Da Hanne går bort, modtager Jens 50% af arven. Anders og Benedicte modtager ligeledes 50%, som de så skal dele imellem sig. Det betyder, at Anders og Benedicte hver især modtager 25% af den samlede arv.

Læs mere om testamente for ægtefæller med fælles børn her

Hvis I har fælles børn og særbørn

Hvis I har både fælles børn og særbørn (børn fra tidligere forhold), skal I være opmærksomme på, at arveloven skelner mellem fælles børn og særbørn. Ifølge arveloven er det kun ens biologiske børn, der arver efter en, og altså ikke stedbørn. Dette gælder uanset stedforælderens tilknytning til særbarnet, eller om stedforælderen bor sammen med særbarnet.

Eksempel: Hanne og Jens er gift og har sammen Anders. Derudover har Hanne et barn fra tidligere forhold, der hedder Signe. Da Jens går bort, bliver arven fordelt med 50% til Hanne og 50% til Anders. Signe modtager ingen arv, da hun ikke er Jens’ biologiske datter. Hvis det i stedet er Hanne der går bort, bliver arven fordelt med 50% til Jens, og 25% til henholdsvis Anders og Signe.

Hvis I har særbørn

Hvis I kun har særbørn (børn fra tidligere forhold), vil det kun være ægtefællernes biologiske børn, der arver udover ægtefællen. Dette gælder uanset, hvor stor tilknytning særbarnet har til stedforælderen og om de deler bopæl.

Eksempel: Hanne og Jens er gift og har ingen fælles børn, men har derimod begge børn fra tidligere forhold. Hanne har barnet Signe, og Jens har børnene Mikkel og Tobias. Da Jens går bort, bliver arven fordelt med 50% til Hanne, og 25% til henholdsvis Mikkel og Tobias, mens Signe ikke vil arve noget. Hvis det i stedet er Hanne der går bort, bliver arven fordelt med 50% til Jens og 50% til Signe, mens Mikkel og Tobias ikke vil arve noget.

Hvis I ikke har børn

Ifølge arveloven, vil hele arven efter en ægtefælle automatisk gå til den efterlevende ægtefælle, hvis I ikke har nogen børn.

Eksempel: Hanne og Jens er gift og har ingen børn. Da Jens går bort bliver arven fordelt med 100% til Hanne. Hvis det i stedet er Hanne der går bort, vil arven ligeledes blive fordelt med 100% til Jens.

Læs mere om testamente for ægtefæller uden børn her

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv