Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

10. november 2020

Hvordan fungerer inkasso?

Vidste du, at din gæld kan blive overdraget til inkasso, hvis du ikke betaler den? Læs mere i denne artikel.

Hvad er inkasso?

Hvis du ikke betaler dine regninger til tiden, kan du risikere, at regningerne sendes til inkasso. Det betyder, at gælden overdrages til enten en advokat eller et inkassobureau, som derefter overtager kontakten med dig, med henblik på at få inddrevet gælden.

Inkassoloven bestemmer, at det kun er virksomheder eller personer med autorisation, der kan drive inkassovirksomhed. Det er altså ikke hvem som helst, der kan inddrive inkasso. I Inkassoloven er det derudover bestemt, at autorisation kun gives, hvis ansøgeren med stor sandsynlighed kan og vil drive inkassovirksomhed i overensstemmelse med god inkassoskik. God inkassoskik er for eksempel ikke at sætte skyldneren under et urimeligt pres, og at skyldneren bliver gjort bekendt med og får reel mulighed for at tilbagebetale sin gæld. Dette kan du læse mere om i afsnittet nedenfor.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Hvornår overdrages min gæld til inkasso?

Før at advokater eller inkassoselskaber bliver involveret, er det et krav, at du som skyldner har fået tilsendt en påkravsskrivelse (også kaldes en rykkerskrivelse). En påkravsskrivelse er et brev fra kreditor, hvor kreditor informerer dig om det beløb, du skylder - fx. i form af en regning eller en rykker.

I påkravsskrivelsen skal der være angivet en frist, inden for hvilken du som skyldner kan betale din gæld, uden at der foretages andre foranstaltninger. Påkravsskrivelsen giver dig altså mulighed for at betale det beløb, som du skylder uden yderligere omkostninger. Fristen skal være mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen.

En påkravsskrivelse eller rykker kan f. eks lyde sådan her:

“Såfremt De ikke betaler det skyldige beløb inden 10 dage fra dags dato, overdrages fordringen uden varsel til inkasso. Der pålægges i den forbindelse et inkassogebyr på 200,- samt derudover inddrivelsesomkostninger, såfremt inkasso iværksættes.”

Betaler du beløbet inden for de 10 dage, udregner inkassoselskabet/advokaten det oprindelige beløb plus renter og rykkergebyrer, som du skal betale til kreditor. Herudover skal du også betale inkasso-omkostningerne.

Hvad sker der, når min gæld overdrages til inkasso?

Når din gæld overdrages til inkasso, modtager du et brev, hvor du informeres om, at et inkassoselskab/en advokat har overtaget inddrivelsen af din gæld. Herefter vil enten inkassobureauet eller advokaten forsøge at finde en løsning med dig, så din gæld kan blive betalt.

Når du modtager brevet, er det en god idé hurtigst muligt at tage kontakt til inkassoselskabet eller advokaten, da der kan være mange udgifter forbundet med en sådan sag, herunder inkassoomkostningerne, som du som skyldner skal betale. Det er derfor vigtigt, at du hurtigt indgår i en dialog med inkassoselskabet eller advokaten, så I sammen kan finde en løsning. Er du i tvivl om, hvor gælden stammer fra, kan du bede om at få tilsendt dokumentation, fx. en kopi af gældsbrevet.

Hvis du erkender gælden, kan du vælge at indgå i en frivillig aftale, hvor der eventuelt udarbejdes en betalingsaftale.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler?

Hvis du ikke betaler din gæld, kan kravet om betaling sendes direkte til Fogedretten, som behandler sager om tvangsgennemførelse af krav. Kravet om betaling kan kun sendes til Fogedretten, hvis kravet er under 50.000 kr. excl. renter og gebyrer. Her vil retsafgiften være 400 kr.

Hvis kravet er større end 50.000 kr., skal der udtages en stævning, og her er retsafgiften 750 kr.

Betaler du stadig ikke, kan du blive indkaldt til et særligt møde i Fogedretten, hvor du bliver afhørt om din økonomi og dine ejendele. Under fogedretsmødet indgås der typisk en betalingsaftale.

Kreditor kan gøre udlæg i dine aktiver for at sikre, at du betaler din gæld. Det vil sige, at kreditor inddrager dine ejendele, eksempelvis din bil, for at sikre at få sit tilgodehavende. Misligholder du den betalingsaftale, der er indgået under fogedretsmødet, kan dine aktiver, som der er blevet foretaget udlæg i, tvangssælges. Du kan derudover risikere at blive indberettet til et anerkendt skyldnerregister.

Læs mere om hvad der sker til et møde i Fogedretten her

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter Privat

Dokumenter Erhverv