Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

23. november 2021

Jagttegn

Hvis du vil gå på jagt i Danmark, skal du have et gyldigt dansk jagttegn. For at få et jagttegn skal du gennemføre jagtundervisning samt bestå en jagtprøve og en skydeprøve. Vi forklarer i denne artikel, hvad et jagttegn omfatter og hvordan du får et.

Hvad er et jagttegn?

Et jagttegn er et bevis på, at du lovligt kan gå på jagt i Danmark. Som jæger skal du altid medbringe et gyldigt jagttegn, når du går på jagt. For at få et jagttegn skal du gennemføre og bestå følgende:

  • jagttegnskursus
  • skriftlig jagttegnsprøve
  • praktisk jagtprøve
  • haglskydeprøve

Når haglskydeprøven er bestået, har du ret til et jagttegn til hagljagt. Derefter kan du vælge at gå til riffelprøve og buejagtprøve og dermed udvide dit jagttegn.

Ligesom du skal have et jagttegn for at gå på jagt, skal du i mange tilfælde også have et fisketegn, hvis du vil fiske i de danske farvande og søer. Læs mere om fisketegn her.

Hvem kan få et jagttegn?

For at få et jagttegn skal du:

  • være fyldt 16 år i det kalenderår, hvor du går op til jagtprøven
  • have fast bopæl i Danmark

Personer under 18 år, der ønsker at få et jagttegn, skal medbringe en underskrevet samtykkeerklæring fra sine forældre eller værge, hvor det fremgår, at vedkommende må tage jagtprøven og få et jagttegn.

Hvad står der i et jagttegn?

I dit jagttegn står der forskellige informationer om dig, såsom navn, adresse og personnummer. I jagttegnet er det ligeledes angivet, om du har ret til at udøve jagt med haglvåben, jagtriffel og/eller bue. Hvis du har ret til at udøve jagt med bue, vil det også fremgå, hvilke buetyper rettigheden gælder for.

Hvordan får jeg et jagttegn?

For at få et jagttegn skal du som nævnt gennemføre et jagttegnskursus. Du kan tage jagttegnskurser, der dækker de kvalifikationer, du skal have for at bestå jagtprøven hos Danmarks Jægerforbund og en lang række af landets aftenskoler. Når du har bestået jagtprøven, bliver du registreret i jagttegnsregisteret.

Hvad koster det at få et jagttegn?

Udover prisen for et jagttegnskursus (der varierer alt efter, hvem der afholder kurset) koster det et gebyr på 310 kr. (2021) at tilmelde sig jagtprøven. Du kan tilmelde dig jagtprøven på Mit jagttegn. Derudover skal du betale en jagttegnsafgift på 650 kr. samt 26 kr. i ansvarsforsikring – det ender altså med at koste sammenlagt 986 kr. (2021) at få jagttegn.

Fornyelse af jagttegn?

Et jagttegn gælder et år og skal altså fornyes hvert år, hvis du fortsat ønsker at gå på jagt. Et jagtår løber fra den 1. april til den 31. marts det efterfølgende år. Det koster 676 kr. (2021) at forny et jagttegn. Selvom du ikke fornyer dit jagttegn løbende giver en bestået jagtprøve dig ret til at forny dit jagttegn i de efterfølgende 10 år.

Dit vildtudbytte skal indberettes

Det er lovpligtigt, at du som jæger hvert år skal indberette dit personlige vildtudbytte. Det vil sige, hvad du har nedlagt inden for det seneste år. Indberetningen skal også ske, selvom du ikke har nedlagt noget. Indberetningen sker på Mit jagttegn.

Udover at du skal huske at indberette dit vildtudbytte, er det også vigtigt at være opmærksom på, at der gælder en lang række regler for, hvornår og hvor du må gå på jagt.

Gæstejagttegn

Et gæstejagttegn er et midlertidigt dansk jagttegn for udlændinge, der ønsker at gå på jagt i Danmark. Dog er det kun muligt at få et gæstejagttegn, hvis udlændingen har et gyldigt jagttegn med fra sit hjemland.

Hvis udlændingen har opnået jagttegn i et land, hvor det ikke kræves, at der bestås en jagtprøve forinden, kan det forlanges, at vedkommende aflægger den praktiske del af jagtprøven i Danmark for at dokumentere personens kendskab til brugen af jagtvåben. Det samme gælder, hvis udlændingen har opnået jagttegn i et land, hvor kravene til jagtprøven ikke er af samme karakter, som kravene til den danske jagtprøve.

Det kan tage op til fire uge at behandle en ansøgning om gæstejagttegn. Du kan ansøge om gæstejagttegn her.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder