Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

10. november 2020

Lønseddel

Alle lønmodtagere har krav på at modtage en lønseddel fra sin arbejdsgiver i forbindelse med udbetaling af løn. Men hvilke krav er der til en lønseddel? Få svar på dette her.

Hvad er en lønseddel?

En lønseddel er et skriftligt dokument, der dokumenterer, hvad en lønmodtager har tjent i en given lønperiode. En lønseddel er derfor medarbejderens kvittering for, at arbejdsgiveren har trukket ATP, AM-bidrag og A-skat af medarbejderens løn og beløbene kommer til at stå på medarbejderens årsopgørelse. En lønseddel skal være skriftlig, men der er ingen specifikke formkrav. Det betyder, at den eksempelvis kan være håndskrevet eller digital, så længe den er læsbar. Alle lønmodtager har som nævnt krav på at modtage en lønseddel, uanset om man eksempelvis er timelønnet, månedslønnet eller ansat i fleksjob.

Hvornår modtager jeg min lønseddel?

Du modtager din lønseddel senest på dagen, du får løn, da du ellers ikke har mulighed for at vurdere, om lønnen er rigtig eller ej. Det betyder, at arbejdsgivers frist for, hvornår du skal modtage lønseddel er din lønningsdag. Hvornår din løn bliver udbetalt kan derimod afhænge af, om du er dækket af en overenskomst eller hvilken form for ansættelse, der er tale om.

Mange modtager deres lønseddel et par dage før, at de får udbetalt løn. Hvornår du modtager din lønseddel op til fristen afhænger af, hvornår din arbejdsgiver indberetter din løn, og hvorvidt vedkommende selv laver lønsedlen, eller får den lavet af en ekstern virksomhed.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Hvad skal en lønseddel indeholde?

En lønseddels indhold og udformning afhænger af medarbejderens stilling, ansættelsesforhold og arbejdsgiverens måde at udarbejde lønsedler på. Det er derfor også meget forskelligt, hvad en lønseddel indeholder og hvordan den ser ud. Dog er der nogle krav til selve indholdet. Det betyder, at der på lønsedlen skal oplyses:

 1. Medarbejderens løn i den givne periode

 2. Perioden som lønsedlen dækker over

 3. Beløbet, der er trukket i A-skat og AM-bidrag

 4. Medarbejderens navn, adresse og CPR-nummer

 5. Arbejdsgivers navn, adresse og CVR-nummer eller SE-nummer

Udover ovenstående oplysninger, er det typisk, at følgende oplysninger også er angivet på en lønseddel:

 • Diverse Tillæg

 • Skattepligtige goder

 • Bruttoindkomst

 • ATP

 • Firmapension

 • Fradrag

 • Ferieregnskab

 • Feriefridage- og fritvalgsopsparing

 • Refusion af udlæg

 • AM-bidragspligtig indkomst

 • A-skattepligtig indkomst/A-skattegrundlag

 • Skattefri beløb

 • Løntræk i nettoløn

 • Udbetalt løn til medarbejderen

Lønsedler skal gemmes

En arbejdsgiver er forpligtet til at gemme en medarbejders lønoplysninger i fem år og sikre at ingen andre har adgang til dem. På samme måde er det en rigtig god ide, men ikke et krav, at medarbejderen også gemmer sine lønsedler, så han eller hun til enhver tid kan dokumentere, at lønnen er udbetalt og at der er betalt SKAT. Det er eksempelvis vigtigt, at kunne dokumentere sin løn, hvis man havner i en situation, hvor arbejdspladsen går konkurs og man skal søge om tabt løn hos Lønmodtagernes Garantifond. Dog modtager mange i dag lønsedler digitalt på e-boks eller pr. mail og skal derfor ikke bekymre sig om at holde styr på dem. Men hvis man modtager sine lønsedler i papirform, er det vigtigt at gemme alle sine lønsedler, så de er mulige at finde frem, hvis det skulle blive aktuelt.

Tjek lønsedlen

Som medarbejder er det altid en god ide at tjekke sin lønseddel igennem. Det kan ske, at arbejdsgiveren har lavet en fejl og der derfor mangler noget eller noget forkert er angivet. Det kan betyde, at en medarbejder kan gå glip af nogle penge, der ellers tilhører ham eller hende. Mange fejl drejer sig nemlig om udbetaling af tillæg, ferie eller pension.

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter Privat

Dokumenter Erhverv