Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

10. november 2020

Rettigheder under graviditet

Det kan være svært at overskue, hvilke rettigheder du har som gravid på din arbejdsplads. Hvilken beskyttelse har du i forhold til opsigelse, hvad sker der, hvis graviditeten medfører langtidssygemelding, og hvilke rettigheder har du som nybagt forælder? Denne artikel vil give dig styr på de almindelige rettigheder under graviditet.

Særlige hensyn til gravide medarbejdere

Hvis du er gravid, skal din arbejdsgiver tage særlige hensyn til dig som medarbejder. De særlige hensyn skal sikre, at du ikke pålægges at udføre arbejde, der kan udgøre en fare for dig eller barnet under graviditeten. Der skal for eksempel udvises særlige hensyn, hvis du som gravid medarbejder:

  • Udfører fysisk betonet arbejde

  • Kommer i kontakt med kemikalier under sit arbejde

  • Er udsat for stressbelastning i sit arbejde.

Her er det op til arbejdsgiveren at forsøge at omplacere dig, så du undgår ovenstående. Hvis det ikke er muligt, kan lægen give dig en fraværsmelding, så du bliver fritaget fra dit arbejde indtil arbejdsgiveren finder en løsning, eller indtil du går på barsel.

Særlig beskyttelse af gravide i forhold til opsigelse

Hvis du er gravid, er du under graviditeten omfattet af særlige beskyttelsesregler i forhold til opsigelse. Graviditeten og den forestående orlov (barsel) må ikke spille en rolle ved valget om at opsige. Det betyder i praksis, at du som gravid medarbejder ikke må opsiges:  

  • Hverken helt eller delvist på grund af graviditeten

  • Grundet følger af graviditeten

  • Grundet udsigten til, at du skal holde orlov. Du kan få styr på din ret til orlov i vores artikel om barselsreglerne

Langvarigt sygefravær grundet graviditet

Det er ikke lovligt at opsige en gravid medarbejder på grund af langvarigt sygefravær, hvis sygefraværet skyldes graviditetsbetinget sygdom - for eksempel bækkenløsning. Der er også risiko for, at stressbelastende arbejde, eller andre forhold vedrørende den gravide, kan gøre det nødvendigt at blive sygemeldt. Det vil være op til lægen at vurdere dette.

Selvom sygdommen varer i 120 dage, og 120-dages-reglen som udgangspunkt kan benyttes af arbejdsgiveren, må arbejdsgiveren ikke opsige den gravide medarbejder.

Hvis du bliver opsagt grundet graviditetsbetinget sygdom

Hvis du bliver opsagt af din arbejdsgiver på grund af langvarigt sygefravær, og arbejdsgiveren først efterfølgende bliver oplyst om, at sygefraværet var på grund af din graviditet, kan arbejdsgiveren være nødt til at tilbyde dig en genansættelse. Gør arbejdsgiveren ikke det, kan du have krav på godtgørelse for opsigelse på grund af graviditet - også selvom arbejdsgiver var i god tro.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

video

Hvis du bliver opsagt grundet graviditet

Hvis du er gravid eller er en mand/medmor, hvis kone er gravid, og du bliver opsagt under graviditeten, skal arbejdsgiveren under en eventuel retssag kunne bevise, at opsigelsen er lovlig. Det vil sige, at arbejdsgiveren skal bevise, at opsigelsen ikke har nogen sammenhæng med graviditeten.

I praksis er det svært for arbejdsgiveren at bevise, at opsigelsen ikke har sammenhæng til graviditeten. Det kræver håndfaste, skriftlige beviser for, at graviditeten ikke har indgået som en parameter i opsigelsen. Hvis du som gravid medarbejder eksempelvis har stjålet fra kassen, vil det være en lovlig opsigelses- eller bortvisningsgrund. Hvis du som gravid medarbejder derimod er udvalgt som én blandt flere til opsigelse på grund af nedskæringer, stilles der store krav til årsagerne, der ligger til grund for arbejdsgiverens opsigelse af dig som gravid medarbejder.

Hvornår er det i orden at opsige en gravid medarbejder?

Hvis arbejdsgiveren kan fremvise skriftlige beviser på, at din graviditet ikke er årsag til opsigelsen, kan det være i orden at opsige dig. Disse skriftlige beviser skal helst være afstemt med en tillidsrepræsentant eller et samarbejdsudvalg. Hvis der for eksempel står “stort fravær” eller “ustabilt fremmøde” i det skriftlige bevismateriale, kan det være svært at argumentere for, at opsigelsen dermed ikke er på grund af din graviditet.

Hvis en arbejdsgiver i opsigelsen af dig som gravid medarbejder skal lægge vægt på tidligere påtaler om mangelfuldt arbejde, skal disse påtaler være givet, før arbejdsgiveren blev bekendt med din graviditet.

Forældre har særlige rettigheder på arbejdspladsen

Efter fødslen har du som forælder nogle særlige rettigheder på arbejdspladsen, som din arbejdsgiver skal tage hensyn til. Nogle er de almindelige rettigheder for nybagte forældre eller forældre til skolebørn er:

Særlige hensyn i forhold til overarbejde

Efter fødslen kan arbejdsgiveren blive nødt til at tage hensyn til forældres manglende pasningsmuligheder i forbindelse med pålæg af overarbejde. Det betyder ikke nødvendigvis, at medarbejdere med små børn ikke kan pålægges overarbejde, men det kræver i praksis, at arbejdsgiveren har varslet det, så medarbejderne har mulighed for at finde alternativ pasning.

Særlige hensyn til ferieplanlægning

Ifølge ferieloven skal arbejdsgivere for så vidt muligt tage hensyn til medarbejdernes ønsker i forbindelse med planlægning af ferie. Det betyder, at medarbejdere med børn i skolealderen typisk vil have krav på at holde deres ferier i børnenes skoleferier, hvis det kan lade sig gøre i forhold til virksomhedens drift.

Særlige hensyn til forældre med kronisk syge børn

Forældre med kronisk syge børn har lovmæssig ret til orlov med henblik på at passe barnet. Dette skyldes, at man som medarbejder har ret til fravær på baggrund af særlige familiemæssige årsager, hvis det er tvingende nødvendigt. Hvis medarbejderne har fremsat ønske om at afholde orlov i henhold til lov om lønmodtagers ret til fravær fra arbejdet af særlige familiemæssige årsager, kan arbejdsgiveren ikke opsige medarbejderen på det grundlag.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder