Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

10. november 2020

Sådan ændrer du regnskabsår

De fleste ændringer i selskabers forhold kan foretages af ejerne på generalforsamlingen. Der stilles imidlertid yderligere krav, hvis et selskab gerne vil skifte regnskabsår.

Hvad er et regnskabsår?

Alle selskaber (IVS, ApS og A/S) skal føre regnskab. Dette regnskab skal føres over 12 måneder. Hvornår selskabets regnskabsår starter og slutter fastsættes i selskabets vedtægter ved stiftelsen. Typisk følger regnskabsåret kalenderåret (1. januar - 31. december), men regnskabsåret kan også sagtens fravige kalenderåret (f.eks. 1. marts - 28. februar).

Det er altså som udgangspunkt frit for selskabsejerne at vælge, hvordan regnskabsåret skal være ved selskabets stiftelse. Den eneste undtagelse er, hvis selskabet er del af en koncern. En koncern defineres typisk ved, at selskabet har enten et moderselskab eller datterselskab. Hvis selskabet er del af en koncern, skal alle selskaber i koncernen have samme regnskabsår.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Omlægning af regnskabsåret

Hvis ejerne selv kan bestemme regnskabsåret, og senere ønsker at omlægge det fastsatte regnskabsår, gælder der nogle særlige betingelser.  Grunden til det er, at årsregnskabsloven har et grundlæggende krav om kontinuitet (sammenhæng). Regnskabsåret må derfor som udgangspunkt ikke omlægges fra det ene år til det andet.

Hvis regnskabsåret ændres, må omlægningsperioden ikke overstige 12 måneder. Det vil sige, at omlægningen ikke må medføre, at et regnskabsår overstiger 12 måneder.

Eksempel: Et selskabs regnskabsår har indtil videre fulgt kalenderåret. Ejerne ønsker nu at omlægge regnskabsåret, så det løber fra 1. juni - 31. maj. Omlægningen må ikke føre til, at et regnskabsår løber fra 1. Januar - 31. maj det følgende år, fordi omlægningsperioden så vil være på 19 måneder. I stedet skal omlægningen gennemføres sådan, at regnskabsåret afsluttes tidligt, så det løber fra 1. januar - 31. maj i indeværende år (5 måneder) og så herefter påbegynder det nye regnskabsår.

I visse tilfælde kan omlægningsperioden dog udvides til maksimalt 18 måneder, men kun hvis omlægningen af regnskabsåret er begrundet af en af følgende:

  • Etablering af koncernforhold

  • Etablering af deltagelse i fælles ledelse over en anden virksomhed

  • Fusion

Uden for disse situationer, må omlægningsperioden altså ikke overstige 12 måneder.

Omlægning af regnskabsåret skal altid begrundes i årsrapporten - uanset hvor lang omlægningsperioden er. En gyldig begrundelse kan f.eks. være, at selskabet har omlagt regnskabsåret som følge af etablering af koncernforhold, da selskabet er blevet købt af et andet selskab og derfor nu er et datterselskab.

Anmeldelse af beslutning om omlægning af regnskabsåret

Hvis man ønsker at omlægge regnskabsåret, skal dette i alle tilfælde vedtages på generalforsamlingen med stemmeflertal på ⅔. Husk at ændringen af regnskabsåret kræver, at selskabets vedtægter omkring regnskabsår ændres, så de stemmer overens med den nye periode.

Beslutningen om ændring af regnskabsåret skal altid anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter at generalforsamlingen er afholdt. Herudover skal du være opmærksom på, at anmeldelsen skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter udløbet af det regnskabsår, der ønskes ændret.

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter Privat

Dokumenter Erhverv