cart

27. marts 2019

Tavshedspligt

Som medarbejder har du altid tavshedspligt overfor din arbejdsgiver og arbejdsplads. Men hvad indebærer denne tavshedspligt og hvad er konsekvensen, hvis man bryder den? Dét og meget mere besvarer vi i denne artikel.

Hvad er tavshedspligt?

Når du har tavshedspligt, betyder det, at du ikke må videregive, udnytte, eller på anden måde gøre brug af den fortrolige information du bliver bekendt med i forbindelse med dit arbejde. Ifølge markedsføringsloven har du som medarbejder tavshedspligt over for din arbejdsplads. Denne tavshedspligt gælder både under ansættelsen men også tre år efter, du er fratrådt.

Tavshedspligten omfatter såkaldte erhvervshemmeligheder. Erhvervshemmeligheder er viden om din arbejdsplads, der ikke er offentligt tilgængelig og drejer sig typisk om forhold vedrørende:

  • Virksomhedens økonomi

  • Kunderelationer

  • Kundelister

  • Leverandører

  • Strategi

  • Tekniske tegninger

Se hvordan Legal Desk virker

video

Hvad sker der hvis man bryder sin tavshedspligt?

Hvis du bryder din tavshedspligt, kan det få alvorlige konsekvenser, ikke kun for dig, men også for den virksomhed, der får lækket fortrolig information og eventuelle andre parter med relation til virksomheder, eksempelvis kunder, leverandører eller klienter. Dog er det meget forskelligt, hvad konsekvensen er. Det afhænger nemlig af forskellige faktorer, som blandt andet er:

  • Hvilken information, der er videregivet

  • Hvor meget information, der er videregivet

  • Hvem der har fået adgang til den fortrolige information

  • Hvor mange der har fået adgang til informationen

Derfor afhænger konsekvensen altså af den enkelte sag. Det betyder, at hvis du bryder din tavshedpligt, kan du risikere at få alt fra en advarsel, til at skulle betale erstatning, til at blive bortvist eller til at få en fængselsstraf.

Skriftlig dokumentation på tavshedspligt

Selvom medarbejdere er forpligtet til at overholde deres tavshedspligt, kan du som arbejdsgiver gøre klogt i at tydeliggøre og dokumentere, hvad tavshedspligten indebærer på skrift. Det bør som udgangspunkt altid angives i medarbejderens ansættelseskontrakt, og derudover kan det også være angivet i virksomhedens personalehåndbogen. Med en skriftlig aftale er der dokumentation på, at medarbejderen er indforstået med tavshedspligten, og hvis en medarbejder bryder sin tavshedspligt, vil det altså være nemmere for dig som arbejdsgiver at håndhæve bruddet.

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv