cart

16. april 2019

Testamente for ægtefæller med fællesbørn

Med et testamente for ægtefæller med fællesbørn kan I sikre hinanden og jeres børn, hvis den ene af jer skulle gå bort. Læs mere om, hvad et testamente for ægtefæller med fællesbørn indebærer.

Hvad sker der, hvis vi ikke laver et testamente?

Hvis I ikke laver et testamente, vil hele arven efter den af jer, som går bort først, blive delt med halvdelen til den efterlevende ægtefælle og halvdelen til jeres fællesbørn til ligedeling. Længstlevende vil i langt de fleste tilfælde dog have mulighed for at kunne sidde i uskiftet bo. Du kan læse mere om, hvad uskiftet bo er og betingelserne for det.

Hvordan kan arven fordeles efter den førstafdøde ægtefælle?

Udgangspunktet er, at testamenter er gensidigt begunstigende testamenter. Det betyder, at I som ægtefæller vil begunstige hinanden mest muligt, og at I dermed sikrer hinanden i videst muligt omfang.

Hvis en af jer afgår ved døden, vil den længstlevende ægtefælle med testamentet kunne sidde i uskiftet bo, hvilket betyder, at denne kan “udskyde” at skifte boet efter førstafdøde. Det betyder, at længstlevende ægtefælle vil have bedre økonomiske muligheder for at kunne blive i den fælles bolig m.v. og tage vare på jeres fælles børn. Du kan læse mere om uskiftet bo i vores artikel om uskiftet bo og hvad det betyder for dig.

Hvis det uskiftede bo skal skiftes, for eksempel på grund af forsikrings- eller pensionsforhold, vil arven til børnene begrænses mest muligt, så længstlevende har bedre mulighed for eksempelvis at blive i boligen.

Dette er den almindelige måde at lave gensidige testamenter på, og I vil herved kunne sikre hinanden økonomisk, da den længstlevende ægtefælle dermed vil kunne råde over den førstafdødes formue.

Se hvordan Legal Desk virker

video

Hvordan kan arven fordeles efter den længstlevende ægtefælle?

Når den længstlevende ægtefælle afgår ved døden, vil I typisk kunne vælge, hvordan arven efter denne ægtefælle skal fordeles. I kan nedenfor se, hvordan arven kan fordeles:

1. Arven ligedeles mellem livsarvinger

Dette betyder, at arven efter længstlevende ægtefælle bliver delt ligeligt mellem jeres fællesbørn (hvilket også er udgangspunktet i arveloven).

Eksempel: Mikkel og Mette er gift og har tre fællesbørn (Oliver, Anne og Martin). Uanset hvem der bliver længstlevende ægtefælle (dør sidst) af Mikkel og Mette, vil arven blive delt mellem Oliver, Anne og Martin med lige meget til hver (1/3).

Blue Martin                              

Red Oliver

Green Anne     

L3

 

 

2. Arven skævdeles mellem livsarvinger

Dette betyder, at arven efter længstlevende ægtefælle skævdeles mellem livsarvinger, således af nogle livsarvinger bliver begrænset til deres tvangsarv, mens andre arver mere.

Eksempel: Mikkel og Mette er gift og har tre fællesbørn (Oliver, Anne og Martin). Uanset hvem der bliver længstlevende ægtefælle (dør sidst) af Mikkel og Mette, vil arven blive delt mellem Oliver, Anne og Martin, men arven bliver delt, så Martin udelukkende arver sit tvangsarvelod, mens Oliver og Anne deler resten af arven med lige meget til hver.

Blue Martin                               

Red Oliver 

Green Anne   

Minmaxmax

  

Det er altså helt op til jer, hvordan arven efter jer skal fordeles.

Hvordan gør vi et testamente gyldigt?

For at et testamente opnår gyldighed, skal I, når I har udarbejdet det, underskrive det foran en notar. Dette betyder rent praktisk, at I skal vente med at underskrive jeres testamente, til I er hos notaren. I kan læse mere om, hvordan I får en tid hos notaren, og hvad I skal medbringe i vores artikel om, hvordan du underskriver for notar

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv