cart

01. november 2019

Tillidsrepræsentant

De fleste kender til tillidsrepræsentanter fra det offentlige, når der skal forhandles overenskomst. Men hvilke opgaver har tillidsrepræsentanter egentlig, og får de løn for deres arbejde? Læs med og bliv klogere her.

Hvad er en tillidsrepræsentant?

En tillidsrepræsentant, også kaldet en tillidsmand, er medarbejdernes talerør til ledelsen, og fagforeningens forlængede arm på arbejdspladsen. Der kan være flere tillidsrepræsentanter på samme arbejdsplads, fordi en tillidsrepræsentant typisk kun repræsenterer én faggruppe. En arbejdsplads, hvor der eksempelvis både er ansat socialrådgivere og jurister, kan derfor som udgangspunkt have to tillidsrepræsentanter til at repræsentere hver af de to faggrupper.

Det er tillidsrepræsentantens primære opgave, at varetage interesserne hos den gruppe af kollegaer, som har valgt at vedkommende skal repræsentere dem. Tillidsrepræsentanten er udvalgt blandt anerkendte og dygtige medarbejdere, som ofte har en vis anciennitet. Alle ansatte har ret til at vælge en tillidsrepræsentant, såfremt arbejdsgiver giver tilladelse til, at der kan være en tillidsrepræsentant i virksomheden. Det er altså ikke et lovkrav, at der er en tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, men udelukkende op til arbejdsgiveren.

Tillidsrepræsentanter får sin almindelige løn, uden fastsatte tillæg, når man arbejder i det private. Er man tillidsrepræsentant i en kommune, region eller for staten vil man få et løntillæg, der vil være fastlagt enten af lov eller overenskomst.  

Medlemmerne af en bestemt fagforening på arbejdspladsen, eksempelvis socialrådgiverne der er medlem af FOA, vælger selv deres tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanten vælges som udgangspunkt for en periode på to år, men kan “væltes”, hvis medlemmerne mener, at tillidsrepræsentanten ikke repræsenterer dem bedst muligt. Det sker sjældent, at en tillidsrepræsentant fjernes fra posten før tid, men muligheden skal sikre, at vedkommende for eksempel ikke indgår aftaler med ledelsen, der strider mod de ansattes interesser. Alle tillidsrepræsentanter skal gennemgå et uddannelsesforløb, som betales af AKUT-fonden. Arbejdsgiver betaler et tillæg til tillidsrepræsentantens løn, som kaldes et funktionstillæg.

Se hvordan Legal Desk virker

video

Tillidsrepræsentantens opgaver

Det er ofte i forbindelse med kollektive forhandlinger, såsom overenskomstforhandlinger, at tillidsrepræsentantens rolle bliver tydelig. Men der er faktisk en del andre opgaver, som varetages af tillidsrepræsentanten, og som handler om den individuelle medarbejder. Alle tillidsrepræsentantens opgaver handler i bund og grund om at sikre, at arbejdsgiver overholder love og overenskomster i forhold til de ansatte. Det kan for eksempel være, at tillidsrepræsentanten skal bistå en medarbejder i en sygefraværssamtale med arbejdsgiveren, for at sikre, at medarbejderen er klar over sine rettigheder, muligheder og pligter i henhold til loven eller en overenskomst.

Tillidsrepræsentanter sidder altså med opgaver, der omhandler individet på arbejdspladsen, men har også opgaver af mere strategisk karakter. Tillidsrepræsentanter er eksempelvis ofte med i samarbejdsudvalg, som har til formål at sikre det gode samarbejde mellem ansatte og ledelse, og har som regel et netværk med andre arbejdspladser.

Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads

Der kan være flere årsager til, at der ikke er en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads. Først og fremmest kan det være, at arbejdsgiver ikke er omfattet af en aftale, som giver de ansatte ret til at vælge en tillidsrepræsentant. Det kan også være, at det ikke har været ønsket blandt de ansatte. Endeligt kan det også være, at der ikke er nogen af de ansatte, der har lyst til at påtage sig rollen og ansvaret.

Ønsker du mere information om tillidsrepræsentanter inden for din faggruppe, kan du kontakte din fagforening eller din arbejdsgiver.

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv