Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Vejledning til oprettelse af tinglysningsfuldmagt

Hvis du skal tinglyse en ægtepagt på vegne af en anden person - f.eks. hvis personen er udlænding og dermed ikke har et dansk CPR-nr. - skal der oprettes en tinglysningsfuldmagt. Du kan her læse, hvordan en tinglysningsfuldmagt oprettes og registreres.

Hvad er en tinglysningsfuldmagt?

En tinglysningsfuldmagt er en speciel type af fuldmagt, hvor en person (kaldet fuldmagtsgiver) bemyndiger en anden person (kaldet fuldmægtigen) til at tinglyse et dokument i Tinglysningsrettens IT-system. Visse juridiske dokumenter, såsom en ægtepagt om kombinationssæreje eller ægtepagt om fuldstændigt særeje, skal tinglyses i Tinglysningsrettens IT-system, før de er gyldige.

Hvem kan oprette en tinglysningsfuldmagt?

Alle kan som udgangspunkt oprette en tinglysningsfuldmagt, der giver en anden person mulighed for at tinglyse på dennes vegne. Den, der får fuldmagt behøver ikke være advokat eller revisor, men kan være en anden person, som man stoler på, så længe vedkommende har et dansk CPR-nr. og NemID.

Fuldmægtigen må dog ikke være en person, som potentielt kan have interesser, der er modstridende med den person, som fuldmægtigen skal handle på vegne af.

Hvis det er en ægtepagt, der skal tinglyses, så må fuldmægtigen derfor ikke være den anden ægtefælle (eller kommende ægtefælle). Det må heller ikke være et familiemedlem til den anden ægtefælle. Typisk vælger man en ven eller kollega, da han eller hun typisk ikke har nogen personlig interesse i ægtepagten.

Hos Legal Desk tilbyder vi også at tinglyse en ægtepagt på vegne af en ægtefælle uden dansk CPR-nr. Dog kræver det, at selve ægtepagten også bliver udarbejdet gennem Legal Desk, da tinglysningsfuldmagten skal genereres i forbindelse med selve udarbejdelsen af ægtepagten.

To former for tinglysningsfuldmagt - manuel og digital

Der findes to måder, hvorpå I kan oprette en tinglysningsfuldmagt - manuelt og digitalt. Hvis den ægtefælle, som skal give tinglysningsfuldmagen ikke har et dansk CPR-nummer og NemID, skal I lave en manuel tinglysningsfuldmagt. En digital tinglysningsfuldmagt kan derimod kun bruges hvis den person, der skal give fuldmagten, har et dansk CPR-nummer og NemID.

Nedenfor forklarer vi først om oprettelse af den manuelle tinglysningsfuldmagt, og derefter forklarer vi om oprettelse af den digitale tinglysningsfuldmagt.

Hvordan opretter man en manuel tinglysningsfuldmagt?

Hvis din kommende ægtefælle ikke har et dansk CPR-nummer eller NemID, skal I bruge en manuel tinglysningsfuldmagt. Den manuelle tinglysningsfuldmagt skal udfyldes, udskrives og indsendes til Tinglysningsretten i papirformat.  For at lave en manuel tinglysningsfuldmagt skal du blot følge de fire trin nedenfor: 


 

1. Udfyld fuldmagt

Tinglysningsfuldmagten fremgår ikke af Tinglysningsrettens hjemmeside endnu, men du kan her finde en word-version af tinglysningsfuldmagten, som skal printes ud. I skal udfylde alle felter angivet med “[ ]”.

2. Underskriv fuldmagten

Herefter skal tinglysningsfuldmagten underskrives af den person, der giver fuldmagten (fuldmagtsgiver).

3. Vedlæg paskopi

Der skal vedlægges en kopi af det gyldige pas for den person, der giver fuldmagten (fuldmagtsgiver).

4. Send til Tinglysningsretten

Endeligt skal tinglysningsfuldmagt og pas-kopi sendes med almindeligt brev til Tinglysningsretten på følgende adresse:

Tinglysningsretten

Majsmarken 5

9500 Hobro Hvordan opretter man en digital tinglysningsfuldmagt?

Her får du ni trin til at lave en digital tinglysningsfuldmagt - hurtigt og nemt:

1. Gå ind på Tinglysningsrettens hjemmeside

Først skal du gå ind på Tinglysningsrettens hjemmeside på www.tinglysning.dk. Tryk på “Opret digital fuldmagt” i menuen i toppen af skærmen.

“Tinglysningdk”

2. Log ind med NemID

Herefter skal du logge ind med dit NemID. Du kan oprette fuldmagten, uanset om du er den, der skal give fuldmagt til en anden (fuldmagtsgiver), eller om du er den, der skal modtage fuldmagten (fuldmagtshaver).

“Login”

3. Vælg Personbogen

Når du er logget ind, skal du vælge i hvilken forbindelse, du ønsker at oprette en fuldmagt. Da du skal lave en fuldmagt i forbindelse med ægtepagt, skal du her vælge Personbogen.
 “Velgpersonbog”

4. Udfyld oplysninger for parterne

På den første side skal du give oplysningerne på de parter, der er involveret i fuldmagten. Meddelelsesindehaver (den der er logget ind), fuldmagtshaver og fuldmagtsgiver skal oplyses med minimum navn, CPR-nummer og e-mail adresse. Meddelelsindehaveren kan være hvem som helst - det vil sige, at fuldmagtsgiver eller fuldmagtshaver også kan være meddelesesindehaver. Meddelelsesindehaveren behøver altså ikke at være en tredjepart.

“Udfyld

5. Vælg fuldmagtens omfang og udløb

På samme side skal du også vælge dispositioner - altså hvad fuldmagten kan bruges til. Her skal du blot vælge nummer 6 (“Udstede og anmelde ægtepagter”). Du trykker herefter på “Næste”.

“Disposition”

6. Vælg underskriftsmetode

Her skal du vælge underskriftsmetode for fuldmagten. Du skal vælge mulighed nummer to, der hedder “Fuldmagt underskrives med Digital Signatur i underskriftsmappen og sendes digitalt til Tinglysningsretten”. Tryk derefter på “Næste”. 

“Underskriftmetode”

7. Send til underskrift

Under underskriftsmetode skal du vælge, hvem der skal underskrive og hvordan. Ud for Fuldmagtsgiver skal du klikke under “Underskriftsmappe”. Derefter behøver du ikke at foretage dig mere her, da hverken meddelelsindehaver eller fuldmagtshaver behøver at underskrive. For at gå videre, trykker du blot “Til underskrift”. 

“Underskrift”

Du vil modtage besked om, at anmeldelsen er afsendt.

“Afsendt”

Er du fuldmagtsgiver, der som den eneste skal underskrive, skal du nu trykke “Gå til underskriftsmappe”. Hvis du ikke er fuldmagtsgiver, skal du logge ud af systemet, og få fuldmagtsgiver til at logge ind på www.tinglysning.dk med sit eget NemID.

8. Gå til underskriftsmappe

Når fuldmagtsgiver er logget ind, og er gået ind under “Mine tinglysninger”, skal du trykke på “Underskriv dokument”.

“Underskriv

9. Underskriv fuldmagten

Under fanen “Dokumenter, der kan underskrives” trykker du på linket “Underskriv”, hvorefter du kan underskrive med dit NemID.

Fuldmagten er gyldig, så snart den er underskrevet, og kan herefter anvendes til tinglysning.

 

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler