Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Vejledning: Registrering af Anpartsselskab (ApS)

Uanset om du vil stifte et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S), skal du registrere stiftelsen i Erhvervsstyrelsens IT-system. Du kan enten bruge denne vejledning og gøre det selv, eller du kan lade os stå for registreringen ved at gøre brug af Legal Desk Registreringsservice.

Hos LegalDesk

Pris: 1.198 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Introduktion

Det er nødvendigt, at selskabet registreres hos Erhvervsstyrelsen, for at selskabet bliver gyldigt og du kan modtage et CVR-nummer. Vi vil gerne gøre det lettere for dig, og vi har derfor lavet en udførlig guide til, hvordan du gør. Hvis du vil slippe for, at skulle stå for registreringen selv, kan du gøre også brug af Legal Desk Registreringsservice, hvor vi ordner registreringen for dig. Bemærk at vores registreringsservice kun kan anvendes for selskabsdokumenter lavet med Legal Desk. Du kan se hvordan det foregår i grafikken herunder. Ønsker du selv at registrere virksomheden, så kan du følge guiden, som fortsætter efter grafikken.

 

Legaldesk Process For Selskabsstiftelse 19 03 2019

 

Samlet pris for selskabsstiftelse med registreringsservice:

Legaldesk Registreringsservice 20012020 Beskaaret


1. Selskabsdokumenter

Først skal du lave alle de nødvendige selskabsdokumenter til stiftelsen af dit selskab. Det drejer sig om dels et stiftelsesdokument, dels et sæt vedtægter, hvilket vil sige de dokumenter, som angiver hvilke regler, der skal gælde for selskabet og dets ejer(e).

Du kan lave alle de nødvendige selskabsdokumenter her: Stiftelse af anpartsselskab (ApS) eller Stiftelse af aktieselskab (A/S). Når du har modtaget dokumenterne, udfyldt og underskrevet dem, er du klar til at registrere dit selskab.

2. Gå til Erhvervsstyrelsens IT-system (Virk.dk)

Først går du ind på Erhvervsstyrelsens IT-system (følg linket), og trykker “Start”: 

Gå til Virk.dk

3. Log ind

Log ind med dit NemID eller Digital Signatur, og acceptér derefter betingelserne for brug af systemet:

Log på NEM-ID

4. Vælg den virksomhedsform du vil starte

Klik på fanen "IVS, ApS, A/S, P/S og SE-selskab". Når fanen har foldet sig ud, klikker du på "Vælg" i afsnittet for enten "Anpartsselskab (ApS)" eller "Aktieselskab (A/S)" alt afhængigt af, hvilken selskabstype du vil stifte:

Vælg selskabstypen ApS

5. Udfyld stamdata

Under denne fane skal du udfylde de obligatoriske oplysninger (stamdata), det vil sige selskabets navn, hjemstedsadresse, samt stiftelsesdatoen. Disse oplysninger kan du finde i dit stiftelsesdokument. Det er ikke påkrævet at udfylde de øvrige felter, såsom hjemmeside og kontaktinformation:

Indtast stamdata for selskabet

6. Angiv selskabets stiftere

Her skal du angive selskabets stiftere og ledelsesmedlemmer. Disse oplysninger kan du også finde i dit stiftelsesdokument. Hvis der er stiftere eller ledelsesmedlemmer, med andet statsborgerskab end dansk, skal du uploade en kopi af gyldig legitimation, såsom pas eller kørekort:

“Stiftere

7. Angiv selskabets formål, tegningsregel og branche

Under denne fane skal du udfylde selskabets formål og tegningsregel. Du kan finde dit selskabs formål og tegningsregel i dine vedtægter under henholdsvis punkt 2 og 10. Du skal også angive selskabets branchekode, som du finder ved at søge i søgefeltet:

Udfyld formål, tegningsregel for selskabet

8. Udfyld kapital, regnskabsår og revision

Her skal du angive oplysninger om selskabskapital, som du kan finde i dit stiftelsesdokument. Hvis selskabskapitalen skal godkendes af en advokat eller revisor, skal du vælge “Kontant Klientkonto”. Skal selskabskapitalen derimod godkendes af din bank, skal du vælge “Kontant Pengeinstitut”. Du kan her læse mere om bekræftelse af selskabskapital.

Herefter klikker du på "Hent godkendelse af kapital", hvorefter du vil kunne indtaste e-mailen på den person, der skal godkende kapitalen, f.eks. din revisor, advokat eller bank.

Herudover skal du oplyse selskabets regnskabsår, hvilket fremgår af dine vedtægters punkt 11. Endelig skal du vælge, om du vil have revisor, hvilket også fremgår af dit stiftelsesdokument. Hvis du fravælger revision, skal du bekræfte at dit selskab ikke er underlagt revisionspligt:

Indtast kapital, regnskabsår og revision

9. Udfyld ejerforhold

Her skal du oplyse omkring selskabets ejere. Alle personer, som ejer mere end 5% af anparterne skal angives:

“Angiv

Den enkelte ejers navn, stemmeandel og kapitalandel skal angives. For selskaber stiftet med Legal Desk vil stemmeandelen og kapitalandelen være identisk:

“Tiføj

10. Upload dokumentation

Her skal du uploade en underskrevet kopi af henholdsvis dit stiftelsesdokument og dine vedtægter.

Upload selskabsdokumentationen

11. Kontrollér oplysningerne

Her får du en opsummering af alle de oplysninger, du har angivet om dit selskab. Det er vigtigt, at du kontrollerer, at alle oplysninger er korrekte. Herefter klikker du på knappen "Godkend" i bunden af siden:

Opsumering af selskabsinformation

12. Afvent godkendelse af selskabskapital

Du skal nu bare afvente, at din selskabskapital bliver godkendt af den, du har sendt godkendelsen til (advokat, revisor eller bank). Du skal derfor gemme din registrering ved at klikke "Gem og vent" i bunden af siden.

Der vil blive gemt en kladde, så du kan logge ind, når du får besked om godkendelsen af selskabskapitalen. Når det er sket, vil du kunne godkende indberetningen og skal derefter betale gebyret på 670 kr.

Registreringen bliver dernæst indsendt til Erhvervsstyrelsen, og du vil i den forbindelse modtage en kvittering for din indberetning.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder