cart

Overdragelsesaftale til salg af virksomhed (forkortet udgave)

Når dele eller hele virksomheder skal sælges, er det altid vigtigt, at der laves en overdragelsesaftale. Hvorvidt der er behov for en udvidet overdragelsesaftale, afhænger grundlæggende af købers indsigt i den virksomhed, der skal sælges helt eller delvist. Læs mere om den forkortede udgave af overdragelsesaftale her.

Hos LegalDesk

Pris: 699 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

15 - 20 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 8.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

Pris: 699 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

15 - 20 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 8.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er en overdragelsesaftale?

En overdragelsesaftale er kort fortalt en skriftlig kontrakt, som beskriver de forhold, der skal gælde for salget af ejerandele i en virksomhed med selskabsform. For ApS og IVS vil ejerandelene betegnes som anparter. For aktieselskaber vil ejerandele betegnes som aktier. Du kan lave overdragelsesaftaler for alle tre typer selskaber.

Ny Blaa

Hvorfor lave en overdragelsesaftale?

En virksomhed har ofte en vis værdi. Det er derfor en god idé, at sikre, at et salg eller en overdragelse af denne, sker på et oplyst grundlag, hvor både køber og sælger er indforstået med betingelserne for salget. Uanset om du ønsker at overdrage din virksomhed i forbindelse med et generationsskifte, sælge til tredjemand eller til familiemedlemmer, er det altså vigtigt, at du har en form for skriftlig kontrakt på overdragelsen. Det samme gælder også uanset, om du ønsker at sælge dele eller hele virksomheden.

En kortere udgave af overdragelsesaftalen

I nogle tilfælde er både køber og sælger indforstået med overdragelsens betingelser. I disse tilfælde kan en del punkter fra aftalen udelades, såsom undersøgelse af selskabet forud for overdragelsen. Det kan for eksempel være aktuelt, hvis køber selv er partner eller investeret på anden vis i virksomheden. I sådanne tilfælde er vedkommende typisk bekendt med selskabet og derfor også overdragelsens betingelser.

Se hvordan Legal Desk virker

video

Hvad indeholder denne overdragelsesaftale?

 1. Oplysninger om køber og sælger

 2. Oplysninger om selskabet der skal overdrages fra (selskabstype og CVR-nummer)

 3. Antallet af anparter der skal overdrages

 4. Købesum

 5. Betalingsform

 6. Dato for overdragelse

 7. Erklæringer fra sælger

Har du brug for en overdragelsesaftale, der dækker flere punkter, finder du her vores udvidede overdragelsesaftale for selskab.

Sådan forløber overdragelsen af virksomhed

 1. Forhandling af overdragelsens vilkår

 2. På dette stadie aftales de mest essentielle vilkår for overdragelsen, såsom købesum, betalingsform og antal anparter der skal overdrages.

 3. Overdragelsesaftale udarbejdes og underskrives af begge parter

 4. Aftalens vilkår dokumenteres endeligt i form af en overdragelsesaftale. I overdragelsesaftalen skal de nærmere omstændigheder for overdragelsen også fastsættes, såsom dato for overdragelse og betalingsfrist.

 5. Gennemførelse af overdragelsen

 6. Selve overdragelsen finder sted, når aftalen er underskrevet, købesummen er overført/gældsbrev underskrevet, og overdragelsen er noteret i selskabets ejerregister og ejerbog. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt, at registrere overdragelsen i Det Offentlige Ejerregister hos Erhvervsstyrelsen (virk.dk).

Hvordan gør jeg overdragelsesaftalen gyldig?

Så snart du har udfyldt formularen, modtager du dit dokument. Herefter skal overdragelsesaftalen blot underskrives af henholdsvis køber og sælger, hvilket I nemt kan gøre med hver jeres NemID (læs mere om, hvordan dette gøres her). Når det er gjort, er dokumentet gyldigt og din overdragelsesaftale er i hus.

Lav din overdragelsesaftale her

Start nu
Udfyld formular

1. Udfyld formular

Modtag straks

2. Modtag straks

Underskriv digitalt

3. Underskriv digitalt

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv