Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Testamente for ugifte samlevende (under opdatering - klar i udgangen af 2018)

En af de mest udbredte misforståelser omkring ugifte samlevende er, at man arver efter hinanden. Det gør man ikke - uanset om I har børn eller bor sammen. Den eneste måde, I sikrer hinanden på, er ved enten at blive gift eller ved at lave et testamente for ugifte samlevende.

LEGAL DESK
599 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
4.000 KR.

Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk dokument, hvor du kan bestemme, hvordan arven efter dig skal fordeles. I testamentet kan du også bestemme, at arven efter dig skal være særeje. Det betyder, at dine arvinger ikke skal dele arven med deres eventuelle ægtefæller i tilfælde af separation, skilsmisse eller død. Hvis du ikke har lavet et testamente, vil Arveloven bestemme, hvem der skal arve efter dig. Du kan læse mere om arvefordeling ud fra Arveloven i vores artikel om hvem der arver.

Se hvordan Legal Desk virker. 

Hvorfor bør vi lave et testamente?

Lever I som ugifte samlevende, anbefaler vi, at I laver et testamente. Grunden til det er, at man som ugifte samlevende ikke arver efter hinanden. Går den ene af jer bort, kan den efterlevende derfor ende i en svær økonomisk situation. For at undgå økonomiske problemer, i en forvejen svær tid, skal I lave et testamente. Så sikrer I hinanden og jeres eventuelle børn.

Hvis I ikke har testamente, og I har fælles eller sammenbragte børn, skal I være opmærksomme på, at børn altid arver alt fra den biologiske forælder. Det bestemmer Arveloven, som gælder i alle tilfælde, hvor der ikke er lavet testamente.  Er børnene umyndige, bliver arven sat ind på en spærret forvaltningskonto. Det betyder, at hverken den efterlevende samlever eller børnene har mulighed for at disponere over arven. Børn får dog adgang til kontoen, så snart de bliver myndige. Hvis arven består af en fast ejendom, sætter det også den efterlevende familie i en svær situation. Grunden til det er, at børn som udgangspunkt ikke må eje en fast ejendom. Det betyder i praksis at den efterlevende familie kan blive nødt til at fraflytte den fælles bolig.

Med et testamente kan I altså sikre hinanden, fordi dokumentet beskriver, jeres ønsker for arvefordelingen. Hvis I er samlevende, men ikke ønsker at tilgodese hinanden, men derimod nogle andre, skal I vælge testamente for enlige.

Hvordan er testamentet opbygget?

Legal Desk tilbyder flere typer af testamenter for ugifte samlevende, men ens for dem er, hvordan de er struktureret. Først i testamentet bestemmes det, hvordan der arves efter den førstafdøde samlever og herefter, hvordan der arves efter længstlevende samlever. Det er altså primært tre vilkår, I skal forholde jer til:

1. Arven efter førstafdøde samlever

Når den første samlever går bort tilgodeses den efterlevende samlever mest muligt. Det betyder, at hvis førstafdøde samlever efterlader sig livsarvinger (børn eller børnebørn), vil deres arv begrænses mest muligt - til det der kaldes deres tvangsarv. Den efterlevende samlever vil altså arve mest muligt på bekostning af livsarvinger (børn eller børnebørn).

2. Arven efter længstlevende samlever

I skal herefter bestemme, hvordan arven efter den længstlevende samlever skal fordeles, når denne går bort. Fordelingen efter den længstlevende kommer an på, hvordan jeres familiestruktur ser ud – om I er barnløse, har fællesbørn, særbørn eller en kombination heraf. I kan se en detaljeret beskrivelse af mulighederne for arvefordelingen efter længstlevende samlever under hver testamentetype nedenfor.

3. Mulighed for særeje

I kan også bestemme, om arven til jeres arvinger skal være særeje. Det betyder, at jeres arvinger ikke skal dele arven efter jer med en eventuel ægtefælle, hvis de bliver separeret, skilt eller måske også når de går bort. Det kan I læse mere om i vores artikel om særeje.

Hvilken type testamente skal vi bruge?

Moderne familier er i dag sammensat på mange forskellige måder. Derfor har vi lavet testamenter, der passer til lige netop jeres situation. Nedenfor skal I vælge det testamente, som passer til jer:

Vælg: Testamente for ugifte samlevende med fællesbørn (under opdatering - klar i udgangen af 2018)

Vælg: Testamente for ugifte samlevende med særbørn (under opdatering - klar i udgangen af 2018)

Vælg: Testamente for ugifte samlevende uden børn (under opdatering - klar i udgangen af 2018)

Vælg: Testamente for ugifte samlevende med fællesbørn og særbørn (kommer snart)

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler