Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Debitorskifte af ejerpantebrev

Når du køber en bolig, vil du ofte også overtage en række forpligtelser fra den forrige ejer. Dette sker ved et debitorskifte af ejerpantebrev, hvor den forrige debitor udtræder og den nye debitor indtræder. Læs med og forstå, hvordan et debitorskifte foregår. Du kan også nemt og billigt foretage et debitorskifte af ejerpantebrev med Legal Desk.

Hos LegalDesk

Pris: 999 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 3.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

999 kr.

Lav debitorskifte nu
Hos LegalDesk

Pris: 999 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 3.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er en debitor og et debitorskifte?

Debitor er en betegnelse for en person, som skylder noget til en anden. Når det kommer til bolighandel, bliver du debitor, når du for eksempel låner penge til finansieringen af dit boligkøb. Her skylder du banken og/eller realkreditinstituttet en sum penge, hvilket gør dig til debitor og dem til kreditor.

Det er et debitorskifte, når personen (debitor), der skylder penge væk, overdrager sin gæld en anden person. Et debitorskifte er dermed en overdragelse af gæld. Personen, der overtager gælden og bliver den nye debitor, overtager også de vilkår og krav, der gjaldt for den oprindelige debitor – medmindre andet er aftalt med kreditor.

Debitorskifte sker oftest ved bolighandler, hvor ejerpantebrevet, der beskriver gældsforholdet i boligen, skal overdrages til den nye ejer.

Du kan nemt og billigt foretage et debitorskifte af ejerpantebrev med Legal Desk her

Debitorskifte i forbindelse med boligkøb

Når du køber en bolig, er det normalt, at du også overtager den forrige ejers forpligtelser. Det er for eksempel ofte sådan, at den forrige ejer har brugt boligen til at stille sikkerhed for det lån, som blev optaget, da boligen oprindeligt blev købt. Det betyder, at en bank, realkreditinstitut og/eller anden kreditor har underpant/sikkerhed i ejerpantebrevet, så de har dækning for deres lån i tilfælde af, at debitor pludselig ikke vil betale af på sin gæld længere.

Når du køber fast ejendom, vil der også skulle udarbejdes en købsaftale og et skøde. Hvis du på forhånd kender sælgeren og ejendommen, kan du med fordel bruge Legal Desk til at udfærdige begge disse dokumenter.

Læs mere om udfærdigelse af købsaftale og skøde her

Forpligtelser over for ejerforening

Der vil næsten altid skulle ske et debitorskifte i forbindelse med købet af en ejerlejlighed. Når du overtager en ejerlejlighed fra den tidligere ejer, overtager du også dennes forpligtelser over for ejerforeningen. Disse forpligtelser er knyttet til selve lejligheden, hvorfor det ikke er muligt at fraskrive sig forpligtelserne.

Når du køber en ejerlejlighed, er denne beliggende i en ejendom, hvor der også er andre lejligheder. Til at administrere denne ejendom, og de tilhørende fællesarealer, er der en ejerforening, som består af alle lejlighedsejerne i ejendommen. Som ejer af en lejlighed i ejendommen, har du nogle forpligtelser overfor ejerforeningen og dermed også de andre ejere.

En ejers forpligtelser over for ejerforeningen sikres typisk med et ejerpantebrev, hvor ejeren står angivet som debitor. Ejerpantebrevet er i langt de fleste tilfælde stiftet på forhånd af den tidligere ejer, da der kun skal stiftes et nyt, hvis du er den første ejer af lejligheden. Når ejerskiftet sker, sker der altså også et skifte i ejerpantebrevet, hvor køberen bliver den nye debitor. Ejerpantebrevet er først gyldigt, når dette er blevet tinglyst.

Hvad enten det er en bank, ejerforening/boligforening eller et realkreditinstitut, der har underpant/sikkerhed i boligen, som skal overdrages, så kan du med fordel få Legal Desk til at hjælpe dig med debitorskiftet af ejerpantebrevet. Det er både nemmere og billigere end advokaten – du kan allerede nu gå i gang med dit debitorskifte her.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

video

Hvilke forpligtelser følger med et ejerpantebrevet?

Når du laver eller overtager et ejerpantebrev, bliver du indsat som både pantsætter (debitor) og panthaver (kreditor) i pantebrevet. Du gør dermed krav mod dig selv. Det kan lyde forvirrende, men formålet med denne handling er, at du efterfølgende kan overdrage ejerpantebrevet til eksempelvis en bank, realkreditinstitut eller anden kreditor, der til gengæld kan lade dig optage et lån. Du bruger altså ejerpantebrevet til at stille sikkerhed i din bolig, så du kan låne penge.

Når du køber en ejerlejlighed, vil ejerforeningen som udgangspunkt have det som krav, at der oprettes et ejerpantebrev, hvori ejerforeningen får underpant/sikkerhed. Det skyldes, at ejerforeningen skal sikre sig, at de uanset hvad kan få penge udbetalt til dækning af din andel af fællesomkostningerne, hvis du eksempelvis stopper med at betale fællesudgifter eller sælger boligen på tvangsauktion. Ejerforeningen har nemlig også kreditorer, som de skal stille sikkerhed for.

Lav debitorskifte af ejerpantebrev med Legal Desk

Det kan hurtigt blive en meget dyr affære, hvis du skal have en advokat til at hjælpe dig med debitorskiftet. Heldigvis kan du spare størstedelen af advokatsalæret ved at anvende Legal Desk – det er nemmere, hurtigere og 100 % juridisk korrekt.

Du udfylder blot vores formular, betaler og modtager straks herefter overdragelsesaftalen til debitorskifte – klar til underskrift. Når du har underskrevet aftalen, sætter vi debitorskiftet op til tinglysning og kontakter dig, når du skal underskrive på tinglysning.dk. Herefter vil vi vende tilbage med en bekræftelse fra Tinglysningsretten, så snart vi modtager den.

Uanset hvem, der udfører debitorskifte, skal du være opmærksom på, at der altid skal betales en tinglysningsafgift på 1.730 kr. til Tinglysningsretten.

Legaldesk Proces For Debitorskifte

Start på formularen ved at trykke ‘Lav debitorskifte nu’ nedenfor. Du betaler først, når du er hele vejen igennem og skal have dine dokumenter udfærdiget.

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter Privat

Dokumenter Erhverv