Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Købsaftale (kommer snart)

En købsaftale er en kontrakt mellem køber og sælger, der beskriver de vilkår og betingelser en ejendom skal overdrages på. Det er altså et afgørende dokument i en bolighandel. Derfor er det vigtigt, for både sælger og køber, at kende til de forhold, der gør sig gældende i en købsaftale.

LEGAL DESK
799 KR.
+
OPRET PÅ
20 - 30 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
8.000 KR.

Hvad er en købsaftale?

En købsaftale er den aftale, som regulerer, hvad sælger og køber har aftalt i forbindelse med en bolighandel af en fast ejendom. Udover de centrale vilkår som pris og overtagelsesdato, skal en købsaftale også indeholde en lang række forhold omkring den bolig, der bliver solgt samt andre aftalte vilkår ned til mindste detalje. Købsaftalen er derfor det vigtigste dokument i en bolighandel, da købsaftalen fungerer som den egentlige kontrakt mellem parterne.

De fleste købsaftaler udarbejdes efter en standardformular og det er derfor muligt for både en boligadvokat, en ejendomsmægler eller sælger selv at udarbejde købsaftalen. Det vigtigste er, at alle de aftalte vilkår bliver dokumenteret. En købsaftale skal derfor udformes skriftligt, hvorefter den skal underskrives af sælger og køber.

Er en købsaftale det samme som et skøde?

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at en købsaftale og et skøde ikke er det samme. Skødet er det offentlige overdragelsesbevis, der bruges til at overdrage ejendommen i det offentlige tinglysningssystem og beskriver, hvem der ejer boligen og hvilke rettigheder og pligter, der knytter sig til ejendommen. Derfor indeholder skødet også kun de overordnede oplysninger om boligen og ejeren.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvad skal købsaftalen indeholde?

Der er ingen decideret formkrav til en købsaftale, men der er en lang række oplysninger en købsaftale bør indeholde for at imødegå tvivl og uenigheder, der kan opstå mellem sælger og køber i forbindelse med overdragelsen af ejendommen. Legal Desks købsaftale indeholder alle de vigtige oplysninger en købsaftale bør indeholde, disse er følgende:

 • Sælgers og købers navne og adresser

 • Oplysninger om boligen, der bliver solgt (adresse, matrikelnummer og størrelse på boligen)

 • Kontant pris og hvordan denne betales 

 • Inventar (hårde hvidevare ovs. eller andet, som medfølger i handlen)

 • Brugsrettigheder og servitutter og byrder (oplysning om ejendommens forbehold og regler omkring boligen, eksempelvis lokalplanens forbehold)

 • Overtagelse, risikoovergang og forsikring (oplysning om, hvornår ejendommen overtages, og evt. hvornår køber får adgang til ejendommen, hvis dette sker tidligere end overtagelsesdatoen, og om køber overtager risikoen for ejendommen på dette tidspunkt)

 • Refusionsopgørelse (oplysning om at overtagelsesdagen er skæringsdag, hvor refusionsopgørelsen udarbejdes, dvs. ejendommens indtægter og udgifter)

 • Sælgers erklæring (Sælger tilkendegiver, at have oplyst alt, hvad han/hun ved om boligen)

 • Frister for skøde og berigtigelse (oplysning om, hvornår skødeskrivning senest skal ske og tinglyses, samt hvem der skal stå for dette)

 • Sælgers og købers pengeinstitutter

 • Deponering af udbetaling af købesum (hvordan sælger skal modtage købesummen fra køber)

 • Ejendommens fysiske forhold (oplysninger om fx. varmeinstallation, olietank, vandtilslutning)

 • Ejendommens nuværende forsikring

 • Ejendommens offentlige vurdering

 • Fortrydelsesret (er handlen omfattet af reglerne om fortrydelsesret)

 • Energimærke (foreligger der et gyldigt energimærke)

 • Gæld udenfor købesummen (oplysning om, hvorvidt køber overtager gæld, som ikke er en del af købesummen, eksempelvis fælleslån i en ejerforening)

 • Tilstandsrapport og elinstallationsrapport (foreligger der en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, der belyser boligens stand, fejl og mangler samt boligens elinstallationer)

 • Betingelser (oplysninger om de betingelser, der skal være opfyldt for, at handlen kan accepteres)

 • Handelsomkostninger (oplysning om, hvem der betaler for skødeskrivning, udarbejdelsen af refusionsopgørelsen og tinglysningsafgiften til skødet)

 • Handlens dokumenter (oplysning om, hvilke dokumenter køber har fået udleveret inden købsaftalen underskrives)

 • Garantistillelse (vilkår for den bankgaranti købers bank stiller overfor sælgers bank til sikkerhed for købesummens betaling)

 • Individuelle vilkår (alt det, der ikke er standard)

 • Oplysning om, hvorvidt købsaftalen er en standard købsaftale

 • Salgsopstilling (foreligger der en salgsopstilling, skal denne også vedlægges)

 • Accept og parternes underskrifter (oplysning om, hvornår købsaftalen senest skal være underskrevet)

Er en købsaftale et krav i en bolighandel?

Det er ikke et lovkrav, at der laves en købsaftale. Dog er det i de fleste tilfælde en rigtig god ide, da en købsaftale dokumenterer og redegører for alle de vilkår bolighandlen omfatter. På den måde undgås misforståelser og uoverensstemmelser mellem sælger og køber, og ubehagelige overraskelser i form af fejl og mangler i boligen senere hen. De tilfælde, hvor man fravælger en købsaftale, er typisk ved en bolighandel internt i en familie, f.eks ved overdragelse af et forældrekøb til barnet, hvor der i stedet kun skrives skøde. I modsætning til en købsaftale, er det et lovkrav, at der skrives skøde ved alle bolighandler af fast ejendom.

Kan man fortryde en købsaftale?

Selvom begge parter har underskrevet en købsaftale, har man som køber en fortrydelsesret på 6 hverdage. Forudsætningen for at fortryde er dog, at køber skal betale 1% af købesummen til sælger inden for de 6 hverdage. Sælger har ikke denne fortrydelsesret og er bundet til aftalen, så snart han eller hun underskriver købsaftalen. Du kan læse mere om fortrydelsesretten her. 

Lav en købsaftale online med Legal Desk

Med Legal Desk kan du nemt og sikkert udarbejde en juridisk gyldig købsaftale. Du skal blot udfylde formularen, betale for købsaftalen og derefter vil du modtage den klar til at blive underskrevet af begge parter. Når købsaftalen er underskrevet er den gyldig. Der skal herefter laves et skøde for officielt at overdrage ejendommen.

Start købsaftale nu.

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler