Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Skøde (kommer snart)

Hvis du skal købe eller sælge en fast ejendom, er det skødet, der officielt overdrager ejendommen og beskriver, hvem der ejer ejendommen. Du kan med Legal Desk nemt lave et juridisk gyldigt skøde.

LEGAL DESK
699 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
4.000 KR.

Hvad er et skøde?

Når du køber en ejendom, er skødet det endelige dokument i bolighandlen, som beviser, at du er den retmæssige ejer af ejendommen. Det betyder med andre ord, at skødet er det dokument, der anvendes for at sikre din ret som køber over en fast ejendom. 

Hvad skal et skøde indeholde?

Et skøde indeholder de overordnede informationer om ejendommens ejerskift og vilkårene for overdragelsen. Skødet er derfor ikke lige så detaljeret som en købsaftale. Legal Desks skøde indeholder følgende oplysninger:

  • Navn, adresse og CPR-nr. på sælger(e) og køber(e)

  • Oplysninger om ejendommen

  • Ejendommens stand

  • Købesum og pantehæftelser

  • Offentlig ejendomsvurdering

  • Servitutter

  • Overtagelsesdato

Derudover kan skødet indeholde yderligere påkrævede erklæringer for, at skødet kan tinglyses, eksempelvis erklæring omkring køb af dødsbo eller erhvervelse af landbrugsejendom.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Er det et krav, at man skriver et skøde?

Skødet er som nævnt det sidste dokument i en ejendomshandel og det er et lovkrav, at man ved køb af fast ejendom, skriver et skøde og tinglyser det (handel med andelsboliger involverer ikke skøder). Skødet sikrer købers ret til ejendommen og forhindrer blandt andet sælgers mulighed for at sælge boligen til en anden eller fx. lade sine kreditorer få sikkerhed i ejendommen.

Hvem skal udarbejde skødet og hvornår?

Der er ikke noget lovkrav om, hvem der skal skrive skødet og tinglyse det. Det kan både være køber og sælger, men typisk har køber ansvaret for det og det bliver normalt aftalt og dokumenteret i købsaftalen, så der på den måde er klarhed omkring skødeskrivningen og tinglysningen deraf. Det er dog meget vigtigt at være opmærksom på, at skødet skal være skrevet korrekt - er det ikke det, kan du som køber hurtigt ende med at komme i klemme juridisk. Skødet udarbejdes normalt inden overtagelsesdagen, hvor det underskrives af både køber og sælger og derefter skal det tinglyses (som beskrives nærmere nedenfor).

Skal et skøde tinglyses?

Ja. Formålet med at tinglyse et skøde er at registrere den nye ejers ret til ejendommen samt for at gøre ejerskiftet offentligt tilgængeligt. Skødet er altså ikke gyldigt, før det er blevet tinglyst. Når du har tinglyst skødet, kan du som køber, blot ved at fremvise det tinglyste skøde, bevise din ret til at disponere over ejendommen. Det betyder derfor, at en ejendomshandel først er endelig, når skødet er skrevet og tinglyst. I dag sker tinglysning af skøde digitalt på www.tinglysning.dk. Ved tinglysning af skøde skal du anvende dit NemID samt udfylde en elektronisk blanket på hjemmesiden.

Lav et skøde online med Legal Desk

Med Legal Desk kan du selv nemt skrive et juridisk gyldigt skøde, uanset om du gør det som sælger eller køber. Du skal blot udfylde formularen, betale for skødet og derefter er det klar til at blive underskrevet af sælger og køber. Når skødet er underskrevet skal det tinglyses og ejendomshandlen bliver dermed endelig.

Lav et skøde nu.

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler