Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Gavebrev

Hvis du ønsker at give en stor gave, der overstiger, hvad man normalt ville give til jul eller fødselsdage, skal du være opmærksom på, at der måske skal betales gaveafgift. Det kan desuden være en fordel at lave et gavebrev, hvor gavens størrelse og vilkårene for gaveoverdragelsen, såsom særeje, fastsættes.

Hos LegalDesk

Pris: 249 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 1.500 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

249 kr.

Lav gavebrev nu
Hos LegalDesk

Pris: 249 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 1.500 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er et gavebrev?

Et gavebrev er dokumentation for, at en person har givet en anden person en større gave. Gavebrevet beskriver desuden de eventuelle vilkår, der er forbundet med modtagelse af gaven. 

Hvis du ønsker at give gave til et af dine børn, men ikke ønsker, at stille dine børn ulige i forhold til eventuel arv, kan du overveje at lave et arveforskud i stedet for et gavebrev.

Se eksempel på gavebrev her

Kan jeg bruge et gavebrev til pengegaver?

Legal Desks gavebrev kan anvendes uanset, om gaven er en pengegave i form af kontanter eller andre aktiver, såsom smykker eller aktier. 

Det betyder, at du kan anvende gavebrevet, hvis du eksempelvis skal give større pengegaver i forbindelse med bryllup, konfirmation og lignende. Mange bruger typisk et gavebrev, når de giver pengegaver til børn.

Gavebrevet fra Legal Desk kan dog ikke anvendes, hvis du ønsker at give fast ejendom som for eksempel en ejerlejlighed.

Sådan virker Legal Desk

video

Fordele ved at lave et gavebrev

Et skriftligt gavebrev giver både giver og modtager en række fordele:

• Gavebrevet fungerer som dokumentation (bevis) for, at det givne rent faktisk er en gave, og altså hverken er et lån eller et salg mod betaling

• Gavebrevet bestemmer de nærmere vilkår for gaven, herunder hvem der skal betale eventuel gaveafgift

• Gavebrevet tillader gavegiver at bestemme, at gaven skal være modtagerens særeje, og altså herved ikke skal deles med vedkommendes ægtefælle

Lav dit gavebrev her

Hvor meget må man give sine børn?

Mange tror fejlagtigt, at de kan bruge gavebreve til f.eks. at give afgiftsfrie gaver til deres nærmeste familie eller en skattefri gave til børn. Her er det dog vigtigt at være opmærksom på, at overdragelse af gaver kan være forbundet med en gaveafgift, alt efter størrelsen på gaven og til hvem den gives. 

Gaveafgiften er en vis procentdel af værdien af gaven, der ligger over en given grænseværdi, og den afhænger blandt andet af, hvilken relation, du har til modtageren. Du kan se satserne for gaveafgift 2021 samt de gældende grænseværdier i vores artikel om gaveafgift.

Gaver mellem ægtefæller

Ægtefæller kan frit give hinanden større gaver uden at blive beskattet eller pålagt gaveafgift. Tidligere skulle ægtefæller lave en såkaldt gaveægtepagt, hvis modtageren ikke skulle risikere, at giveren krævede gaven tilbage i tilfælde af f.eks. en skilsmisse. Gaveægtepagter bruges dog ikke længere, da reglen om, at ægtefæller kan kræve gaver tilbage er afskaffet.

Vi anbefaler dog stadig, at du laver et gavebrev, hvis du vil give din ægtefælle en større gave, da du dermed blandt andet har skriftlig dokumentation på, at det er en gave og ikke et lån.

Særeje

Som nævnt ovenfor kan du med gavebrevet fastsætte vilkårene for overdragelsen af gaven. I gavebrevet har giveren nemlig mulighed for, at bestemme at gaven skal gøres til særeje (fuldstændigt- eller kombinationssæreje). Dette betyder, at gaven vil forblive modtagerens ejendom, uanset om vedkommende skulle blive skilt senere hen.

Hvis du gerne vil vide mere om de forskellig former for særeje, finder du information i vores artikel om særeje.

Hvordan gør jeg gavebrevet gyldigt?

Når du har gennemført formularen og købt dit gavebrev, modtager du det med det samme. Herefter skal gavebrevet dateres og underskrives af både gavegiver og -modtager, hvilket I nemt og sikkert kan gøre med hvert jeres NemID

Læs mere om, hvordan I underskriver med NemID her

Dit gavebrev vil herefter være gyldigt, og der er altså ikke noget krav om tinglysning, advokatassistance eller lignende.

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv