Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Tag hånd om dit IVS - nemt og hurtigt med Legal Desk

Du skal lukke eller omdanne dit IVS senest d. 15. oktober 2021. Uanset hvad du ønsker, kan du gøre det nemt og hurtigt gennem Legal Desk. Som medlem af IDA sparer du 20%.

*Gebyr og afgifter er ikke inkluderet i rabatten

Omdan eller luk IVS nu

Iværksætterselskabet afskaffes

I 2019 blev det fra politisk side besluttet, at alle iværksætterselskaber (også kendt som IVS’er) skal afvikles senest d. 15 oktober 2021. Det betyder, at du som ejer af et IVS har to muligheder: omdan dit IVS eller luk selskabet.

 

Omdannelse eller nedlukning? Vi hjælper dig

Uanset om du ønsker at omdanne eller lukke dit IVS, kan vi hjælpe dig. Vi tilbyder løsninger, der sparer dig for både tid og penge. Du kommer i gang ved at udfylde vores online formular, hvorefter vi håndterer den videre proces

 

Hvordan benytter jeg mig af rabatten?

Denne rabataftale kan benyttes af alle, der er medlem af IDA og har et gyldigt medlemsnummer. Hvis du er medlem af IDA, kan du benytte den kode, du finder på IDA's hjemmeside her. Denne kode skal du bruge for at modtage din rabat i forbindelse med dine køb.

Sådan gør du

1

Vælg enten omdannelse eller nedlukning

2

Udfyld formular

3

Indtast rabatkode

4

Betal for dokumenter

5

Følg processen online

6

Selskabet er nu omdannet eller nedlukket.

How to apply voucher

Omdannelse eller nedlukning - her er, hvad du får

Omdan IVS til ApS

1.599,-

Normalpris: 1.999,- Spar 400,-

Opdaterede vedtægter

Opdateret ejerbog

Bekræftelse af selskabskapital ifm. kapitalforhøjelse

Registrering hos Erhvervsstyrelsen

Selskabet beholder sit CVR-nummer

Hurtig og venlig service og sagsbehandling

Bestil omdannelse

Nedlukning af IVS

2.399,-

Normalpris: 2.999,- Spar 600,-

Afmelding af alle virksomhedens pligter

Indberetning til SKAT

Registrering af nedlukning hos Erhvervsstyrelsen

Indhentning af skattekvittance

Hurtig og venlig service og sagsbehandling

Bestil nedlukning

Omdan IVS til ApS

Når du omdanner dit iværksætterselskab til et anpartsselskab, er det primært kravet til selskabskapital, du skal være opmærksom på. For at kunne omdanne dit selskab, skal du kunne indbetale differencen mellem den registrerede selskabskapital og kravet på 40.000 kr., der som minimum skal være til stede i et ApS.

Eksempel:

Dit IVS har en registreret selskabskapital på 10.000 kr., men har et underskud på 20.000 kr. Til trods for underskuddet, skal du kun indbetale 30.000 kr. som en kontant kapitalforhøjelse, så selskabskapitalen kommer op på samlet 40.000 kr. Enhver gæld og/eller underskud, selskabet måtte have, vil blot følge med virksomheden under omdannelsen

Hvordan opfylder du kapitalkravet?

Der skal som minimum være 40.000 kr. til stede på omdannelsestidspunktet. Du opfylder kapitalkravet på minimum 40.000 kr. ved at forhøje selskabskapitalen, hvilket kan ske på tre måder:

 

1. Kontant kapitalforhøjelse

Du foretager en kontant kapitalforhøjelse ved at indskyde flere penge i selskabet, svarende til differencen mellem den CVR-registrerede selskabskapital for dit selskab, og minimumskravet på 40.000 kr. 

 

2. Omdannelse med reserver

Du forhøjer selskabskapitalen ved at anvende dit selskabs reserver. Ved reserve forstås de midler i selskabet, som du har rådighed over. Reserven kan enten bestå af de tvungne 25% af dit selskabs årlige overskud, også kaldet bunden reserve, eller af andre frie reserver i selskabet, eksempelvis overført overskud. Er du i tvivl om, hvorvidt dit selskab har reserver, tvungne og/eller frie reserver, vil dette fremgå af selskabets seneste årsregnskab. 

 

3. Kombination af kontant indbetaling og reserver

Du kombinerer kontant kapitalforhøjelse og omdannelse gennem reserver. Har dit selskab eksempelvis en reserve, men er denne reserve ikke stor nok til at opfylde minimumskravet på 40.000 kr. alene, kan reserven anvendes i kombination med en kontant indbetaling. I det tilfælde kan du foretage en kontant kapitalforhøjelse, der beløbsmæssigt svarer til differencen mellem reserver og minimumskravet. 

 

Proces for omdannelse fra start til slut:

Bestil omdannelsen allerede idag!

Når du omdanner dit selskab fra et IVS til et ApS, betyder det, at du ændrer selskabsformen og dermed de juridiske rammer, der er sat for virksomheden. Det betyder dog hverken, at du behøver at ændre måden, du driver virksomhed på, eller at du kommer til at stå med en større administrativ arbejdsbyrde.Kom i gang med omdannelsen allerede i dag og spar dig selv for tid og penge.

Nedlukning af IVS

Når du skal lukke dit selskab, er der en række praktiske ting, der skal afmeldes, indberettes, indhentes og registreres hos myndighederne. Vi tilbyder en samlet pakke, hvor alt dette er inkluderet.

Sådan gør du

Når du lukker din virksomhed gennem Legal Desk, sker det gennem en såkaldt betalingserklæring. Dette er den mest enkle form for nedlukning. Det eneste krav til nedlukning med betalingserklæring er, at virksomheden ikke må have noget gæld eller kreditorer. Lever din virksomhed op til dette, kan Legal Desk varetage nedlukningen på dine vegne uden problemer.

 

Proces for nedlukning fra start til slut:

Bestil nedlukningen allerede idag!

Kom i gang med nedlukning af dit selskab i dag og spar dig selv for både tid og penge. Du kommer i gang ved at udfylde vores formular, hvorefter du kan læne dig tilbage og lade os håndtere resten af forløbet.

Det er vigtig, at du handler

Hvis du vil lukke din virksomhed, kan det virke som den nemme løsning at lade sit selskab tvangsopløse. Men en tvangsopløsning kan have vidtgående konsekvenser for dig og din mulighed for at være virksomhedsdrivende i fremtiden.

Én af udfordringerne er f.eks. at få oprettet en erhvervskonto. Det er væsentligt sværere at få bankerne til at oprette en konto til én, der har en tvangsopløsning med i bagagen, ligesom det kan være svært at få lov til at låne penge.

Hvis du vil omdanne din virksomhed, er det meget vigtigt, at du får handlet inden fristens udløb. Hvis tvangsopløsningen igangsættes af Erhvervsstyrelsen, inden din virksomhed er blevet omdannet, skal du nemlig betale et gebyr for at undgå tvangsopløsning.

Derfor anbefaler vi kraftigt, at du enten omdanner eller lukker dit IVS. Normalt er det en lang og krævende proces at skulle lukke eller omdanne sit IVS, men ikke gennem Legal Desk. Vi klarer det lange seje træk for dig.

 

 

Omdan eller luk IVS nu