cart

Overdragelsesaftale

Du går nu i gang med at oprette din overdragelsesaftale (nota). Over de næste faner bliver du stillet en række spørgsmål. På baggrund af dine svar bliver dit dokument automatisk fremstillet med det samme.

Undervejs får du hjælp til hvert spørgsmål, så du let kommer gennem formularen.

Det er gratis at udfylde denne formular. Først når du har udfyldt formularen, og du er tilfreds med dine svar, går du til betaling. 

Når du har betalt, vil du med det samme få adgang til det færdige dokument.

Tryk på "Videre" nedenfor og så er du i gang!

Her skal du oplyse, hvilket selskab der skal overdrages ejerandele (anparter eller aktier) i.

Køber

 Sælger

Hvor stor en del af selskabet skal sælges?

Her skal du vælge, hvor mange ejerandele der skal sælges i  . Hvis hele selskabet skal sælges, skal alle ejerandele overdrages. Hvis det er en del af selskabet, der skal sælges, er det blot visse ejerandele, der skal overdrages. 

 Hvad er selskabets samlede selskabskapital?

Her skal du oplyse den samlede selskabskapital for  . Selskabskapitalen finder du i selskabets vedtægter eller i CVR-registret.

kroner

 Hvor mange anparter skal sælges? 

Her skal du oplyse, hvor mange af selskabets anparter der skal sælges med denne overdragelsesaftale. Hvis der er tale om en ejer, som skal købes ud, kan du se, hvor meget denne person ejer af selskabet i ejerbogen. Hvis det derimod er en andel, som skal sælges, skal du beregne, hvor mange anparter af den samlede selskabskapital, det drejer sig om.

 Hvor mange anparter skal sælges? 

Her skal du oplyse, hvor mange af selskabets anparter der skal sælges med denne overdragelsesaftale. Hvis der er tale om en ejer, som skal købes ud, kan du se, hvor meget denne person ejer af selskabet i ejerbogen. Hvis det derimod er en andel, som skal sælges, skal du beregne, hvor mange anparter af den samlede selskabskapital, det drejer sig om.

 Hvor mange aktier skal sælges? 

Her skal du oplyse, hvor mange af selskabets aktier der skal sælges med denne overdragelsesaftale. Hvis der er tale om en ejer, som skal købes ud, kan du se, hvor meget denne person ejer af selskabet i ejerbogen. Hvis det derimod er en andel, som skal sælges, skal du beregne, hvor mange aktier af den samlede selskabskapital, det drejer sig om.

kroner

Dato for overdragelse

Her skal du oplyse den dato, hvor overdragelsen skal gennemføres, hvilket betyder, at købesummen senest skal betales og ejerandelene overdrages. Bemærk, at det skal være en dato, der ligger efter underskriftsdatoen.

 

Vær desuden opmærksom på, at overdragelsesaftalen skal underskrives, før overdragelsen kan gennemføres. Da der skal udstedes et gældsbrev for købesummen, skal gældsbrevet også underskrives sammen med overdragelsesaftalen.

 Overdragelse betinget af ejeraftale

Da det kun er en andel af selskabet, der skal overdrages, kan det vælges, at overdragelsen er betinget af, at køber enten tiltræder en eksisterende ejeraftale eller at der skal udarbejdes en ejeraftale, der skal underskrives i forbindelse med overdragelsen.

Her skal du angive købesummen for anparterne i   i danske kroner.

Her skal du angive købesummen for aktierne i   i danske kroner.

kroner

Du kan vælge, at betaling af købesummen enten skal ske ved kontant betaling (bankoverførsel) eller at der udstedes et gældsbrev fra køber til sælger for købesummen.

Bemærk, at gældsbrevet skal udstedes fra køber til sælger og underskrives sammen med denne overdragelsesaftale. 

 

Der skal fremgå en frist for betaling af købesummen. Det vil sige, hvor mange dage efter underskrift af aktienotaen køber senest skal betale købesummen.

Her ser du de erklæringer, der automatisk inkluderes på vegne af sælger i denne overdragelsesaftale. Erklæringerne er standard indhold i langt de fleste overdragelsesaftaler, da de generelt bekræfter, at sælger har lovlig ret til at sælge ejerandelene. 

  1. Sælger har ret til de anparter, der skal overdrages frem til overdragelsesdagen
  2. Tredjemand har ikke forkøbsret til de anparter, der skal overdrages. Derudover sker overdragelsen ikke i strid med ejeraftaler eller lignende aftaler for selskabet
  3. Selskabet har været og er fortsat drevet i overensstemmelse med dansk lovgivning
  4. Selskabet driver ikke virksomhed i strid med tredjemands immaterielle rettigheder
  5. Der er ingen forhold i selskabet, der står til hinder for overdragelsens gennemførelse

Du kan herudover vælge at tilføje nedenstående erklæringer til overdragelsesaftalen:

Her skal du vælge om sælger, eller en som sælger har udpeget, skal fratræde sin stillingen som direktør eller bestyrelsesmedlem som følge af salget af ejerandelene i  .

For at der ikke opstår misforståelser omkring aftalens parter, skal du her give forskellige oplysninger om køber(e) og sælger(e)


 (selskabet):

 (køber):

 (sælger):

Da mindst en af parterne i overdragelsesaftalen er et selskab, skal det afklares, hvem der skal underskrive i henhold til tegningsreglen.

(køber)

 (sælger)

Du har nu besvaret alle de spørgsmål, vi har brug for til at lave din overdragelsesaftale. Du er derfor klar til at betale og modtage dit dokument.

Hvad så nu?

Klik på knappen "Afslut og læg i kurv", hvorefter du vil blive sendt videre til vores sikre betalingsside. Når du har gennemført betalingen, vil du med det samme få adgang til dit dokument.

Husk at vi altid tilbyder 100 % tilfredshedsgaranti. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på telefon 93 87 78 89.

Klik nu på knappen "Afslut og læg i kurv".

Document

Overdragelsesaftale for virksomhed

tilfredshedsgaranti

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv