Legal Desk
93 87 78 89. Alle hverdage 9 - 17

Emne: Børn

Dokumenter

Arveforskud

Med en aftale om arveforskud (også kaldet arveforskudskontrakt) kan man give en arving et forskud på dennes arv. Dette adskiller sig fra en almindelig gave ved, at beløbet vil blive fratrukket modtagerens arv ved giverens død.  Læs mere

Arveafkald

Et arveafkald er en skriftlig erklæring, hvor du kan meddele, at du ikke ønsker at modtage arv efter en bestemt person. Det kan måske virke ulogisk, at nogen skulle ønske at give afkald på deres arv. Men arveafkald bruges typisk, hvis arvingen er så forgældet, at arven alene ville komme arvingens kreditorer til gode. Læs mere om hvad dine muligheder er her.   Læs mere

Samtykke til uskiftet bo

Uskiftet bo giver en enke eller enkemand mulighed for ikke at udbetale arv til arvingerne og samtidig beholde råderetten over den afdøde ægtefælles ejendele. Med et forhåndssamtykke til uskiftet bo kan du få dine særbørns samtykke til, at din ægtefælle kan sidde i uskiftet bo, hvis du skulle gå bort.  Læs mere

Testamente for enlige

Testamentet for enlige er til dig, der ønsker at bestemme, hvem der skal modtage din arv. På den måde sikrer du, at arven efter dig går til de personer, som du ønsker den skal gå til.   Læs mere

Testamente for ugifte samlevende

En af de mest udbredte misforståelser omkring ugifte samlevende er, at man arver efter hinanden. Det gør man ikke - uanset om I har børn eller bor sammen. Den eneste måde I sikrer hinanden på, er ved at blive gift eller lave et testamente for ugifte samlevende.   Læs mere

Testamente for ugifte samlevende med særbørn

Hvis I er ugifte samlevende med særbørn, vil I ikke arve efter hinanden, uanset hvor lang tid I har boet sammen. Med dette testamente kan I vælge, at I som samlevende skal arve mest muligt efter hinanden og samtidigt bestemme, hvordan arven efter den længstlevende skal fordeles mellem jeres respektive særbørn.  Læs mere

Gensidigt testamente for ægtefæller

Mange tror fejlagtigt, at et ægteskab sikrer ægtefællerne mest muligt, i tilfælde af, at den ene ægtefælle går bort. Men med et testamente står I endnu stærkere juridisk og sikrer, at den efterlevende eksempelvis kan blive i jeres fælles bolig.  Læs mere

Testamente for Ægtefæller Med Fællesbørn

Med dette testamente kan I sikre hinanden og jeres børn, hvis den ene af jer skulle gå bort. Med dette ægtefællebegunstigende testamente arver ægtefællerne mest muligt efter hinanden, og I kan samtidigt bestemme, hvad der skal ske med arven efter længstlevende.  Læs mere

Testamente for Ægtefæller med Særbørn (Kommer snart)

Hvis I er ægtefæller med særbørn, vil I automatisk arve efter hinanden, men kun halvdelen. Med dette testamente kan I vælge, at I skal som ægtefæller skal arve mest muligt efter hinanden og samtidigt bestemme hvordan arven efter længstlevende skal fordeles mellem jeres særbørn.  Læs mere

Børnetestamente

Hvis du har mindreårige børn, vil du sikkert gerne give dem de bedste muligheder for en tryg opvækst. Med et børnetestamente bestemmer du, hvem der skal have forældremyndigheden over børnene, hvis du skulle gå bort.   Læs mere

Samværsaftale

Med en samværsaftale skaber du faste og trygge rammer for dig og dine børn i en tid, der ofte er svær. Samværsaftalen giver dig desuden mulighed for at få hjælp fra myndighederne, hvis de aftalte rammer ikke overholdes.  Læs mere

Fuldmagt

I visse situationer kan det være praktisk, eller direkte nødvendigt, at udstede fuldmagter. En fuldmagt er et dokument, der giver en eller flere personer ret til at handle på en anden persons vegne. Med Legal Desk kan du selv lave en gyldig fuldmagt.  Læs mere

Fuldmagt på engelsk

En fuldmagt på engelsk er typisk relevant for dig, der behøver en anden part til at repræsentere dig eller handle på dine vegne i udlandet. Denne type fuldmagt kan dog også bruges i tilfælde af, at eksempelvis modtageren af fuldmagten ikke taler dansk. Læs mere her, og lav din fuldmagt på engelsk med Legal Desk - nemt, sikkert og billigt.  Læs mere

Fremtidsfuldmagt

Vi ved, at en sund livsstil betyder alverden for både vores mentale og fysiske helbred. Desværre kan vi ikke være herre over alle livets udfordringer. Hvis du bliver ramt af sygdom eller ulykke, styrker fremtidsfuldmagten din ret til selvbestemmelse, og giver dine nærmeste et talerør og mulighed for at handle. Læs mere her.   Læs mere

Samtykke-erklæring til rejse med børn

Mindreårige, der rejser til udlandet uden deres forældre, kan nægtes ind- eller udrejse i visse lande, medmindre de medbringer en samtykke-erklæring. Lav en samtykke-erklæring med Legal Desk og skab sikkerhed for dit barns ophold i udlandet.   Læs mere

Familielån

Når der lånes penge mellem familie eller venner, er det en rigtig god idé at lave en skriftlig låneaftale (gældsbrev). En skriftlig låneaftale sikrer faste rammer for begge parter, så I undgår potentielle misforståelser og konflikter.   Læs mere

Gavebrev

Hvis du ønsker at give en stor gave, der overstiger, hvad man normalt ville give til jul eller fødselsdage, skal du være opmærksom på, at der måske skal betales gaveafgift. Det kan desuden være en fordel at lave et gavebrev, hvor gavens størrelse og vilkårene for gaveoverdragelsen, såsom særeje, fastsættes.  Læs mere

Jura-Tjek

Tag et gratis Jura-Tjek og bliv klogere på, hvilke juridiske områder, der kan være relevante for dig at tage stilling til.  Læs mere

Eksempel på fuldmagt

Her kan du se et eksempel på, hvordan en fuldmagt kan se ud og hvilke bestemmelser fuldmagten indeholder. Du kan også selv nemt lave en fuldmagt med Legal Desk.   Læs mere

Gavebrev Eksempel

Her kan du se et eksempel på, hvordan et gavebrev kan se ud. Du kan selv lave et gavebrev med Legal Desk, uanset om gaven skal gives til en myndig eller umyndig person, eller om du ønsker, at gaven skal være særeje eller ej.   Læs mere

Pengegaver

Skal du give et større pengebeløb i gave til et familiemedlem eller nær ven, er det en god ide, at lave et gavebrev for at skabe klare rammer omkring vilkårene for gaven. Med Legal Desk kan du nemt og hurtigt lave et gavebrev.  Læs mere

Generalfuldmagt

Hvis du ønsker at give en anden person ret til at handle på dine vegne i tilfælde af, at du selv er forhindret, eksempelvis på grund af sygdom eller udlandsophold, kan du med Legal Desk nemt selv lave en generalfuldmagt.   Læs mere

Lånebevis

Et lånebevis er en skriftlig aftale mellem långiver og låntager, som også kaldes en låneaftale. Giver du et lån eller modtager du et lån fra et familiemedlem eller en ven, er det en rigtig god ide at lave et lånebevis for at sikre klare forhold omkring lånet og sikre at låneaftalen er juridisk gyldigt.   Læs mere

Anfordringslån

Hvis du ønsker at give et lån, eller selv ønsker at modtage et lån af en nærtstående, eksempelvis af et familiemedlem, kan du vælge lånetypen anfordringslån. Det særlige ved anfordringslån er, at lånet til enhver tid kan opsiges af långiver, og låntager til enhver tid kan tilbagebetale lånet.   Læs mere

Nye regler omkring fremtidsfuldmagter!

Der er kommet nye regler om fremtidsfuldmagter, som blandt andet omhandler nye krav til dokumentets oprettelse, samt hvordan og hvornår dokumentet træder i kraft. Med Legal Desk kan du nemt og sikkert oprette en fremtidsfuldmagt, der lever op til disse nye regler.  Læs mere

Testamente

Hvis du selv vil bestemme, hvem der skal arve efter dig, eller ønsker at arven efter dig skal være særeje for dine arvinger, skal du lave et testamente. Med Legal Desk kan du nemt lave et testamente, der passer til dig.  Læs mere

Derfor bør du lave en fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er for dig, der ønsker at have medbestemmelse over, hvem der skal varetage dine personlige og økonomiske interesser, hvis du af den ene eller anden grund ikke længere selv kan. Med Legal Desk kan du nemt selv lave en fremtidsfuldmagt og på den måde skabe tryghed for din fremtid.  Læs mere

Artikler

Værgemål

Børn og unge er under værgemål indtil de bliver myndige. I visse tilfælde kan man som voksen også komme under værgemål. Læs mere om, hvad værgemål betyder i denne artikel.   Læs mere

3 ting du bør vide om beskatning af konfirmationsgaver

Inden længe skal en masse unge mennesker konfirmeres. Det betyder fest, god mad og ikke mindst store gaver! Men store gaver kan også resultere i, at der skal betales skat af gaven - også kaldet gaveafgift. Læs her, hvilke regler, der gælder om beskatning af konfirmationsgaver!   Læs mere

Børnetilskud

Hvis du er enlig forsørger, vil du som udgangspunkt være berettiget til at modtage børnetilskud fra det offentlige. Du kan her læse mere om, hvornår du er berettiget til børnetilskud, hvor meget du er berettiget til, og hvad du skal være opmærksom på.  Læs mere

Hvad er et dødsbo?

Når en person går bort, efterlader han eller hun et dødsbo. Et dødsbo er den afdøde persons formue og ejendele, og det kan eksempelvis bestå af hus, smykker og bil. I denne artikel kan du læse mere om, hvordan et dødsbo håndteres, og hvilke forhold man bør være opmærksom på.  Læs mere

Skifteretten

Skifteretten er den myndighed, der skal tage stilling til, hvordan en formue skal “skiftes”. Skifteretten behandler sager i forhold til, når personer går bort og efterlader et dødsbo, når ægtefæller skal skilles og når virksomheder eller personer erklæres konkurs. Du kan læse mere om Skifteretten i denne artikel.  Læs mere

Hvad er børnepenge?

Hvis du har børn, der er under 18 år, er du som udgangspunkt berettiget til at modtage børnepenge fra det offentlige. Du kan her læse om, hvornår du er berettiget til børnepenge, hvor meget du er berettiget til, og hvad du skal være særligt opmærksom på.   Læs mere

Eksempel på arveforskud

Her kan du se et eksempel på, hvordan et arveforskud kan se ud og hvad arveforskuddet specifikt indeholder. Du kan med Legal Desk også nemt selv en lave en gyldig arveforskudskontrakt.   Læs mere

Eksempel på Indbotestamente

Her kan du se et eksempel på, hvordan et indbotestamente kan se ud og hvad det specifikt indeholder. Du kan også læse mere om, hvordan du med Legal Desk nemt og hurtigt laver et indbotestamente.  Læs mere

Eksempel på samtykke til Uskiftet bo

Her kan du se et eksempel på, hvordan et samtykke til uskiftet bo kan se ud og hvad det indeholder. Du kan også læse om, hvordan du med Legal Desk nemt selv kan lave et samtykke til uskiftet bo.   Læs mere

Navneændring - sådan gør du

For at skifte navn kræver det, at du har fast adresse i Danmark. Du kan selv bestemme, om du vil skifte både fornavn, mellemnavn og efternavn, eller nøjes med en af delene. I denne artikel kan du læse mere om, hvordan du søger om navneskift, prisen for navneskift og hvad du skal være opmærksom på.   Læs mere

Skal jeg bruge advokat til uskiftet bo eller kan jeg gøre det selv?

Hvis dig og din ægtefælle har børn fra tidligere forhold, er det en rigtig god idé at oprette et samtykke til uskiftet bo. På den måde sikrer I hinanden i tilfældet af, at den ene ægtefælle går bort og I ønsker at sidde i uskiftet bo. Men kan I gøre det selv, eller er der behov for en advokat? Læs med og få svarene her.   Læs mere

Skal jeg bruge en advokat til at lave et familielån?

Familielån er ganske udbredte, fordi denne lånetype kan være en økonomisk fordel - man kan i mange tilfælde nemlig undgå skatter og afgifter. Men kan man selv lave et familielån, eller er det nødvendigt med en advokat? Læs med og bliv klogere her.   Læs mere

Eksempel på arveafkald

Her kan du se et eksempel på, hvordan en aftale om arveafkald kan se ud. Du kan også læse om, hvordan arveafkald udformes hos Legal Desk.  Læs mere

Hvem arver, når jeg er ugift?

Arv kan være et tungt og indviklet område at beskæftige sig med, men også svært, fordi der skal tages stilling til nogle store problemstillinger. Ikke desto mindre er det vigtigt at vide, hvordan arven efter dig og din samlever bliver fordelt, hvis en af jer skulle gå bort. Som ugift samlevende er man nemlig mere udsat i arvesager, hvor der ikke er oprettet testamente.   Læs mere

Rettigheder under graviditet og barsel

Det er almindeligt kendt, at der gælder særlige regler for gravide og nybagte forældre. Men det kan være svært at overskue, hvad gravide og nybagte forældre præcist har krav på på arbejdspladsen. Denne artikel gennemgår de almindelige rettigheder, der gælder for alle nye forældre - før og efter fødslen.  Læs mere

Hvad er særbørn?

I dag findes der en masse forskellige familiekonstellationer, og især sammenbragte familier er ganske udbredt. Lever du i en sammenbragt familie, skal du derfor være opmærksom på, hvordan du bedst muligt sikrer dig og din familie. Her kan du læse om, hvordan børn fra tidligere forhold - særbørn - står stillet juridisk, og hvilke rettigheder de har.   Læs mere

Skal jeg bruge en advokat til at lave et børnetestamente?

Hvis du ønsker at skabe sikkerhed og tryghed for dit barns opvækst, er det en god ide at lave et børnetestamente, der sætter faste rammer for hvem, der skal overtage forældremyndigheden i tilfælde af tragiske hændelser. Der er dog ofte tvivl om, hvorvidt du selv kan lave et børnetestamente eller om det er nødvendigt at hyre en advokat. Læs med her og bliv klogere på dette.  Læs mere

Skal jeg bruge en advokat til at lave en fuldmagt?

Mange er i tvivl om, hvorvidt de kan lave juridiske dokumenter selv, eller om det er nødvendigt, at have en advokat til at gøre det. Skal du til at lave en fuldmagt, kan det være, at du også er i tvivl om dette. Få svaret her.  Læs mere

Hvem arver, når jeg er gift?

Arv er for de fleste et tungt og måske også ømtåleligt emne, fordi der skal tages stilling til nogle svære ting. Derudover hersker der desværre en del misforståelser omkring arv generelt, men også hvordan arv fordeles i ægteskaber. Læs med og bliv klogere her, så du kan sikre dig og din familie.   Læs mere

Vejledning til notar

Det er en god tommelfingerregel, at ensidige erklæringer (såsom testamenter og fuldmagter) underskrives foran en notar for at undgå tvivl omkring underskriftens gyldighed. I artiklen her får du svar på, hvor du finder en notar og hvordan du i praksis gør brug af en notar.   Læs mere

Quiz: Har du styr på arvereglerne?

Der hersker en del myter og forvirring omkring, hvordan arv fordeles, og hvad arv egentlig omfatter. Læs med her, og bliv bedre rustet til at træffe de rette beslutninger for dig og din familie.   Læs mere

Retshjælp

Med Retshjælp kan du få gratis eller meget billig juridisk rådgivning til nogle typer af sager. Du kan her læse mere om retshjælp, og hvor i Danmark du kan finde retshjælpen.   Læs mere

Hvornår er aftaler juridisk gyldige?

Der eksisterer mange myter om, hvornår en aftale eller dokument er juridisk gyldigt. I denne artikel kan du læse om, hvilke krav, der skal opfyldes for, at en aftale er juridisk gyldig og hvilke vilkår du skal være opmærksom på, når du laver aftaler/dokumenter.  Læs mere

Børnebidrag

I denne artikel kan du læse om de satser, regler og fradrag, der gælder for børnebidrag. Du kan også læse om, hvordan et børnebidrag bliver forhøjet og hvilket andre muligheder for bidrag der findes.   Læs mere

Børnetestamente Eksempel

Med Legal Desk kan du lave dit børnetestamente online nemt og hurtigt. Du kan her se et eksempel på et børnetestamente og læse om hvad det indeholder.  Læs mere

Hvad koster et testamente?

Prisen for et testamente hos en advokat kan veksle meget alt efter advokaten og testamentets omfang. Udover prisen for udarbejdelse af testamentet, skal du også være opmærksom på, at der er omkostninger forbundet med at gøre det gyldigt.  Læs mere

Hvad er tvangsarv?

Arveloven og reglerne om tvangsarv betyder, at du ikke frit kan vælge, hvem der skal arve efter dig. Nogle arvinger har krav på at modtage en vis arv, og dette kaldes tvangsarv. Men hvem er omfattet af tvangsarven og hvor meget af arven er tvangsarv? I denne artikel forklarer vi om tvangsarv og konsekvenserne heraf.  Læs mere

Hvordan laver jeg gave eller arv til særeje for mine børn?

Der er mange, der ønsker at gøre enten arv eller gave til særeje for deres børn, så den ikke skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse (og død alt efter omstændighederne). I denne artikel forklarer vi, hvordan du kan gøre dette og hvad du skal være opmærksom på.  Læs mere

Forældremyndighed

Som forældre har man et juridisk ansvar for sit barn i form af ens forældremyndighed. I denne artikel forklarer vi nærmere om, hvad forældremyndighed er og hvad den indebærer. Du kan også læse om, hvad der sker, hvis I som forældre går fra hinanden eller en forælder går bort.  Læs mere

Støt et godt formål og giv mere til dine arvinger!

Det kan umiddelbart lyde som en selvmodsigelse, at du både kan støtte et godt formål med en del af din arv og samtidigt sørge for, at dine arvinger vil modtage en større arv. Dette kan dog i visse tilfælde lade sig gøre med den såkaldte 30 % løsning.  Læs mere

Hvad er et vitterlighedsvidne?

Nogle juridiske dokumenter skal underskrives af vitterlighedsvidner - men hvad er vitterlighedsvidner og hvorfor er de nogle gange nødvendige? Læs med og få svarene her.  Læs mere

Hvem arver efter mig?

Det er Arveloven, der bestemmer, hvem der arver efter dig, hvis du ikke har oprettet et testamente. Denne artikel giver et overblik over den almindelige arvefølge efter loven.  Læs mere

Hvad er gaveafgift?

Når du giver eller modtager gaver, kan det i visse tilfælde være forbundet med en skat i form af en gaveafgift, der skal betales til det offentlige. Du kan her læse nærmere om reglerne om gaveafgift, og hvordan du håndterer det i praksis.  Læs mere

Hvad er uskiftet bo?

I denne artikel kan du læse om, hvad uskiftet bo er, hvornår du kan sidde i uskiftet bo og hvordan du praktisk gør, hvis du vil side i uskiftet bo.  Læs mere

Forældrekøb

Hvis man som ung skal studere i en af de store universitetsbyer, er det oftest svært at finde en lejlighed, der både er ledig - og økonomisk. Et forældrekøb kan være en rigtig god investering i dit barns studieliv, og med et forældrekøb sikrer du dit barn et trygt hjem - både under og efter studierne.   Læs mere

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

For at en fremtidsfuldmagt kan sættes i kraft og den fuldmægtige kan få ret til at varetage fuldmagtsgiverens interesser, er der nogle klare regler, der skal opfyldes. Vi forklarer i denne artikel, hvilke regler det drejer sig om.   Læs mere

Omsorgsdage

Omsorgsdage er fridage med løn, som du kan tilbringe med dit barn. I denne artikel forklarer vi blandt andet, hvornår du har ret til omsorgsdage, og hvilke regler du skal være opmærksom på i forbindelse med udskydelse af omsorgsdage eller et jobskifte.   Læs mere

Barnets første sygedag

Hvis dit barn bliver akut syg eller kommer til skade, har du som udgangspunkt ret til én dags fravær fra dit arbejde. Dette kaldes barnets første sygedag. I denne artikel forklarer vi mere om, hvilke forhold der gør sig gældende omkring barnets første sygedag, og hvem der kan gøre brug af denne ret.  Læs mere

Barselsregler

Barselloven kan være svær at gennemskue. Hvor mange ugers barsel har du og din partner ret til, hvad er reglerne for løn under barsel, og hvilke barselsregler er der for offentligt ansatte? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som vi besvarer i denne artikel.   Læs mere

Orlov

Reglerne for hvornår du kan få orlov, afhænger af ansættelsesforholdet, som du er ansat under. I denne artikel forklarer vi, hvilke muligheder for orlov du har som henholdsvis privat og offentligt ansat, samt i hvilke situationer du altid har ret til orlov.   Læs mere

Adoption

Adoption skal være for barnets bedste, og der er derfor en lang række betingelser, der skal opfyldes, for at man kan adoptere. Betingelserne for at blive godkendt til adoption afhænger af, om der er tale om fremmed-, stedbarns- eller familieadoption. I denne artikel kan du læse mere om de forskellige former for adoption, udgifterne i forbindelse med adoption og muligheden for adoptionstilskud.   Læs mere

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler