Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Emne: Arv

Dokumenter

Arveforskud

Et arveforskud er, som betegnelsen antyder, et forskud på en arvings arv. Det betyder, at du kan give én eller flere af dine arvinger en del af deres arv, mens du stadig er her til at opleve den glæde, som arven bringer med sig.   Læs mere

Arveafkald

Et arveafkald er en skriftlig erklæring, hvor du kan meddele, at du ikke ønsker at modtage arv efter en bestemt person. Det kan måske virke ulogisk, at nogen skulle ønske at give afkald på deres arv. Men arveafkald bruges typisk, hvis arvingen er så forgældet, at arven alene ville komme arvingens kreditorer til gode. Læs mere om hvad dine muligheder er her.   Læs mere

Samtykke til uskiftet bo

Samtykke til uskiftet bo er et juridisk dokument til ægtefæller med særbørn (børn fra tidligere forhold). I samtykke til uskiftet bo skriver særbarnet under på, at den ægtefælle, der ikke er særbarnets biologiske forælder, må vente med at udbetale arv til særbarnet, hvis den biologiske forælder skulle gå bort først.   Læs mere

Testamente over indbo

Med et testamente over indbo kan du bestemme, hvem der skal arve dine personlige ejendele. Et indbotestamente ændrer ikke på, hvor meget arvingerne skal have, men bestemmer, hvilke sædvanlige indbo-genstande de skal have.   Læs mere

Beregning af arveafgift

Når man modtager arv, skal man i visse tilfælde betale arveafgift. Du kan her beregne din arveafgift og modtage en afgiftsrapport helt gratis samt læse om, hvordan du kan begrænse afgiften mest muligt.  Læs mere

8 forhold I skal kende til, når I skal giftes

Når man bliver gift er der en række juridiske forhold, der træder i kraft. Udover at man lover hinanden evigt troskab, forpligter man altså også hinanden i forskellige sammenhænge. I denne artikel sætter vi fokus på, hvad I bør være opmærksom på, hvis I skal giftes eller allerede er blevet gift.   Læs mere

Eksempel på arveforskud

På siden her kan du se et eksempel på, hvordan et arveforskud kan se ud, og hvad dokumentet specifikt indeholder. Ønsker du at give én eller flere personer nær dig forskud på deres arv, kan du nemt og hurtigt gøre det gennem Legal Desk.   Læs mere

Hvad er uskiftet bo?

Uskiftet bo er kun relevant i ægteskaber, hvor der er børn - enten fælles eller fra tidligere forhold. Vi beskriver her, hvad uskiftet bo helt præcist er, hvilke krav der er på området og hvordan du selv opretter samtykke til uskiftet bo.   Læs mere

Eksempel på arveafkald

Her kan du se et eksempel på, hvordan et arveafkald kan se ud, og hvad det omfatter. Du kan med Legal Desk også nemt udarbejde et juridisk gyldigt arveafkald online.  Læs mere

Eksempel på indbotestamente

Her kan du se et eksempel på, hvordan et indbotestamente kan se ud og hvad det specifikt indeholder. Du kan også læse mere om, hvordan du med Legal Desk nemt og hurtigt laver et indbotestamente.  Læs mere

Artikler

Hvad er et dødsbo?

Når en person går bort, efterlader han eller hun et dødsbo. Et dødsbo er den afdøde persons formue og ejendele, og det kan eksempelvis bestå af hus, smykker og bil. I denne artikel kan du læse mere om, hvordan et dødsbo håndteres, og hvilke forhold man bør være opmærksom på.  Læs mere

Skifteretten

Skifteretten er den myndighed, der skal tage stilling til, hvordan en formue skal “skiftes”. Skifteretten behandler sager i forhold til, når personer går bort og efterlader et dødsbo, når ægtefæller skal skilles og når virksomheder eller personer erklæres konkurs. Du kan læse mere om Skifteretten i denne artikel.  Læs mere

Skal jeg bruge advokat til uskiftet bo eller kan jeg gøre det selv?

Hvis dig og din ægtefælle har børn fra tidligere forhold, er det en rigtig god idé at oprette et samtykke til uskiftet bo. På den måde sikrer I hinanden i tilfældet af, at den ene ægtefælle går bort og I ønsker at sidde i uskiftet bo. Men kan I gøre det selv, eller er der behov for en advokat? Læs med og få svarene her.   Læs mere

Hvem arver, når jeg er ugift?

Arv kan være et tungt og indviklet område at beskæftige sig med, men også svært, fordi der skal tages stilling til nogle store problemstillinger. Ikke desto mindre er det vigtigt at vide, hvordan arven efter dig og din samlever bliver fordelt, hvis en af jer skulle gå bort. Som ugift samlevende er man nemlig mere udsat i arvesager, hvor der ikke er oprettet testamente.   Læs mere

Hvem arver, når jeg er enlig?

Der er mange, der enten ikke kender arveloven eller har misforstået, hvordan arven skal fordeles, når de går bort. Derfor får du her at vide, hvordan arveloven fordeler arven efter dig som er enlig, og hvad du kan gøre, hvis du ønsker en anden arvefordeling.   Læs mere

Hvad er særbørn?

I dag findes der en masse forskellige familiekonstellationer, og især sammenbragte familier er ganske udbredt. Lever du i en sammenbragt familie, skal du derfor være opmærksom på, hvordan du bedst muligt sikrer dig og din familie. Her kan du læse om, hvordan børn fra tidligere forhold - særbørn - står stillet juridisk, og hvilke rettigheder de har.   Læs mere

Arveregler og arveloven

Arvereglerne beskriver, hvem der arver efter dig, hvor meget de arver og en række andre arveforhold. Arvereglerne er primært beskrevet i arveloven, som kan være lidt tung at komme igennem for selv de fleste jurister. Derfor har vi samlet en oversigt her, så du kan finde de nødvendige oplysninger omkring arv hurtigt og nemt.  Læs mere

Hvem arver, når jeg er gift?

Arv er for de fleste et tungt og måske også ømtåleligt emne, fordi der skal tages stilling til nogle svære ting. Derudover hersker der desværre en del misforståelser omkring arv generelt, men også hvordan arv fordeles i ægteskaber. Læs med og bliv klogere her, så du kan sikre dig og din familie.   Læs mere

Quiz: Har du styr på arvereglerne?

Der hersker en del myter og forvirring omkring, hvordan arv fordeles, og hvad arv egentlig omfatter. Læs med her, og bliv bedre rustet til at træffe de rette beslutninger for dig og din familie.   Læs mere

Anmeldelse og betaling af gaveafgift

Når der gives gaver (eller arveforskud) over et vist beløb, skal der betales en gaveafgift til det offentlige. Du kan her læse om, hvordan du i praksis anmelder og betaler gaveafgift til SKAT.   Læs mere

Hvad er Statstidende?

Statstidende er en publikation udgivet af det offentlige, som man typisk hører om i forbindelse med dødsfald, konkurser og tvangsauktioner. Her kan du læse lidt mere om Statstidendes funktion, og hvor du kan finde det.   Læs mere

Retshjælp

Med retshjælp kan du få gratis eller meget billig juridisk rådgivning til nogle typer af sager. Du kan her læse mere om retshjælp, og hvor i Danmark du kan finde retshjælpen.   Læs mere

Online testamente REDIRECT

Hvad er fordelen ved at lave et testamente online, og er det overhovedet juridisk gyldigt? I denne artikel forklarer vi nærmere, hvordan du nemt og hurtigt selv kan lave dit testamente online med Legal Desk.  Læs mere

Arv og pension

Dine pensioner og livsforsikringer udgør ofte en betydelig sum penge, men har du styr på, hvem der arver dem, hvis du skulle gå bort? I denne artikel forklarer vi, hvem der arver dine pensioner og livsforsikringer, hvis du skulle gå bort.  Læs mere

Hvad er tvangsarv?

Arveloven og reglerne om tvangsarv betyder, at du ikke frit kan vælge, hvem der skal arve efter dig. Nogle arvinger har krav på at modtage en vis arv, og dette kaldes tvangsarv. Men hvem er omfattet af tvangsarven og hvor meget af arven er tvangsarv? I denne artikel forklarer vi om tvangsarv og konsekvenserne heraf.  Læs mere

Hvordan laver jeg gave eller arv til særeje for mine børn?

Der er mange, der ønsker at gøre enten arv eller gave til særeje for deres børn, så den ikke skal deles med deres ægtefælle i tilfælde af separation, skilsmisse eller død. I denne artikel forklarer vi, hvordan du kan gøre arv eller gave til særeje for dine børn og hvad du skal være opmærksom på.  Læs mere

Hvad er et legat?

Når du laver et testamente, kan du vælge, at en person eller velgørende forening skal arve et bestemt beløb eller en bestemt genstand ved at indsætte et såkaldt legat i dit testamente. Du kan her læse om, hvad det betyder at være legatmodtager, hvornår det kan være en fordel for dig at oprette et legat, og hvordan et legat oprettes.  Læs mere

Støt et godt formål og giv mere til dine arvinger!

Det kan umiddelbart lyde som en selvmodsigelse, at du både kan støtte et godt formål med en del af din arv og samtidigt sørge for, at dine arvinger vil modtage en større arv. Dette kan dog i visse tilfælde lade sig gøre med den såkaldte 30 % løsning.  Læs mere

Hvordan bliver man gift?

Udover de mange overvejelser i forhold til selve fejringen af jeres bryllup eller vielse, er der også en række praktiske ting, der skal være på plads, før I kan blive ægtefæller. Vi gennemgår her de juridiske forberedelser i forbindelse med bryllup eller vielse.   Læs mere

Skifteretsattest

Når en person går bort, er det Skifteretten, der tager stilling til, hvordan den afdødes formue skal fordeles. De pårørende må ikke råde over den afdøde persons ejendele før, at Skifteretten har truffet afgørelse om, hvordan dødsboet skal behandles samt udstedt en skifteretsattest.   Læs mere

Undgå donationer fra arv fastlåses

Personer, der ønsker at give en del af sin arv til en velgørende organisation, bør være særligt opmærksom på, hvad der bliver skrevet i testamentet i forhold til brugen af pengene. Ellers kan de risikere, at pengene bliver fastlåst som organisationens grundkapital og derfor ikke må bruges til uddelinger til det velgørende arbejde.   Læs mere

Testamente for ugifte samlevende med fællesbørn

Hvis I er ugifte samlevende, vil I ikke arve efter hinanden, uanset hvor lang tid I har boet sammen. Hvis I ønsker at arve efter hinanden og samtidig sikre jeres fælles børn, bør I lave et testamente. Vi forklarer mere om, hvad et testamente for ugifte samlevende med fællesbørn indebærer.   Læs mere

Testamente for ugifte samlevende med særbørn

Hvis I er ugifte samlevende med særbørn, vil I ikke arve efter hinanden, uanset hvor lang tid, I har boet sammen. Men med et testamente kan I vælge, at I som samlevende skal arve mest muligt efter hinanden og samtidigt bestemme, hvordan arven efter længstlevende skal fordeles mellem jeres respektive særbørn. Læs mere om testamente for ugifte samlevende med særbørn.  Læs mere

Testamente for ugifte samlevende uden børn

Hvis I er ugifte samlevende og ikke har lavet et testamente, vil I ikke arve efter hinanden. Dette gælder uanset, hvor lang tid I har levet sammen. Med et testamente kan I dog bestemme, at I skal arve mest muligt efter hinanden samt vælge, hvem der skal arve efter længstlevende samlever. Vi forklarer mere om testamente for ugifte samlevende uden børn.   Læs mere

Testamente for ugifte samlevende

En af de mest udbredte misforståelser omkring ugifte samlevende er, at man arver efter hinanden. Det gør man ikke - uanset om I har børn eller bor sammen. Den eneste måde, I sikrer hinanden på, er ved enten at blive gift eller ved at lave et testamente for ugifte samlevende. Vi forklarer i denne artikel mere om testamenter for ugifte samlevende.  Læs mere

Testamente for ægtefæller med fællesbørn

Med et testamente for ægtefæller med fællesbørn kan I sikre hinanden og jeres børn, hvis den ene af jer skulle gå bort. Læs mere om, hvad et testamente for ægtefæller med fællesbørn indebærer.  Læs mere

Testamente for ægtefæller uden børn

Som ægtefæller uden børn arver I som udgangspunkt den fulde arv efter hinanden. Med et testamente kan I i fællesskab bestemme, hvem der skal arve den samlede tilbageværende formue efter jer, når I begge er gået bort.   Læs mere

Testamente

Hvis du selv vil bestemme, hvem der skal arve efter dig, eller ønsker at arven efter dig skal være særeje for dine arvinger, skal du lave et testamente. Vi forklarer mere om, hvad et testamente er og hvorfor det er en god ide at lave.  Læs mere

Tilbagekaldelse eller ændring af testamente

Hvis du ønsker at ændre eller tilbagekalde et testamente, er der nogle helt klare regler for, hvordan det skal gøres i praksis. Vi forklarer i denne artikel om, hvordan du ændrer eller tilbagekalder et testamente.   Læs mere

Samtykkeerklæring

Der er flere forskellige situationer, hvor du kan have brug for en samtykkeerklæring. Det kan være, hvis du ansøger om bestemte jobs, eller hvis du skal rejse med børn, der ikke er dine egne.   Læs mere

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler