Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Emne: Forældre

Dokumenter

Børnetestamente

Et børnetestamente er en erklæring fra en eller begge forældre om, hvem der skal tage sig af børnene, hvis forældrene dør. Med et børnetestamente bestemmer du altså, hvem der skal have forældremyndigheden over dine børn, hvis du skulle gå bort.   Læs mere

Samværsaftale

Med en samværsaftale skaber I faste og trygge rammer for jer og jeres børn i en tid, der ofte er svær. Samværsaftalen giver jer desuden mulighed for at få hjælp fra myndighederne, hvis de aftalte rammer ikke overholdes.   Læs mere

Fuldmagt

I visse situationer kan det være praktisk, eller direkte nødvendigt, at udstede fuldmagter. En fuldmagt er et dokument, der giver en eller flere personer ret til at handle på en anden persons vegne. Med Legal Desk kan du selv lave en gyldig fuldmagt.  Læs mere

Fuldmagt på engelsk

En fuldmagt på engelsk er typisk relevant for dig, der behøver en anden part til at repræsentere dig eller handle på dine vegne i udlandet. Denne type fuldmagt kan dog også bruges i tilfælde af, at eksempelvis modtageren af fuldmagten ikke taler dansk. Læs mere her, og lav din fuldmagt på engelsk med Legal Desk - nemt, sikkert og billigt.  Læs mere

Fremtidsfuldmagt

Vi ved, at en sund livsstil betyder alverden for både vores mentale og fysiske helbred. Desværre kan vi ikke være herre over alle livets udfordringer. Hvis du bliver ramt af sygdom eller ulykke, styrker fremtidsfuldmagten din ret til selvbestemmelse, og giver dine nærmeste et talerør og mulighed for at handle. Læs mere her.   Læs mere

Samtykkeerklæring til rejse med børn

Mindreårige, der rejser til udlandet uden deres forældre, kan nægtes ind- eller udrejse i visse lande, medmindre de medbringer en samtykkeerklæring. Lav en samtykkeerklæring med Legal Desk og skab sikkerhed for dit barns ophold i udlandet.   Læs mere

Familielån

Når der lånes penge mellem familie eller venner, er det en rigtig god idé at lave en skriftlig låneaftale. Låneaftalen beskriver vilkårene for lånet, og er derfor I begge parters interesse. Den sikrer faste rammer, så potentielle konflikter og misforståelser undgås.  Læs mere

Gavebrev

Hvis du ønsker at give en stor gave, der overstiger, hvad man normalt ville give til jul eller fødselsdage, skal du være opmærksom på, at der måske skal betales gaveafgift. Det kan desuden være en fordel at lave et gavebrev, hvor gavens størrelse og vilkårene for gaveoverdragelsen, såsom særeje, fastsættes.  Læs mere

Eksempel på fuldmagt

Her kan du se et eksempel på, hvordan en fuldmagt kan se ud og hvilke bestemmelser fuldmagten indeholder. Du kan også nemt lave og læse mere om de forskellige typer fuldmagter med Legal Desk.   Læs mere

Pengegaver

Skal du give et større pengebeløb i gave til et familiemedlem eller nær ven, er det en god ide, at lave et gavebrev for at skabe klare rammer omkring vilkårene for gaven. Med Legal Desk kan du nemt og hurtigt lave et gavebrev.  Læs mere

Generalfuldmagt

Hvis du ønsker at give en anden person ret til at handle på dine vegne i tilfælde af, at du selv er forhindret, eksempelvis på grund af sygdom eller udlandsophold, kan du med Legal Desk nemt selv lave en generalfuldmagt.   Læs mere

Lånebevis

Et lånebevis er en skriftlig aftale mellem en långiver og en låntager. Giver du et lån, eller modtager du et lån fra et familiemedlem eller en ven, er det en rigtig god ide at lave et lånebevis for at sikre klare forhold omkring lånet og sikre at låneaftalen er juridisk gyldigt.   Læs mere

Anfordringslån

Hvis du skal give eller modtage et lån fra et familiemedlem eller god ven, kan du vælge lånetypen anfordringslån. Det særlige ved et anfordringslån er, at lånet til enhver tid kan opsiges af långiver, og låntager til enhver tid kan tilbagebetale lånet. Med Legal Desk kan du nemt og sikkert udarbejde et anfordringslån og skabe faste rammer for lånet.  Læs mere

Nye regler omkring fremtidsfuldmagter!

Der er kommet nye regler om fremtidsfuldmagter, som blandt andet omhandler nye krav til dokumentets oprettelse, samt hvordan og hvornår dokumentet træder i kraft. Med Legal Desk kan du nemt og sikkert oprette en fremtidsfuldmagt, der lever op til disse nye regler.  Læs mere

Fuldmagt til rejse med andres børn

Skal du ud og rejse med børn, du ikke har forældremyndighed over? Eller skal dine børn rejse med en person uden forældremyndighed? Så skal I lave en fuldmagt til rejse med børn, ellers kan børnene blive nægtet indrejse.  Læs mere

Eksempel på børnetestamente

Her kan du se, hvad et børnetestamente typisk indeholder, og hvordan det er udformet. Vi hjælper dig desuden til at oprette dit eget gyldige børnetestamente online på kun 15 minutter.   Læs mere

Artikler

Værgemål

Børn og unge er under værgemål indtil de bliver myndige. I visse tilfælde kan man som voksen også komme under værgemål. Læs mere om, hvad værgemål betyder i denne artikel.   Læs mere

Børnetilskud

Hvis du er enlig forsørger, vil du som udgangspunkt være berettiget til at modtage børnetilskud fra det offentlige. Du kan her læse mere om, hvornår du er berettiget til børnetilskud, hvor meget du er berettiget til, og hvad du skal være opmærksom på.  Læs mere

Hvad er børnepenge?

Hvis du har børn, der er under 18 år, er du som udgangspunkt berettiget til at modtage børnepenge fra det offentlige. Læs mere om, hvornår du er berettiget til børnepenge, hvor meget du er berettiget til, og hvad du skal være særligt opmærksom på her.   Læs mere

Skal jeg bruge en advokat til at lave et børnetestamente?

Hvis du ønsker at skabe sikkerhed og tryghed for dit barns opvækst, er det en god ide at lave et børnetestamente, der sætter faste rammer for hvem, der skal overtage forældremyndigheden i tilfælde af tragiske hændelser. Der er dog ofte tvivl om, hvorvidt du selv kan lave et børnetestamente eller om det er nødvendigt at hyre en advokat. Læs med her og bliv klogere på dette.  Læs mere

Skal jeg bruge en advokat til at lave en fuldmagt?

Mange er i tvivl om, hvorvidt de kan lave juridiske dokumenter selv, eller om det er nødvendigt, at have en advokat til at gøre det. Skal du til at lave en fuldmagt, kan det være, at du også er i tvivl om dette. Få svaret her.  Læs mere

Børnebidrag

I denne artikel kan du læse om de satser, regler og fradrag, der gælder for børnebidrag. Du kan også læse om, hvordan et børnebidrag bliver forhøjet og hvilke andre muligheder for bidrag, der findes.   Læs mere

Forældremyndighed

En del forældre oplever, at når de får børn, opstår der en masse praktiske spørgsmål. Nogle af de spørgsmål kan være omkring forældremyndighed. Læs med og bliv klogere på, hvem der kan få forældremyndighed, hvordan den kan ændres, og hvordan den håndteres i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald.  Læs mere

Hvad er et vitterlighedsvidne?

Nogle juridiske dokumenter skal underskrives af vitterlighedsvidner - men hvad er vitterlighedsvidner og hvorfor er de nogle gange nødvendige? Læs med og få svarene her.  Læs mere

Hvad er gaveafgift?

Når du giver eller modtager gaver, kan det i visse tilfælde være forbundet med en skat i form af en gaveafgift, der skal betales til det offentlige. Du kan her læse nærmere om reglerne om gaveafgift, og hvordan du håndterer det i praksis.  Læs mere

Forældrekøb

Hvis man som ung skal studere i en af de store universitetsbyer, er det oftest svært at finde en lejlighed, der både er ledig - og økonomisk. Et forældrekøb kan være en rigtig god investering i dit barns studieliv, og med et forældrekøb sikrer du dit barn et trygt hjem - både under og efter studierne.   Læs mere

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

For at en fremtidsfuldmagt kan sættes i kraft og den fuldmægtige kan få ret til at varetage fuldmagtsgiverens interesser, er der nogle klare regler, der skal opfyldes. Vi forklarer i denne artikel, hvilke regler det drejer sig om.   Læs mere

Omsorgsdage

Omsorgsdage er fridage med løn, som du kan tilbringe med dit barn. I denne artikel forklarer vi blandt andet, hvornår du har ret til omsorgsdage, og hvilke regler du skal være opmærksom på i forbindelse med udskydelse af omsorgsdage eller et jobskifte.   Læs mere

Barnets første sygedag

Hvis dit barn bliver akut syg eller kommer til skade, har du som udgangspunkt ret til én dags fravær fra dit arbejde. Dette kaldes barnets første sygedag. I denne artikel forklarer vi mere om, hvilke forhold der gør sig gældende omkring barnets første sygedag, og hvem der kan gøre brug af denne ret.  Læs mere

Barselsregler

Barselsloven kan være svær at gennemskue. Hvor mange ugers barsel har du og din partner ret til, hvad er reglerne for løn under barsel, og hvilke barselsregler er der for offentligt ansatte? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som vi besvarer i denne artikel.   Læs mere

Orlov

Reglerne for hvornår du kan få orlov, afhænger af det ansættelsesforhold, du er ansat under. I denne artikel forklarer vi, hvilke muligheder og rettigheder du har som enten offentligt eller privat ansat, og i hvilke situationer du altid har ret til orlov.   Læs mere

Adoption

Adoption skal altid være for barnets bedste. Derfor er der en lang række betingelser, der skal opfyldes før man kan adoptere. I denne artikel kan du læse mere om forskellige former for adoption, betingelser og udgifter i forbindelse med adoption og adoptionstilskud.   Læs mere

Rettigheder under graviditet

Det kan være svært at overskue, hvilke rettigheder du har som gravid på din arbejdsplads. Hvilken beskyttelse har du i forhold til opsigelse, hvad sker der, hvis graviditeten medfører langtidssygemelding, og hvilke rettigheder har du som nybagt forælder? Denne artikel vil give dig styr på de almindelige rettigheder under graviditet.   Læs mere

Samtykkeerklæring

Der er flere forskellige situationer, hvor du kan have brug for en samtykkeerklæring. Det kan være, hvis du ansøger om bestemte jobs, eller hvis du skal rejse med børn, der ikke er dine egne.   Læs mere

Statsforvaltningen

Du har måske hørt om Statsforvaltningen i skilsmisse-sammenhæng, men det er ikke den eneste slags opgave, som Statsforvaltningen varetager. Her finder du en kort beskrivelse af organisationen, dens mange opgaver og hvordan du kommer i kontakt med Statsforvaltningen.   Læs mere

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler