Legal Desk
93 87 78 89. Alle hverdage 9 - 17

Emne: Forældre

Dokumenter

Børnetestamente

Hvis du har mindreårige børn, vil du sikkert gerne give dem de bedste muligheder for en tryg opvækst. Med et børnetestamente bestemmer du, hvem der skal have forældremyndigheden over børnene, hvis du skulle gå bort.   Læs mere

Samværsaftale

Med en samværsaftale skaber du faste og trygge rammer for dig og dine børn i en tid, der ofte er svær. Samværsaftalen giver dig desuden mulighed for at få hjælp fra myndighederne, hvis de aftalte rammer ikke overholdes.  Læs mere

Fuldmagt

I visse situationer kan det være praktisk, eller direkte nødvendigt, at udstede fuldmagter. En fuldmagt er et dokument, der giver en eller flere personer ret til at handle på en anden persons vegne. Med Legal Desk kan du selv lave en gyldig fuldmagt.  Læs mere

Fuldmagt på engelsk

En fuldmagt på engelsk er typisk relevant for dig, der behøver en anden part til at repræsentere dig eller handle på dine vegne i udlandet. Denne type fuldmagt kan dog også bruges i tilfælde af, at eksempelvis modtageren af fuldmagten ikke taler dansk. Læs mere her, og lav din fuldmagt på engelsk med Legal Desk - nemt, sikkert og billigt.  Læs mere

Fremtidsfuldmagt

Vi ved, at en sund livsstil betyder alverden for både vores mentale og fysiske helbred. Desværre kan vi ikke være herre over alle livets udfordringer. Hvis du bliver ramt af sygdom eller ulykke, styrker fremtidsfuldmagten din ret til selvbestemmelse, og giver dine nærmeste et talerør og mulighed for at handle. Læs mere her.   Læs mere

Samtykke-erklæring til rejse med børn

Mindreårige, der rejser til udlandet uden deres forældre, kan nægtes ind- eller udrejse i visse lande, medmindre de medbringer en samtykke-erklæring. Lav en samtykke-erklæring med Legal Desk og skab sikkerhed for dit barns ophold i udlandet.   Læs mere

Familielån

Når der lånes penge mellem familie eller venner, er det en rigtig god idé at lave en skriftlig låneaftale (gældsbrev). En skriftlig låneaftale sikrer faste rammer for begge parter, så I undgår potentielle misforståelser og konflikter.   Læs mere

Gavebrev

Hvis du ønsker at give en stor gave, der overstiger, hvad man normalt ville give til jul eller fødselsdage, skal du være opmærksom på, at der måske skal betales gaveafgift. Det kan desuden være en fordel at lave et gavebrev, hvor gavens størrelse og vilkårene for gaveoverdragelsen, såsom særeje, fastsættes.  Læs mere

Eksempel på fuldmagt

Her kan du se et eksempel på, hvordan en fuldmagt kan se ud og hvilke bestemmelser fuldmagten indeholder. Du kan også selv nemt lave en fuldmagt med Legal Desk.   Læs mere

Pengegaver

Skal du give et større pengebeløb i gave til et familiemedlem eller nær ven, er det en god ide, at lave et gavebrev for at skabe klare rammer omkring vilkårene for gaven. Med Legal Desk kan du nemt og hurtigt lave et gavebrev.  Læs mere

Generalfuldmagt

Hvis du ønsker at give en anden person ret til at handle på dine vegne i tilfælde af, at du selv er forhindret, eksempelvis på grund af sygdom eller udlandsophold, kan du med Legal Desk nemt selv lave en generalfuldmagt.   Læs mere

Lånebevis

Et lånebevis er en skriftlig aftale mellem långiver og låntager, som også kaldes en låneaftale. Giver du et lån eller modtager du et lån fra et familiemedlem eller en ven, er det en rigtig god ide at lave et lånebevis for at sikre klare forhold omkring lånet og sikre at låneaftalen er juridisk gyldigt.   Læs mere

Anfordringslån

Hvis du ønsker at give et lån, eller selv ønsker at modtage et lån af en nærtstående, eksempelvis af et familiemedlem, kan du vælge lånetypen anfordringslån. Det særlige ved anfordringslån er, at lånet til enhver tid kan opsiges af långiver, og låntager til enhver tid kan tilbagebetale lånet.   Læs mere

Nye regler omkring fremtidsfuldmagter!

Der er kommet nye regler om fremtidsfuldmagter, som blandt andet omhandler nye krav til dokumentets oprettelse, samt hvordan og hvornår dokumentet træder i kraft. Med Legal Desk kan du nemt og sikkert oprette en fremtidsfuldmagt, der lever op til disse nye regler.  Læs mere

Artikler

Værgemål

Børn og unge er under værgemål indtil de bliver myndige. I visse tilfælde kan man som voksen også komme under værgemål. Læs mere om, hvad værgemål betyder i denne artikel.   Læs mere

Børnetilskud

Hvis du er enlig forsørger, vil du som udgangspunkt være berettiget til at modtage børnetilskud fra det offentlige. Du kan her læse mere om, hvornår du er berettiget til børnetilskud, hvor meget du er berettiget til, og hvad du skal være opmærksom på.  Læs mere

Hvad er børnepenge?

Hvis du har børn, der er under 18 år, er du som udgangspunkt berettiget til at modtage børnepenge fra det offentlige. Du kan her læse om, hvornår du er berettiget til børnepenge, hvor meget du er berettiget til, og hvad du skal være særligt opmærksom på.   Læs mere

Eksempel på arveforskud

Her kan du se et eksempel på, hvordan et arveforskud kan se ud og hvad arveforskuddet specifikt indeholder. Du kan med Legal Desk også nemt selv en lave en gyldig arveforskudskontrakt.   Læs mere

Skal jeg bruge en advokat til at lave et børnetestamente?

Hvis du ønsker at skabe sikkerhed og tryghed for dit barns opvækst, er det en god ide at lave et børnetestamente, der sætter faste rammer for hvem, der skal overtage forældremyndigheden i tilfælde af tragiske hændelser. Der er dog ofte tvivl om, hvorvidt du selv kan lave et børnetestamente eller om det er nødvendigt at hyre en advokat. Læs med her og bliv klogere på dette.  Læs mere

Skal jeg bruge en advokat til at lave en fuldmagt?

Mange er i tvivl om, hvorvidt de kan lave juridiske dokumenter selv, eller om det er nødvendigt, at have en advokat til at gøre det. Skal du til at lave en fuldmagt, kan det være, at du også er i tvivl om dette. Få svaret her.  Læs mere

Børnebidrag

I denne artikel kan du læse om de satser, regler og fradrag, der gælder for børnebidrag. Du kan også læse om, hvordan et børnebidrag bliver forhøjet og hvilket andre muligheder for bidrag der findes.   Læs mere

Børnetestamente Eksempel

Med Legal Desk kan du lave dit børnetestamente online nemt og hurtigt. Du kan her se et eksempel på et børnetestamente og læse om hvad det indeholder.  Læs mere

Forældremyndighed

Som forældre har man et juridisk ansvar for sit barn i form af ens forældremyndighed. I denne artikel forklarer vi nærmere om, hvad forældremyndighed er og hvad den indebærer. Du kan også læse om, hvad der sker, hvis I som forældre går fra hinanden eller en forælder går bort.  Læs mere

Hvad er et vitterlighedsvidne?

Nogle juridiske dokumenter skal underskrives af vitterlighedsvidner - men hvad er vitterlighedsvidner og hvorfor er de nogle gange nødvendige? Læs med og få svarene her.  Læs mere

Hvad er gaveafgift?

Når du giver eller modtager gaver, kan det i visse tilfælde være forbundet med en skat i form af en gaveafgift, der skal betales til det offentlige. Du kan her læse nærmere om reglerne om gaveafgift, og hvordan du håndterer det i praksis.  Læs mere

Forældrekøb

Hvis man som ung skal studere i en af de store universitetsbyer, er det oftest svært at finde en lejlighed, der både er ledig - og økonomisk. Et forældrekøb kan være en rigtig god investering i dit barns studieliv, og med et forældrekøb sikrer du dit barn et trygt hjem - både under og efter studierne.   Læs mere

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

For at en fremtidsfuldmagt kan sættes i kraft og den fuldmægtige kan få ret til at varetage fuldmagtsgiverens interesser, er der nogle klare regler, der skal opfyldes. Vi forklarer i denne artikel, hvilke regler det drejer sig om.   Læs mere

Omsorgsdage

Omsorgsdage er fridage med løn, som du kan tilbringe med dit barn. I denne artikel forklarer vi blandt andet, hvornår du har ret til omsorgsdage, og hvilke regler du skal være opmærksom på i forbindelse med udskydelse af omsorgsdage eller et jobskifte.   Læs mere

Barnets første sygedag

Hvis dit barn bliver akut syg eller kommer til skade, har du som udgangspunkt ret til én dags fravær fra dit arbejde. Dette kaldes barnets første sygedag. I denne artikel forklarer vi mere om, hvilke forhold der gør sig gældende omkring barnets første sygedag, og hvem der kan gøre brug af denne ret.  Læs mere

Barselsregler

Barselloven kan være svær at gennemskue. Hvor mange ugers barsel har du og din partner ret til, hvad er reglerne for løn under barsel, og hvilke barselsregler er der for offentligt ansatte? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som vi besvarer i denne artikel.   Læs mere

Orlov

Reglerne for hvornår du kan få orlov, afhænger af ansættelsesforholdet, som du er ansat under. I denne artikel forklarer vi, hvilke muligheder for orlov du har som henholdsvis privat og offentligt ansat, samt i hvilke situationer du altid har ret til orlov.   Læs mere

Adoption

Adoption skal være for barnets bedste, og der er derfor en lang række betingelser, der skal opfyldes, for at man kan adoptere. Betingelserne for at blive godkendt til adoption afhænger af, om der er tale om fremmed-, stedbarns- eller familieadoption. I denne artikel kan du læse mere om de forskellige former for adoption, udgifterne i forbindelse med adoption og muligheden for adoptionstilskud.   Læs mere

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler