Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Emne: Bryllup og ægteskab

Dokumenter

Fuldstændigt særeje - Ægtepagt

En ægtepagt med fuldstændigt særeje medfører, at jeres ejendele hverken skal deles i tilfælde af skilsmisse eller når I går bort. Fuldstændigt særeje anvendes ofte, når man eksempelvis ønsker at sikre sine børn. Med Legal Desk kan I nemt lave en juridisk gyldig ægtepagt om fuldstændigt særeje online.  Læs mere

Kombinationssæreje - Ægtepagt

Kombinationssæreje beskytter dig i tilfælde af skilsmisse og tilgodeser samtidig din ægtefælle, hvis du går bort. Af samme grund er dette den mest populære særejetype i Danmark.   Læs mere

Ægtepagt om deling af pension

De fleste har en pensionsopsparing, men mellem ægtefæller kan der være stor forskel på størrelsen af pensionsopsparingen - eksempelvis på grund af barsel. Som udgangspunkt bliver pensionsopsparinger ikke delt ved skilsmisse eller separation, men det kan I ændre på med en ægtepagt om deling af pension.   Læs mere

Ophævelse af særeje - ægtepagt

Det sker ofte, at ægtefæller opretter særeje i forbindelse med, at de bliver gift. Hvis de senere beslutter, at de ikke længere ønsker særeje - men derimod fælleseje - skal den tidligere ægtepagt om særeje ophæves. Ophæv jeres særeje nemt og sikkert med Legal Desk.   Læs mere

Tinglysningsservice

En ægtepagt skal tinglyses for at blive gyldig. Med Legal Desks tinglysningsservice klarer vi tinglysningen for jer, så I ikke behøver at gøre andet end at underskrive ægtepagten digitalt. I kan her læse, hvordan I gør.  Læs mere

Ægtepagt

Hvis I som ægtefæller ikke ønsker at dele jeres ejendele i tilfælde af skilsmisse eller død, skal I oprette en ægtepagt om særeje. Med Legal Desk kan I nemt og sikkert udarbejde en ægtepagt, der passer til netop jeres behov.   Læs mere

Skilsmissesæreje

Skilsmissesæreje medfører, at formuefællesskabet i et ægteskab ikke skal gælde og ægtefællerne derfor ikke skal dele deres ejendele i tilfælde af skilsmisse. For at få skilsmissesæreje anbefaler vi, at I laver en ægtepagt om kombinationssæreje, da denne ægtepagt har samme formål.   Læs mere

Særeje

Hvis I som ægtefæller ikke ønsker at dele jeres formuer i tilfælde af separation eller skilsmisse, skal I lave en ægtepagt om særeje. Med Legal Desk kan I lave en ægtepagt om særeje, der passer til netop jeres behov.   Læs mere

8 forhold I skal kende til, når I skal giftes

Når man bliver gift er der en række juridiske forhold, der træder i kraft. Udover at man lover hinanden evigt troskab, forpligter man altså også hinanden i forskellige sammenhænge. I denne artikel sætter vi fokus på, hvad I bør være opmærksom på, hvis I skal giftes eller allerede er blevet gift.   Læs mere

Hvornår skal vi lave en ægtepagt?

Der opstår ofte tvivl, om man skal lave en ægtepagt inden man bliver gift, eller om man skal vente til ægteskabet er indgået. Vi forklarer her, hvorfor det er en god idé, at lave en ægtepagt inden man bliver gift, og hvordan I med Legal Desk nemt kan lave en ægtepagt online.   Læs mere

Ægtepagt med sumdeling

En ægtepagt med sumdeling er for jer, der ønsker, at jeres respektive formuer skal forblive jeres, men samtidig ønsker at sikre den ene ægtefælle med et fast beløb, hvis I skulle blive separeret eller skilt. Med Legal Desk kan I nemt og sikkert oprette en ægtepagt med sumdeling.  Læs mere

Ægtepagt med sumsæreje

En ægtepagt med sumsæreje gør det muligt for jer at lave et bestemt beløb til særeje, der som det eneste ikke skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse. Med Legal Desk kan I nemt og sikkert oprette en ægtepagt med sumsæreje.  Læs mere

Ægteskab med udlænding

Det er ikke usædvanligt, at vi ønsker at gifte os med folk, der ikke er danske statsborgere. Få svar på, hvilke juridiske regler I skal være opmærksomme på i forhold til økonomiske vilkår for ægteskabet og ægtepagter, og hvordan I ved brug af Legal Desk, nemt kan lave en ægtepagt med særeje på engelsk.  Læs mere

Kan gæld være særeje?

En ægtepagt om gæld som særeje er for jer, der ønsker at holde jeres gæld uden for ægteskabet. På den måde sikrer I, at det kun er jeres formuer, der skal deles lige mellem jer i tilfælde af skilsmisse, mens jeres gæld vil være særeje og altså ikke indgå i delingen. Med Legal Desk kan I nemt og sikkert lave en ægtepagt for gæld.  Læs mere

Kan jeg ophæve særeje?

Der kan være forskellige grunde til, at I ønsker at ophæve jeres særeje, og i stedet ønsker at få formuefællesskab (fælleseje). Vi forklarer, hvordan I med Legal Desk nemt og sikkert kan ophæve jeres særeje.  Læs mere

Særeje for virksomhed

Hvis du er gift og ejer en virksomhed, kan det være en god idé at få virksomheden omfattet af særeje. Bliver du skilt eller separeret, vil du nemlig skulle overdrage dele af virksomheden til din ægtefælle, hvis den ikke er omfattet af særeje.   Læs mere

Hvem skal underskrive en ægtepagt?

Der opstår oftest tvivl om, hvem der skal underskrive en ægtepagt, og hvordan den bliver gyldig. Det er kun ægtefællerne selv, der skal underskrive ægtepagten, men derudover skal den også tinglyses for at blive gyldig. Lav en ægtepagt med Legal Desk og lad os stå for tinglysningen.   Læs mere

Artikler

Sådan underskriver du i tinglysningssystemet

For at jeres ægtepagt bliver gyldig skal den tinglyses. Dette foregår i Tinglysningsrettens IT-system, hvor I begge skal underskrive den digitalt med NemId. Vi viser dig her en vejledning for, hvordan du underskriver en ægtepagt i Tinglysningsrettens IT-system.  Læs mere

Navneændring - sådan gør du

Du kan selv bestemme, om du vil skifte både fornavn, mellemnavn og efternavn, eller nøjes med en af delene. I denne artikel kan du læse mere om, hvordan du søger om navneskift, prisen for navneskift og navneskift i forbindelse med ægteskab.   Læs mere

Hvem arver, når jeg er gift?

Arv er for de fleste et tungt og måske også ømtåleligt emne, fordi der skal tages stilling til nogle svære ting. Derudover hersker der desværre en del misforståelser omkring arv generelt, men også hvordan arv fordeles i ægteskaber. Læs med og bliv klogere her, så du kan sikre dig og din familie.   Læs mere

Vejledning til tinglysning af ægtepagt med fuldmagt

Alle typer af ægtepagter skal tinglyses for at blive gyldige. Hvis den ene ægtefælle ikke har CPR-nummer og NemID, skal ægtepagten tinglyses ved hjælp af tinglysningsfuldmagt. Vi vejleder her i, hvordan du tinglyser med fuldmagt.  Læs mere

Vejledning til notar

Det er en god tommelfingerregel, at ensidige erklæringer (såsom testamenter og fuldmagter) underskrives foran en notar for at undgå tvivl omkring underskriftens gyldighed. I artiklen her får du svar på, hvor du finder en notar og hvordan du i praksis gør brug af en notar.   Læs mere

Sådan slår du en ægtepagt op på tinglysning.dk

Når I har tinglyst jeres ægtepagt, er det en god idé efterfølgende at bekræfte, at tinglysningen rent faktisk er gennemført. Med denne vejledning kan I se, hvordan I nemt selv tjekker om jeres ægtepagt er tinglyst.  Læs mere

Hvad er tinglysning?

Der er en række dokumenter, der skal registreres i det offentlige tinglysningssystem for at blive gyldige. Du kan her læse mere om, hvilke dokumenter, der skal tinglyses, hvad det koster i tinglysningsafgift og hvordan du finder oplysninger i tinglysningssystemet.   Læs mere

Hvornår er aftaler juridisk gyldige?

Der eksisterer mange myter om, hvornår en aftale eller et dokument er juridisk gyldigt. I denne artikel kan du læse om, hvilke krav der skal opfyldes for, at en aftale er juridisk gyldig, og hvilke vilkår du skal være opmærksom på, når du laver aftaler/dokumenter.  Læs mere

Hvad kan jeg gøre til særeje?

Der opstår til tider tvivl om, hvad man præcist kan gøre til særeje med en ægtepagt. Vi vil i denne artikel beskrive, hvad man kan gøre til særeje og hvordan man i praksis laver en ægtepagt med særeje.   Læs mere

Hustrubidrag

Når ægtefæller bliver separeret eller skilt, kan den ene ægtefælle risikere, at skulle betale den anden ægtefælle et månedligt beløb fremadrettet, dette kaldes også for ægtefællebidrag/hustrubidrag. I denne artikel forklarer vi, hvad et hustrubidrag er, og hvad den typiske størrelse på hustrubidraget er.  Læs mere

Bodel og boslod

Bodel og boslod er begreber, man ofte møder i forbindelse med arv og ægteskab, men hvad betyder de egentlig? I denne artikel forklarer vi om de to begreber.  Læs mere

Vejledning til oprettelse af tinglysningsfuldmagt

Hvis du skal tinglyse en ægtepagt på vegne af en anden person - f.eks. hvis personen er udlænding og dermed ikke har et dansk CPR-nr. - skal der oprettes en tinglysningsfuldmagt. Du kan her læse, hvordan en tinglysningsfuldmagt oprettes og registreres.  Læs mere

Hvorfor skal jeg lave en ægtepagt, når jeg ejer en virksomhed?

Hvis du ejer eller er medejer af en virksomhed, kan det være en god ide, at oprette en ægtepagt, der gør dine ejerandele i virksomheden til dit særeje. Dette er specielt en fordel, hvis der er flere ejere i virksomheden. I denne artikel forklarer vi, hvorfor det er en god ide og hvordan man gør.   Læs mere

Hvad er tinglysningsafgiften for en ægtepagt?

Når I har lavet jeres ægtepagt, skal I tinglyse den i tinglysningsrettens IT-system. Det er et krav for, at ægtepagten bliver gyldig. Vi forklarer i denne artikel lidt nærmere om, hvad tinglysning er og hvor meget I skal betale i afgift.  Læs mere

Skal en ægtepagt altid tinglyses?

For at en ægtepagt bliver gyldig skal den altid tinglyses. Det er altså ikke nok, at ægtefællerne bare skriver under. I denne artikel forklarer vi nærmere om kravene til tinglysningen og tinglysningsafgiften.  Læs mere

Hvordan ændrer man en ægtepagt?

To ægtefæller kan, hvis de er enige om dette, beslutte at ændre en tidligere indgået ægtepagt. I denne artikel forklarer vi, hvordan I kan ændre jeres eksisterende ægtepagt.  Læs mere

Hvordan bliver man gift?

Udover de mange overvejelser i forhold til selve fejringen af jeres bryllup eller vielse, er der også en række praktiske ting, der skal være på plads, før I kan blive ægtefæller. Vi gennemgår her de juridiske forberedelser i forbindelse med bryllup eller vielse.   Læs mere

Hvilket efternavn skal bruges i ægtepagten?

Der er mange, der vælger at skifte efternavn, når de bliver gift. Det skaber til tider lidt forvirring i forhold til, hvilket efternavn I skal bruge i en ægtepagt, hvis ægtepagten bliver lavet før brylluppet og navne-ændringen endnu ikke er sket. I denne artikel forklarer vi, hvordan dette forhold skal håndteres.  Læs mere

Hvem arver efter mig?

Det er Arveloven, der bestemmer, hvem der arver efter dig, hvis du ikke har oprettet et testamente. Denne artikel giver et overblik over den almindelige arvefølge efter loven.  Læs mere

Hvad er formuefællesskab?

Når du bliver gift, får dig og din ægtefælle automatisk formuefællesskab. Formuefællesskab er derfor et begreb, som alle ægtefæller bør kende. I denne artikel forklarer vi derfor, hvad formuefællesskab er, hvilke konsekvenser det har og hvilke muligheder, I har for at fravælge formuefællesskab.  Læs mere

Vejledning til tinglysning af ægtepagt

En ægtepagt skal altid tinglyses i det offentlige tinglysningssystem for at blive gyldig. Her vejleder vi dig, så du selv kan tinglyse din ægtepagt på tinglysning.dk - nemt og hurtigt.  Læs mere

Registreret partnerskab

Efter ændringer i Ægteskabsloven er det ikke længere muligt at indgå registreret partnerskab. Til gengæld har par af samme køn nu ret til at indgå ægteskab. I denne artikel forklarer vi, hvad ændringen i Ægteskabsloven betyder for folk, der allerede er i registreret partnerskab, og hvordan de kan omdanne deres registrerede partnerskab til et ægteskab.   Læs mere

Delingsformue

Når man bliver gift, får man automatisk delingsformue. Delingsformue betyder, at ægtefæller skal dele deres formuer ligeligt, hvis de bliver separeret eller skilt. Vi forklarer her, hvad delingsformue indebærer.  Læs mere

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler