Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Emne: Retshjælp, klagenævn og retssager

Dokumenter

Artikler

Klagenævn og ankeinstanser

Hvis du føler dig uretfærdigt behandlet eller snydt, har du adskillige muligheder for at klage. I Danmark findes der nemlig en masse forskellige klagenævn og ankeinstanser. I denne artikel forklarer vi, hvad klagenævn og ankeinstanser er og præsenterer en oversigt over godkendte klagenævn og ankeinstanser i Danmark.   Læs mere

Hvad er RKI?

Hvis du skylder penge til eksempelvis en virksomhed, bank eller udlejer, kan du risikere at blive registreret i RKI. Læs med her og bliver klogere på, hvilke konsekvenser det har at være registreret i RKI og hvordan du kommer ud af RKI.  Læs mere

Hvad er injurier?

Det er en udbredt misforståelse, at man må sige lige, hvad man vil, fordi man har ytringsfrihed. Det er nemlig ikke lovligt at udtale sig nedsættende eller æreskrænkende om andre. Reglerne for digitale ærekrænkelser bliver strammet pr. 1. januar 2019, så bl.a. bødesatsen bliver sat op.   Læs mere

Hvad sker der til et møde i Fogedretten?

Fogedretten kan virke som lidt af en forvirrende størrelse, uanset om du er blevet indkaldt, eller du skal bruge Fogedrettens hjælp til inddrivelse af penge. Her forklarer vi, hvordan sager om gæld forløber i Fogedretten og hvad du skal være opmærksom på - både som skyldner og kreditor.  Læs mere

Advokat i Århus

Hvis du søger en advokat i Århus, forklarer vi her, hvordan du finder den rigtige og hvilke forhold, du bør overveje inden, du tager kontakt til advokaten. Måske er det ligefrem unødvendigt med en advokat, og her tilbyder Legal Desk et penge- og tidsbesparende alternativ.   Læs mere

Vejledning til notar

Det er en god tommelfingerregel, at ensidige erklæringer (såsom testamenter og fuldmagter) underskrives foran en notar for at undgå tvivl omkring underskriftens gyldighed. I artiklen her får du svar på, hvor du finder en notar og hvordan du i praksis gør brug af en notar.   Læs mere

Retshjælp

Med retshjælp kan du få gratis eller meget billig juridisk rådgivning til nogle typer af sager. Du kan her læse mere om retshjælp, og hvor i Danmark du kan finde retshjælpen.   Læs mere

Ny klageinstans og krav ved e-handel i EU

Der er vedtaget nye regler for klager ved online salg til forbrugere i EU. Det giver nye muligheder for dig som forbruger, og medfører nye krav til dig, der sælger varer eller tjenesteydelser over internettet. Du kan i det følgende læse mere om de nye regler og hvad de betyder.  Læs mere

Gratis advokathjælp

Selvom advokater kan være dyre, er det muligt at få gratis advokathjælp til nogle typer af sager. Denne juridiske hjælp kaldes også retshjælp. Læs mere om, hvem der kan få gratis advokathjælp og til hvilke typer sager.  Læs mere

Boligretten

Hvis der opstår konflikter mellem en udlejer og en lejer i forbindelse med et lejemål, kan begge parter klage til Boligretten. Læs mere om Boligretten, hvilke sager de behandler og hvordan du som udlejer eller lejer indgiver en klage.   Læs mere

Huslejenævnet

Hvis der opstår uenigheder blandt en udlejer og en lejer i forbindelse med et privat lejemål, kan Huslejenævnet involveres og behandle sagen. Læs mere om, hvilke sager Huslejenævnet behandler og hvordan du bringer en sag for Huslejenævnet.  Læs mere

Stævning

Når en retssag skal indledes, afleverer sagsøger en stævning til den ret, som skal føre retssagen. En stævning er altså betegnelsen for det dokument, der er grundlaget for retssagen. Vi beskriver her, hvad en stævning omfatter og hvordan den skal udformes.   Læs mere

Tatoveringsloven

En ny tatoveringslov trådte den 1. juli 2018 i kraft. Den væsentligste ændring i loven, omhandler en obligatorisk registreringsordning af alle tatoveringssteder, hvilket betyder, at der fremadrettet skal være langt mere kontrol med tatovører. I denne artikel forklarer vi mere om tatoveringsloven og de nye bestemmelser.  Læs mere

Offentlighedsloven og aktindsigt

Offentlighedsloven giver den almindelige borger ret til at søge om adgang (aktindsigt) til dokumenter hos offentlige myndigheder. I artiklen forklarer vi, hvilke dokumenter offentlighedsloven giver adgang til, og hvad du skal gøre for at søge om aktindsigt.   Læs mere

Stalking

Hvis du er udsat for stalking, kan politiet i nogle tilfælde hjælpe dig med at få det stoppet. I denne artikel forklarer vi, hvad fænomenet ‘stalking’ dækker over, og hvilke juridiske rettigheder du har i forhold til at få stalkingen stoppet.   Læs mere

Polititilhold

Hvis du gentagne gange er blevet forfulgt, chikaneret eller stalket af den samme person, kan politiet gøre en række tiltag for at standse det. Blandt disse tiltag er polititilhold, strakstilhold, opholdsforbud og bortvisning. Vi forklarer her, hvad forskellen på tiltagene er, og hvilke betingelser der skal være opfyldt, før at politiet kan tildele dem.   Læs mere

Arbejdsmiljøloven - regler på arbejdspladsen

Når den ene opgave afløser den anden på arbejdet, og tiden er knap, tænker du måske ikke over, hvordan miljøet på din arbejdsplads egentlig er. Det er ofte først, når der opstår et problem at det bemærkes - og så er lovgivningen meget behjælpelig. Læs med og bliv klogere på arbejdsmiljøloven.   Læs mere

Er der forskel på en jurist og en advokat?

Står du og har brug for hjælp til juridiske problemstillinger, kan det være svært at finde ud af, hvorvidt du har behov for en advokat eller en jurist. Vi forklarer her forskellen på de to titler, samt hvornår du kan nøjes med en jurist fremfor en advokat.   Læs mere

Fagforening

Der hersker ofte forvirring om a-kasser og fagforeninger, og hvad forskellen egentlig er. Måske har du endda hørt om røde og gule fagforeninger - og hvad betyder det så? Alt det får du svarene på her.   Læs mere

Statsforvaltningen

Du har måske hørt om Statsforvaltningen i skilsmisse-sammenhæng, men det er ikke den eneste slags opgave, som Statsforvaltningen varetager. Her finder du en kort beskrivelse af organisationen, dens mange opgaver og hvordan du kommer i kontakt med Statsforvaltningen.   Læs mere

Bopælsattest

Hvis du har brug for at dokumentere, hvor du bor eller har boet, kan du bestille en bopælsattest. Vi forklarer her, hvad en bopælsattest indeholder og hvordan du får en.   Læs mere

Byretten, landsretten og Højesteret

Det danske retssystem er bygget op omkring tre grundlæggende domstole (instanser). Disse domstole er: byretten, landsretten og Højesteret. I denne artikel forklarer vi, hvad der karakteriserer de tre domstole hver især, og hvilke retssager de tager sig af.  Læs mere

Domsmand og nævning

Det er ikke kun dommere med juridisk uddannelse, der kan dømme sager i byretten og landsretten, almindelige borgere kan nemlig også være med som dommere, enten som domsmand eller nævning. Disse dommere kaldes for lægdommere. Læs mere om, hvad det indebærer at være en lægdommer og hvordan man bliver det.  Læs mere

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler