Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

18. januar 2022

Efterløn

Efterløn er ydelse, du kan få udbetalt, og dermed forlade arbejdsmarkedet før du når pensionsalderen. Dog skal du opfylde en række betingelser, for at kunne modtage efterløn. Vi forklarer her, hvilke betingelser der gælder for efterløn.

Hvad er efterløn?

Efterløn er en månedlig ydelse, der giver dig mulighed for at træde tilbage fra arbejdsmarkedet i op til 5 år, før du når folkepensionsalderen. Dog er der en række betingelser, du skal opfylde, før du kan modtage efterløn. Disse krav er følgende:

 • Du skal være medlem af en a-kasse, betale efterlønsbidrag og bevare dette medlemskab under hele efterlønsperioden

 • Du har nået efterlønsalderen, hvilket afhænger af, hvornår du er født. Læs mere om efterlønsalderen længere nede

 • Du har indbetalt til efterløn i mindst 30 år (andre regler gælder dog for personer, der er født før den 1. januar 1978)

 • Du skal have ret til dagpenge, når du når efterlønsalderen. Det betyder, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og ikke må være syg eller ude af stand til at påtage dig et arbejde

 • Du skal enten opfylde kravet om en indtægt på 246.924 kr. (2022) inden for de seneste 3 år, eller opfylde kravet om beskæftigelse og have arbejdet 1.924 løntimer inden for de seneste 3 år

 • Værdien af dine pensioner skal være indberettet til din a-kasse

 • Du skal bo i Danmark, Færøerne, Grønland, EU, EØS-land eller Schweiz for at kunne modtage efterløn

Sådan virker Legal Desk

video

Hvornår og hvor længe kan jeg gå på efterløn?

Det er din fødselsdato, der afgør, hvornår du kan gå på efterløn, og hvor lang tid du kan modtage efterløn. Jo yngre du er, jo ældre skal du være, før du kan gå på efterløn.

Nedenfor kan du se en oversigt over de forskellige efterlønsaldre.

Fødselsdato

 Efterlønsalder 

 Folkepensionsalder 

 År med efterløn 

 Før den 01. januar 1954

60 år

65 år

5 år

 Januar til juni 1954

60 ½ år

65 ½ år

5 år

 Juli til dec. 1954

61 år

66 år

5 år

 Januar til juni 1955

61 ½ år

66 ½ år

5 år

 Juli til dec. 1955

62 år

67 år

5 år

 Januar til juni 1956

62 ½ år

67 år

4 ½ år

 Juli 1956 til 31. december 1958

63 år

67 år

4 år

 Januar til juni 1959

63 ½ år

67 år

3 ½ år

 Juli 1959 til 31. december 1962

64 år

67 år

3 år

 Januar 1963 til december 1966*

65 år

68 år

3 år

 Januar 1967 til december 1970*

66 år

69 år

3 år

 Januar 1971 til januar 1974*

67 år

70 år

3 år

 Januar 1975 eller senere*

67 ½ år

70 ½ år

3 år

Sådan får du efterløn

Hvis du opfylder alle betingelserne for at modtage efterløn, skal du sende en skriftlig ansøgning til din a-kasse. Hvis du ikke ønsker at gå på efterløn, når du når din efterlønsalder, kan du sagtens vente, din a-kasse vil dog automatisk sende dig et efterlønsbevis. Et efterlønsbevis giver dig ret til at gå på efterløn på et senere tidspunkt, selvom du ikke nødvendigvis opfylder betingelsen om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når du ønsker at gøre brug af beviset. Dog skal du stadig opfylde indkomst- eller beskæftigelseskravet. Det vil sige, at du enten skal have haft en indtægt på 246.924 kr. (2022) eller have haft 1.924 løntimer inden for de seneste 3 år.

Der er nogle særlige fordele ved at vente med at gå på efterløn. Bemærk dog, at du som udgangspunkt skal opfylde kravet gennem arbejde i Danmark. Det betyder, at hvis du har arbejdet i udlandet i flere år, kan du miste retten til efterløn.

Når du går på efterløn eller har et efterlønsbevis, skal du ikke længere betale efterlønsbidrag til din a-kasse.

Fordele ved at udskyde efterlønnen - skattefri præmie

Hvis du venter med at gå på efterløn og dermed bliver på arbejdsmarkedet i en periode, hvor du ellers kunne få efterløn, kan du optjene en skattefri præmie. Afhængig af din fødselsdato, er der forskellige krav, der skal opfyldes for at modtage en skattefri præmie. Men i udgangspunktet gælder følgende betingelser:

 • Du optjener en skattefri præmie hver gang du arbejder 481 timer

 • Er du fuldtidsforsikret svarer en præmie til 13.933 kr. (2022)

 • Er du deltidsforsikret svarer en præmie til 9.289 kr. (2022)

 • Du kan højst få 12 præmier

 • Er du på dagpenge eller efterløn, kan præmien blive nedsat.

 • Din a-kasse udbetaler den skattefri præmie, når du når folkepensionsalderen.

Hvor meget kan jeg modtage i efterløn?

Der er mange forhold, der spiller ind i forhold til, hvor meget du kan modtage i efterløn. Det drejer sig blandt andet om, hvornår du går på efterløn, dine pensionsforhold, om du arbejder og hvor meget du arbejder. Dog kan du højst få et beløb i efterløn, der svarer til den dagpengesats, du ville være berettiget til. Du kan beregne, hvad du kan modtage i efterløn her. Bemærk at beløbet vil være vejledende.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder