Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Lejekontrakt

Når du lejer eller udlejer en bolig eller et værelse, er det vigtigt at lave en lejekontrakt - både for udlejer og lejer. Med Legal Desk kan du lave en lejekontrakt, der lever op til lovens krav og tager højde for alle de vigtige vilkår, der bør tages højde for i forbindelse med udlejning af fast ejendom til beboelse.

Hos LegalDesk

Pris: 299 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 2.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er en lejekontrakt?

En lejekontrakt er kort fortalt en aftale mellem udlejer og lejer som regulerer, hvad der skal gælde for udlejningen af boligen eller værelset. Lejekontraktens indhold er bestemt af Lejeloven og kan i mange tilfælde ikke undviges, da vilkårene er bestemt med henblik på at beskytte lejeren. En lejekontrakt indeholder de væsentligste vilkår og betingelser for lejers brug af lejemålet. Den beskriver altså de forskellige rettigheder og forpligtelser som henholdsvis lejer og udlejer har i forbindelse med lejeforholdet.

Det offentlige har lavet en blanket til brug for lejekontrakter, men denne blanket indeholder udelukkende de overordnede forhold såsom lejemålets størrelse, lejen og lignende. Hvis man som udlejer ønsker at tilføje yderligere vilkår, eksempelvis at lejemålet er tidsbegrænset, at der ikke må ryges i lejemålet, eller at lejer ikke må male lejemålet i andre farver, skal udlejer selv formulere og beskrive dette i særskilte vilkår. 

Lav din lejekontrakt her

 

Legal Desks lejekontrakt tager højde for alle væsentlige vilkår

Legal Desks lejekontrakt inkluderer ikke bare de vilkår, der også fremgår af den offentlige blanket, men også alle de ekstra vilkår, der kan gælde i det konkrete lejeforhold. På den måde sikrer du, at du får en lejekontrakt, der tager højde for alle de vilkår, som man lovligt kan skrive ind i en lejekontrakt under den såkaldte paragraf 11 “særlige vilkår”.

I den offentlige blanket gives der også mulighed for selv at udfylde og formulere punkt 11, men mange overser, glemmer, eller undlader at udfylde dette, da “særlige vilkår” kan virke som et uhåndgribeligt begreb og det kan derfor være svært at vide, hvad særlige vilkår kan omfatte. Uanset hvad er det vigtigt, at alle vilkårene bliver formuleret juridisk korrekt.

Ved at inkludere “særlige vilkår” sikrer udlejer sig, at der bliver taget stilling til alle forhold vedrørende udlejningen. Det minimerer samtidig risikoen for, at der senere i lejeforholdet ikke uenigheder eller misforståelser omkring vilkårene, da alle bestemmelserne står i lejekontrakten, som begge parter har underskrevet og accepteret.

Lav din lejekontrakt her

Hvem kan bruge Legal Desks lejekontrakt?

Legal Desks lejekontrakt kan bruges, hvis der er tale om udlejning til beboelse. Det betyder, at lejemålet skal bruges til at bo i. Hvis lejemålet derimod skal bruges til erhverv, kan du ikke bruge denne lejekontrakt, men skal derimod lave en erhvervslejekontrakt. Du kan læse mere om erhvervslejekontrakter her. Legal Desks lejekontrakt kan derfor bruges i forbindelse med udlejning af værelse, hus/villa og lejlighed.

Sådan virker Legal Desk

video

 

Hvad er forskellen på en lejekontrakt og en fremlejekontrakt?

Der er ofte forvirring omkring forskellen på en lejekontrakt og en fremlejekontrakt. En lejekontrakt er en kontrakt, der indgås mellem ejeren af den faste ejendom, såsom en lejlighed og de(n) person(er), der skal leje lejligheden mod betaling. En fremlejekontrakt er en kontrakt mellem en lejer og en fremlejer. Det er altså ikke ejeren, men lejeren der videreudlejer (fremlejer) lejemålet til en ny lejer. Der gælder nogle særlige vilkår for fremleje, som du kan læse mere om i Legal Desks fremlejekontrakt.

Lav en lejekontrakt online med Legal Desk

Med Legal Desk kan du nemt selv lave en juridisk gyldig lejekontrakt. Du skal blot udfylde formularen, betale for kontrakten, og derefter vil du straks få adgang til den. Derefter skal den underskrives og dateres af udlejer og lejer for at opnå gyldighed. Du kan nemt underskrive dit dokument online med NemID. Det kan du læse mere om her.

 

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder