Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Lejekontrakt

Når du lejer eller udlejer en bolig eller et værelse, er det vigtigt at lave en lejekontrakt - både for udlejer og lejer. Med Legal Desk kan du lave en lejekontrakt, der lever op til lovens krav, og som tager højde for alle de vigtige vilkår i forbindelse med udlejning af fast ejendom til beboelse.

LEGAL DESK
199 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
2.000 KR.
Start Nu

Hvad er en lejekontrakt?

En lejekontrakt er kort fortalt en aftale mellem udlejer og lejer, som regulerer, hvad der skal gælde for udlejningen af boligen eller værelset. Lejekontraktens indhold er bestemt af Lejeloven og kan i mange tilfælde ikke undviges, da vilkårene er bestemt med henblik på at beskytte lejeren. En lejekontrakt indeholder de væsentligste vilkår og betingelser for lejers brug af lejemålet. Den beskriver altså, de forskellige rettigheder og forpligtelser som henholdsvis lejer og udlejer har i forbindelse med lejeforholdet.

Det offentlige har lavet en blanket til brug for lejekontrakter, men denne blanket indeholder udelukkende de overordnede forhold såsom lejemålets størrelse, lejen og lignende. Hvis man som udlejer ønsker at tilføje yderligere vilkår, eksempelvis at lejemålet er tidsbegrænset, at der ikke må ryges i lejemålet, eller at lejer ikke må male lejemålet i andre farver, skal udlejer selv formulere og beskrive dette i særskilte vilkår.

Legal Desks lejekontrakt tager højde for alle væsentlige vilkår

Legal Desks lejekontrakt inkluderer ikke bare de vilkår, der også fremgår af den offentlige blanket, men også alle de ekstra vilkår, der kan gælde i det konkrete lejeforhold. På den måde sikrer du, at du får en lejekontrakt, der tager højde for alle de særlige vilkår, som man lovligt kan skrive ind i en lejekontrakt under den såkaldte § 11 “særlige vilkår”.

Den offentlige blanket giver også udlejer mulighed for selv at udfylde og formulere § 11, men mange overser, glemmer, eller undlader at udfylde dette, da “særlige vilkår” kan virke som et uhåndgribeligt begreb og det kan være svært at komme på, hvad særlige vilkår skal omfatte. Selv hvis man har nogle specifikke ønsker til dette, er det vigtigt, at man formulerer disse vilkår juridisk korrekt for at opnå gyldighed.

Legal Desks lejekontrakt giver udlejer mulighed for at tage stilling til alle de specifikke vilkår, der kan gælde under “særlige vilkår”, og på den måde sikrer udlejer sig, at der bliver taget stilling til alle forhold vedrørende udlejningen. Det betyder, at der senere i lejeforholdet ikke opstår uenigheder eller misforståelser omkring vilkårene, da alle bestemmelserne er i lejekontrakten, som begge parter har underskrevet og accepteret.

Se hvordan Legal Desk virker. 

Hvem kan bruge Legal Desks lejekontrakt?

Legal Desks lejekontrakt kan bruges, hvis der er tale om udlejning til beboelse. Det betyder, at lejemålet skal bruges til at bo i. Legal Desks lejekontrakt kan derfor bruges i forbindelse med udlejning af værelse, hus/villa og lejlighed (andelslejlighed og ejerlejlighed). Hvis lejemålet derimod skal bruges til erhverv, kan du ikke bruge denne lejekontrakt, men skal derimod lave en erhvervslejekontrakt. Du kan læse mere om erhvervslejekontrakter her

Hvad er forskellen på en lejekontrakt og en fremlejekontrakt?

Der er ofte lidt forvirring omkring forskellen på en lejekontrakt og en fremlejekontrakt. En lejekontrakt er en kontrakt, der indgås mellem ejeren af den faste ejendom, såsom en lejlighed og de(n) person(er), der skal leje lejligheden mod betaling. En fremlejekontrakt er en kontrakt mellem en lejer og en fremlejer. Det er altså ikke ejeren, men lejeren der videreudlejer (fremlejer) lejemålet til en ny lejer. Der gælder nogle særlige vilkår for fremleje, som du kan læse mere om i Legal Desks fremlejekontrakt.

Lav en lejekontrakt online med Legal Desk

Med Legal Desk kan du nemt selv lave en juridisk gyldig lejekontrakt. Du skal blot udfylde formularen, betale for kontrakten og derefter vil du straks få adgang til den, hvor den er klar til at blive underskrevet af udlejer og lejer. Bemærk, det er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt at underskrive lejekontrakten med NemID. Dog er det noget vi arbejder på, og det vil derfor blive muligt fremadrettet.

Lav din lejekontrakt her

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler