Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Erhvervslejekontrakt

En erhvervslejekontrakt bestemmer, hvad der skal gælde for udlejning af et erhvervslejemål, og sikrer dermed udlejer og lejer mod misforståelser og konflikter. Med Legal Desk kan du nemt lave en erhvervslejekontrakt, der medtager alle de vigtige forhold.

Hos LegalDesk

Pris: 499 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 8.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er en erhvervslejekontrakt?

En erhvervslejekontrakt er en aftale mellem udlejer og lejer vedrørende et erhvervslejemål. Erhvervslejekontrakten beskriver, hvilke vilkår der er aftalt mellem udlejer og lejer i forhold til erhvervslejemålet.

Erhvervslejemål betyder, at lejemålet skal bruges til erhverv, såsom kontor, butik eller cafe.

Hvad er forskellen på en erhvervslejekontrakt og en almindelig lejekontrakt?

En almindelig lejekontrakt bestemmer, hvad der skal gælde for et lejemål, som anvendes til privat beboelse, såsom leje af en lejlighed eller et hus. Erhvervslejekontrakten gælder for lejemål som alene anvendes til erhverv, såsom butik.

De to forskellige kontrakter er omfattet af to forskellige love, hvilket har betydning for kontraktens indhold. En lejekontrakt for beboelse er reguleret af lejeloven, hvorimod en erhvervslejekontrakt er reguleret af erhvervslejeloven.

Lejeloven beskytter i høj grad lejeren og indeholder rettigheder, der ikke kan ændres med en lejekontrakt. Erhvervslejeloven beskytter ikke lejer i samme omfang, og rammerne for hvad udlejer og lejer kan aftale i en erhvervslejekontrakt er derfor også mere frie.

Hvorfor skal jeg lave en erhvervslejekontrakt og er det et krav?

Hvis du skal udleje eller leje et erhvervslokale, bør der altid laves en erhvervslejekontrakt, så der er styr på, hvad der skal gælde for erhvervslejemålet. På den måde sørger du for, at der er klare retningslinjer for lejeforholdet. Du sikrer derved både dig selv og den anden part.

Du skal desuden være opmærksom på, at en erhvervslejekontrakt er et krav, hvis bare én af parterne kræver det. Hvis ingen kræver det, er det som sådan ikke et lovkrav, at der laves en erhvervslejekontrakt. Eksisterer der ikke nogen lejekontrakt i lejeforholdet er det reglerne i erhvervslejeloven der gælder.

Sådan virker Legal Desk

video

Hvem skal lave erhvervslejekontrakten?

Det er typisk udlejer, der står for at udarbejde erhvervslejekontrakten, da det er udlejer, der er bekendt med de oplysninger, der skal angives i erhvervslejekontrakten. Der er dog ingen regler for, at det skal være udlejer, der sørger for erhvervslejekontrakten.

Det betyder, at det i princippet også kan være lejer, der står for erhvervslejekontrakten, hvis udlejer og lejer aftaler dette.

Hvad indeholder en erhvervslejekontrakt?

En erhvervslejekontrakt kan sættes sammen på mange forskellige måder, men der er visse forhold, som en erhvervslejekontrakt bør indeholde. Når du laver din erhvervslejekontrakt gennem Legal Desk, er du sikker på, at din kontrakt indeholder alle de væsentlige forhold. Det vil bl.a. sige bestemmelser omkring regulering af lejen, hvordan vand og varme afregnes, depositum, lejers vedligeholdelsespligt og lejemålets stand ved aflevering.  

Hvordan bliver erhvervslejekontrakten gyldig?

En erhvervslejekontrakt skal underskrives af begge parter - altså udlejeren og lejeren - for at blive gyldig. Det er ikke nødvendigt at tinglyse erhvervslejekontrakten på ejendommen, men lejer er berettiget til at kræve, at lejekontrakten bliver tinglyst, hvis lejer ønsker det.

Lav en erhvervslejekontrakt online med Legal Desk

Med Legal Desk kan du nemt selv lave en juridisk gyldig erhvervslejekontrakt. Du skal blot udfylde vores online formular, hvori vi stiller dig en række spørgsmål. Så snart du har betalt for kontrakten, modtager du den klar til underskrift fra begge parter. I kan underskrive med NemID.

Kontrakten vil herefter altid være tilgængelig i hver jeres personlige Legal Desk arkiv, som I automatisk opretter i forbindelse med udarbejdelse og underskrift af kontrakten. På den måde slipper I for at printe, scanne og holde styr på en masse fysiske dokumenter.