Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Samtykke til uskiftet bo
dit dokument oprettes ...
5 - 10
Det tager 5 - 10 i reelt tidsforbrug

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Samtykke til uskiftet bo er et juridisk dokument til ægtefæller med myndige børn fra tidligere forhold, som i denne sammenhæng kaldes særbørn. I samtykke til uskiftet bo skriver særbarnet under på, at den ægtefælle, der ikke er særbarnets biologiske forælder, må vente med at udbetale arv til særbarnet, hvis den biologiske forælder skulle gå bort først.

Hos LegalDesk

Pris: 249,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spar kr. 1.200,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

5 - 10 min.

I reelt tidsforbrug

Indholdsfortegnelse

Hvad er samtykke til uskiftet bo?

Når en person dør, skal boet efter vedkommende skiftes. Det betyder, at arven efter afdøde skal fordeles mellem eventuelle arvinger. Dette udgangspunkt ændres, hvis der er oprettet samtykke til uskiftet bo.

Uskiftet bo betyder altså, at ejendelene efter den førstafdøde ægtefælle ikke skal deles. Det vil sige, at den længstlevende ægtefælle bevarer råderetten over hele den fælles formue. På den måde skal boet først skiftes efter længstlevendes død og arven fra førstafdøde udbetales altså først til arvingerne, når længstlevende ægtefælle går bort.

En ægtefælle kan som udgangspunkt ikke sidde i uskiftet bo, hvis den afdøde ægtefælle har særbørn - medmindre særbørnene giver deres samtykke til det. Her skal man dog være opmærksom på, at mindreårige særbørn ikke kan give deres samtykke til uskiftet bo. I den situation skal arven som udgangspunkt også fordeles.

Hvis der er oprettet uskiftet bo, giver det den efterladte ægtefælle mulighed for ikke at skulle udbetale arv til arvingerne og samtidig beholde råderetten over den afdøde ægtefælles ejendele. Med et forhåndssamtykke til uskiftet bo kan du få dine særbørns samtykke til, at din ægtefælle kan sidde i uskiftet bo, hvis du skulle gå bort.

Bemærk venligst, at det kun er særbørn, og ikke eventuelle fælles børn, der skal give samtykket til dette. At give samtykke til uskiftet bo er en større beslutning, hvorfor det desuden kun er særbørn på 18 år eller derover, der kan give samtykket.

For en mere detaljeret forklaring af, hvad et "skifte" og "uskiftet bo" betyder, kan du læse vores artikel om uskiftet bo.

Hvorfor skal jeg lave et samtykke til uskiftet bo?

Vi anbefaler, at der laves et samtykke til uskiftet bo, mens man er i live, hvis man har særbørn og ønsker at sikre, at ens ægtefælle kan sidde i uskiftet bo efter ens død. Dette kaldes også et forhåndssamtykke til uskiftet bo. På den måde kan forælderen til særbørnene selv forklarer sine ønsker om, at ægtefællen skal sidde i uskiftet bo. I de situationer har børnene typisk større forståelse for ønsket og er dermed også er mere tilbøjelige til at give deres samtykke. Det er vores erfaring, at denne måde forhindrer en del konflikter. Bemærk dog, at samtykket kun kan gives af særbørn, der er myndige.

Hvis din ægtefælle allerede er gået bort

Hvis ægtefællen med særbørn allerede er gået bort, er det stadig muligt at indhente samtykke til uskiftet bo fra særbørnene. Når du foretager en dødsbobehandling for uskiftet bo med Legal Desk, sørger vi for at udarbejde de nødvendige samtykker. Herudover håndterer vi også hele behandlingsprocessen fra start til slut, så du bliver hjulpet hele vejen i mål.

Klik her for at få hjælp til uskiftet bo

Hvad er betingelserne for at sidde i uskiftet bo?

Der er fire betingelser, der skal være opfyldt, før en ægtefælle kan sidde i uskiftet bo:

 1. At der er et formuefællesskab mellem ægtefællerne

  Hvis ægtefællerne gennem en ægtepagt har besluttet, at alle deres respektive ejendele skal være særeje, vil de ikke kunne sidde i uskiftet bo. Hvis der ikke er oprettet en ægtepagt af den type, vil der altid være formuefællesskab mellem ægtefællerne.
 2. At eventuelle særbørn har givet deres samtykke til det uskiftede bo

  Fællesbørn (børn man har sammen) kan ikke modsætte sig, at den længstlevende forælder sidder i uskiftet bo. Førstafdødes særbørn (børn fra tidligere forhold) vil derimod kunne modsætte sig et uskiftet bo og kan kræve, at boet skiftes (at arven fordeles). Det er altså kun med særbørnenes samtykke, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo. I den forbindelse er det vigtigt, at påpege, at hvis særbørnene ikke er myndige, når der skal indhentes samtykkeerklæring, kan det typisk ikke lade sig gøre for den længstlevende at sidde i uskiftet bo. Det vil nemlig kræve både samtykke fra børnenes anden biologiske forælder og Familieretshuset. Familieretshuset vil ofte være tilbageholdende med at give samtykket, da det er Familieretshuset primære opgave at varetage barnets interesser, som objektivt set vil være at modtage arven efter den afdøde forælder.
 3. At længstlevende ikke er personligt konkurs

  Den længstlevende må ikke være under konkurs.
 4. At længstlevende er myndig

  Den længstlevende skal være myndig for at kunne sidde i uskiftet bo. Længstlevende må altså ikke være under værgemål eller på anden måde have fået frataget sin retlige handleevne.

Se hvordan Legal Desk virker


Hvordan gør jeg forhåndssamtykket gyldigt?

Når du har udfyldt formularen og gennemført betalingen, modtager du med det samme dit forhåndssamtykke til uskiftet. Herefter skal forhåndssamtykket blot dateres og underskrives af samtlige særbørn.

Dit forhåndssamtykke vil herefter være gyldigt, og der er altså således ikke noget krav om tinglysning, advokat-assistance eller lignende.

Både den ægtefælle, som skal have mulighed for at sidde i uskiftet bo, og alle særbørn, som giver samtykket, bør opbevare en kopi af erklæringen.

Hvis særbarnets forælder skulle gå bort og ægtefællen ønsker at sidde i uskiftet bo, skal ægtefællen blot indlevere en anmodning om uskiftet bo til skifteretten, som du finder her. Denne erklæring skal udfyldes og indsendes sammen med den underskrevne erklæring om forhåndssamtykke til uskiftet bo.

Lav samtykke til uskiftet bo med Legal Desk

Du kan nemt og hurtigt lave et samtykke til uskiftet bo med Legal Desk. Så kan du også være sikker på, at dokumentet er 100 % juridisk gyldigt. Du udfylder blot vores formular med dine informationer, betaler og modtager straks herefter det færdige dokument, klar til underskrift.

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Sikrer den længstlevende ægtefælle

Få styr på papirarbejdet på 10 minutter

Udfyld og modtag straks

Underskriv digitalt

100% tilfredshedsgaranti

+200.000 glade kunder

Kun 249,-

Inkl. moms

Lav samtykke nu

Spar 1.200,- ift. traditionel advokat