Legal Desk
93 87 78 89. Alle hverdage 9 - 17

Samtykke-erklæring til rejse med børn

Mindreårige, der rejser til udlandet uden deres forældre, kan nægtes ind- eller udrejse i visse lande, medmindre de medbringer en samtykke-erklæring. Lav en samtykke-erklæring med Legal Desk og skab sikkerhed for dit barns ophold i udlandet.

LEGAL DESK
249 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
1.000 KR.
Start Nu

Hvad er en samtykke-erklæring til rejse med børn

Skal dit barn rejse til udlandet alene eller med en anden voksen i forbindelse med ferie, familiebesøg eller skoleophold, er det vigtigt at have styr på de regler, der gør sig gældende i forbindelse med ind- og udrejse i udlandet som mindreårig.

Nogle lande tillader nemlig ikke, at børn og unge ind- eller udrejser af landet, medmindre de enten er ledsaget af deres forældre eller har en skriftlig tilladelse fra forældrene. Som forælder er det dit ansvar at sørge for, at du overholder destinationslandets ind- og udrejseregler.

En samtykke-erklæring er altså et dokument, hvor en eller begge forældre giver en anden person eller andre personer, ret til at rejse med et mindreårigt barn til udlandet.

Se hvordan Legal Desk virker. 

Hvilke lande kræver samtykke-erklæring?

Der er ikke en udtømmende liste over, hvilke lande, der ikke tillader mindreårige at ind- og udrejse alene, og definitionen af, hvornår børn og unge anses som mindreårige varierer også fra land til land. Det anbefales derfor, at du kontakter ambassaden eller konsulatet for det land, som dit barn skal rejse til for at få nærmere information om, hvad der kræves.

Hvad indeholder en samtykke-erklæring?

En samtykke-erklæring skal generelt indeholde følgende oplysninger:

  • Barnets navn, adresse, fødselsdato, pasnummer og nationalitet

  • Eventuelt ledsagende voksnes navn, adresse, pasnummer og nationalitet samt eventuelt relation til barnet

  • Begge forældres eller forældremyndighedsindehavers navn, adresse, nationalitet og telefonnummer

  • Oplysning om rejsedestination, rejsedatoer og kontaktoplysninger under opholdet

  • Rejser barnet med en voksen, der ikke er barnets forælder, bør det overvejes at give den ledsagende voksen en fuldmagt til at varetage barnets tarv under rejsen, f. eks i forbindelse med pludselig opstået sygdom på rejsen

Derudover anbefales det også at vedlægge barnets fødselsattest og en kopi af forældrenes pas. Har man eneforældremyndighed, kan dokumentation for dette med fordel vedlægges samtykke-erklæringen.

Destinationslandets myndigheder bestemmer

Selvom der er nogle generelle krav til indholdet i en samtykke-erklæring, er det destinationslandets myndigheder, der fastlægger, hvilke ind- og udrejseregler, der gør sig gældende, og det er derfor det land du rejser til, der kan afgøre, hvorvidt du opfylder kravene. Vi anbefaler derfor, at du forud for rejsen kontakter destinationslandets myndigheder for at sikre, at dit barn kan rejse dertil alene eller ledsaget af en voksen, der ikke er forældremyndighedsindehaver.

Hvad er vigtigt at få oplyst, når jeg kontakter ambassaden?

  • Hvis barnet rejser med kun én forælder, skal der så vedlægges en samtykke-erklæring fra den anden forældremyndighedsindehaver?

  • Skal der medbringes dokumentation for eneforældremyndighed?

  • Hvilket sprog skal dokumentationen udfærdiges på og skal dokumentationen oversættes til det pågældende lands sprog?

  • Skal samtykke-erklæringen underskrives i foran en notar?

  • Skal samtykke-erklæringen efter notarpåtegning eller dokumentation for eneforældremyndighed legaliseres af Udenrigsministeriet?

Du kan finde ambassadernes kontaktoplysninger på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Lav en samtykke-erklæring med Legal Desk

Du kan nemt lave en samtykke-erklæring med Legal Desk. Du skal blot udfylde en formular, betale og derefter vil du modtage dokumentet, der er klar til at blive underskrevet af de involverede parter. Legal Desk samtykke-erklæring er på engelsk og universel og den indeholder derfor de forhold, der generelt kræves til en samtykke-erklæring. Det betyder også, at kravene som nævnt kan variere og nogle lande måske har yderligere krav til samtykke-erklæringen.

Start samtykke-erklæring her.

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler