Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Selskabsstiftelse
dit dokument oprettes ...
10-15
Det tager 10-15 i reelt tidsforbrug

Opret A/S (drift eller holding)

Et aktieselskab (A/S) er det “største” af de danske selskabsformer med et krav om et kapitalindskud på 400.000 kroner. Opret A/S med Legal Desk og få nemt og hurtigt udarbejdet de nødvendige selskabsdokumenter. Vi sørger for registreringen, bekræftelse af selskabskapital og meget mere.

Hos LegalDesk

Pris: 1.749,-

Ekskl. moms

Traditionel advokat

Spar kr. 4.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10-15 min.

I reelt tidsforbrug

Indholdsfortegnelse

Hvad er et A/S?

Aktieselskaber angives altid med “A/S” efter selskabsnavnet. Aktieselskabet er underlagt flere krav end anpartsselskabet, selvom de begge er kapitalselskaber. Blandt andet skal der indskydes 400.000 kr. i startkapital, og der skal både være en bestyrelse og en direktion i et A/S.

For iværksættere er det almindeligvis mere hensigtsmæssigt at stifte et anpartsselskab (ApS), da kravet til selskabskapital er væsentligt mindre. Desuden kan både ApS efterfølgende omdannes til A/S, og man afskærer sig derfor ikke for muligheden ved at oprette en “mindre” selskabsform til at starte med.

Bemærk, at moms er en efterregistrering, der kun kan ske 24 timer efter, at selskabet er blevet registreret, og du har modtaget dit CVR-nummer.

Hvorfor skal jeg stifte et aktieselskab?

Trods det store krav til selskabskapitalen, har aktieselskabet dog også en række fordele:

 • Begrænset hæftelse: Ejerne hæfter kun med de penge, som de har investeret og ikke med deres personlige formue. Hvis selskabet går konkurs, kan kreditorerne derfor ikke søge sig fyldestgjort i ejernes personlige formuer. Dette gælder også for ApS.

 • Selvstændig juridisk enhed: Dette kan efter omstændighederne medføre skattemæssige fordele grundet den forholdsvis lave selskabsskatDette gælder også for ApS.

 • Fleksibilitet i forhold til flere ejere: Aktier er forholdsvist nemt omsættelige. Det er derfor nemmere at udbyde sine aktier til interesserede parter, når man har et aktieselskab, og derved få ny kapital i selskabet.

 • TyngdeDa et aktieselskab ikke kan stiftes uden et indskud på mindst 400.000 kr., signalerer selskabsformen en vis grad af soliditet og seriøsitet. Dette kan være en fordel i forhold til kunder, forretningspartnere og leverandører.

Hvilke dokumenter bruges til at oprette et A/S?

Når du opretter dit aktieselskab gennem Legal Desk, modtager du alle dokumenter til stiftelse og registrering. De nødvendige dokumenter er:

 1. Stiftelsesdokument

  Stiftelsesdokumentet beskriver, hvordan aktieselskabet skal stiftes. Dette inkluderer, hvem der stifter selskabet, hvad det skal hedde, hvor mange penge, der skal skydes i selskabet, hvor stor en andel hver ejer skal eje og hvem, der skal sidde i direktionen og bestyrelsen.

 2. Vedtægter

  Vedtægterne beskriver, hvilke regler der skal gælde for selskabets virke og drift. Det er blandt andet, hvilken forretning aktieselskabet skal drive, hvordan beslutninger skal træffes og hvordan ledelsen skal sammensættes.
 3. Ejerbog

  Ejerbogen beskriver, hvordan ejerandelene (aktier) i selskabet er fordelt blandt ejerne, herunder hvornår de er tegnet og evt. overdraget.

Sådan stifter du et aktieselskab

For at stifte et aktieselskab gennem Legal Desk skal du blot udfylde vores online formular. Når du har svaret på alle spørgsmål og betalt, får du straks adgang til dine selskabsdokumenter, som vil være klar til underskrift med NemID.

Herefter står Legal Desk for registreringen hos Erhvervsstyrelsen, bekræftelse af selskabskapital og tilmelding af eventuelle ekstra registreringer såsom moms/løn og import/eksport.

 

Forskelle på virksomhedstyperne

Selskabsstiftelse

Få dit CVR-nummer nemt og hurtigt

Inkl. vedtægter, ejerbog og kapitalbekræftelse

Hurtig registrering

Vi hjælper dig hele vejen

Benyttet af mere end 50.000 selvstændige

Vi stifter over 22% af landets anpartsselskaber

Kun 1.749,-

Ekskl. moms

Opret selskab

Spar 4.000,- ift. traditionel advokat

Ekskl. obligatorisk gebyr til Erhvervsstyrelsen på 670,-