Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Opret A/S

Et aktieselskab (A/S) er det “største” af de danske selskabsformer med et krav om et kapitalindskud på 400.000 kroner. Med Legal Desk udfylder du selv de nødvendige selskabsdokumenter, som du herefter modtager. Vi tilbyder at sørge for registrering og bekræftelse af selskabskapital.

Hos LegalDesk

Pris: 1.198 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er et A/S?

Aktieselskaber angives altid med “A/S” efter selskabsnavnet. Aktieselskabet er underlagt flere krav end anpartsselskabet, selvom de begge er kapitalselskaber. Blandt andet skal der indskydes 400.000 kr. i startkapital, og der skal både være en bestyrelse og en direktion i et A/S.

Legal Desk _Selskabstyper _forskelle _inkl _pris _AS_ApS

 

For iværksættere er det almindeligvis mere hensigtsmæssigt at stifte et anpartsselskab (ApS), da kravet til selskabskapital er væsentligt mindre. Desuden kan både ApS efterfølgende omdannes til A/S, og man afskærer sig derfor ikke for muligheden ved at oprette en “mindre” selskabsform til at starte med.

Sådan virker Legal Desk

video

Hvorfor skal jeg stifte et aktieselskab?

Trods det store krav til selskabskapitalen, har aktieselskabet dog også en række fordele:

  • Begrænset hæftelse: Ejerne hæfter kun med de penge, som de har investeret og ikke med deres personlige formue. Hvis selskabet går konkurs, kan kreditorerne derfor ikke søge sig fyldestgjort i ejernes personlige formuer. Dette gælder også for ApS.

  • Selvstændig juridisk enhed: Dette kan efter omstændighederne medføre skattemæssige fordele grundet den forholdsvis lave selskabsskat. Dette gælder også for ApS.

  • Fleksibilitet i forhold til flere ejere: Aktier er forholdsvist nemt omsættelige. Det er derfor nemmere at udbyde sine aktier til interesserede parter, når man har et aktieselskab, og derved få ny kapital i selskabet.

  • TyngdeDa et aktieselskab ikke kan stiftes uden et indskud på mindst 400.000 kr., signalerer selskabsformen en vis grad af soliditet og seriøsitet. Dette kan være en fordel i forhold til kunder, forretningspartnere og leverandører.

Hvilke dokumenter bruges til at oprette et A/S?

Når du opretter dit aktieselskab gennem Legal Desk, modtager du alle dokumenter til stiftelse og registrering. De nødvendige dokumenter er:

  1. Stiftelsesdokument

    Stiftelsesdokumentet beskriver, hvordan aktieselskabet skal stiftes. Dette inkluderer, hvem der stifter selskabet, hvad det skal hedde, hvor mange penge, der skal skydes i selskabet, hvor stor en andel hver ejer skal eje og hvem, der skal sidde i direktionen og bestyrelsen.

  2. Vedtægter

    Vedtægterne beskriver, hvilke regler der skal gælde for selskabets virke og drift. Det er blandt andet, hvilken forretning aktieselskabet skal drive, hvordan beslutninger skal træffes og hvordan ledelsen skal sammensættes

Sådan stifter du et aktieselskab

For at stifte et aktieselskab gennem Legal Desk skal du udfylde vores online formular. I den formular skal du blandt andet vælge, hvorvidt du selv sørger for at registrere dit selskab hos Erhvervsstyrelsen, eller om Legal Desk skal ordne det for dig.

Hvis du ønsker, at Legal Desk sørger for registreringen, skal du  tilvælge Legal Desk Registreringsservice i formularen. Registrering og bekræftelse af selskabskapital koster 499 kroner.

Hvis du ønsker at ordne registreringen selv, kan du læse mere om, hvordan dette gøres i vores vejledning her. Bemærk, at du i den forbindelse også selv skal sørge for at få bekræftet selskabskapitalen.

Bemærk, at alle selskaber skal registreres hos Erhvervsstyrelsen for at opnå gyldighed, og for at dit selskab kan modtage et CVR-nummer. Uanset hvem der sørger for registrering, kræver Erhvervsstyrelsen altid et registreringsgebyr på 670 kr.

Når du har udfyldt formularen og betalt, får du straks adgang til selskabsdokumenterne. Dokumenterne skal underskrives af dig og eventuelle øvrige stiftere, før selskabet kan blive gyldigt. Selskabsdokumenterne kan nemt og sikkert underskrives med NemID (læs mere om, hvordan dette gøres her). Alle stiftere har altid adgang til selskabsdokumenterne i deres personlige arkiv på legaldesk.dk (under det der hedder Mine Dokumenter).

Når dokumenterne er underskrevet, er selskabet klar til at blive registreret. Hvis du har tilkøbt Legal Desk Registreringsservice, sender vi dit selskab til registrering inden for 24 timer, og du vil typisk modtage dit CVR-nummer yderligere 24 timer efter, vi har indsendt selskabet til registrering.

 

Bemærk, at moms er en efterregistrering, der kun kan ske 24 timer efter, at selskabet er blevet registreret, og du har modtaget dit CVR-nummer.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder