Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Aftale om virksomhedsoverdragelse

Når dele eller hele virksomheder skal sælges, er det altid vigtigt, at der laves en overdragelsesaftale. Omfanget af overdragelsesaftalen afhænger grundlæggende af købers indsigt i den virksomhed, der skal sælges. Læs mere om den forkortede udgave af overdragelsesaftale her.

Hos LegalDesk

Pris: 699 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

15 - 20 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 8.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

699 kr.

Lav overdragelsesaftale nu
Hos LegalDesk

Pris: 699 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

15 - 20 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 8.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er en aftale om virksomhedsoverdragelse?

En aftale om virksomhedsoverdragelse, også kaldet overdragelsesaftale, er kort fortalt en skriftlig kontrakt, som beskriver de forhold, der skal gælde for salget af ejerandele i et selskab. For ApS bliver ejerandelene betegnet som anparter. For aktieselskaber bliver ejerandele betegnet som aktier.

Du kan lave overdragelsesaftaler for både ApS og A/S hos Legal Desk og spare både tid og penge.

Hvis køber ikke har kendskab til virksomheden, der skal overdrages, er det typisk nødvendigt med en udvidet aftale om virksomhedsoverdragelse.

Find udvidet aftale om virksomhedsoverdragelse her

Sådan virker Legal Desk

video

Hvorfor lave en overdragelsesaftale?

En virksomhed har typisk en vis værdi. Det er derfor en god idé at sikre, at et salget af ejerandele i virksomheden sker på et oplyst grundlag. Et oplyst grundlag er, når både køber og sælger er indforstået med alle betingelser for salget. For at undgå misforståelser og konflikter, er det derfor klart en fordel at lave en skriftlig aftale om virksomhedsoverdragelse.

Uanset om du ønsker at overdrage din virksomhed i forbindelse med et generationsskifte, sælge til tredjemand eller til familiemedlemmer, er det vigtigt, at du har en form for skriftlig kontrakt på overdragelsen. Det samme gælder også uanset, om du ønsker at sælge hele eller dele af virksomheden.

En kortere udgave af overdragelsesaftalen

I nogle tilfælde har køber på forhånd stor indsigt i den virksomhed, der skal sælges. Det kan for eksempel være, hvis køberen i forvejen er ejer i virksomheden og skal købe en anden ejers ejerandele - altså købe en anden ejer ud, som det også kaldes.

I disse tilfælde er det typisk tilstrækkeligt med en forkortet udgave af overdragelsesaftalen. I den udvidede aftale om virksomhedsoverdragelse, skal køber og sælger nemlig forholde sig til en lang række punkter, som her ofte vil være overflødige. Det drejer sig eksempelvis om punktet omkring  undersøgelse af selskabet forud for overdragelsen. Fordi køber i dette scenarie allerede har stort kendskab til selskabet, er det altså ikke nødvendigt med forudgående undersøgelse.

Hvad indeholder denne overdragelsesaftale?

 1. Oplysninger om køber og sælger

 2. Oplysninger om selskabet der skal overdrages fra (selskabstype og CVR-nummer)

 3. Antallet af anparter der skal overdrages

 4. Købesum

 5. Betalingsform

 6. Dato for overdragelse

 7. Erklæringer fra sælger

Har du brug for en mere omfangsrig aftale om virksomhedsoverdragelse, kan du med fordel bruge vores udvidede aftale om virksomhedsoverdragelse.

Sådan forløber virksomhedsoverdragelse

 1. Forhandling af overdragelsens vilkår

 2. På dette stadie aftales de mest essentielle vilkår for overdragelsen, såsom købesum, deponering, betalingsform og antal anparter der skal overdrages.

 3. Overdragelsesaftale udarbejdes og underskrives af begge parter

 4. Aftalens vilkår dokumenteres endeligt i form af en overdragelsesaftale. I overdragelsesaftalen skal de nærmere omstændigheder for overdragelsen også fastsættes, såsom dato for overdragelse og betalingsfrist.

 5. Gennemførelse af overdragelsen

 6. Selve overdragelsen finder sted, når aftalen er underskrevet, købesummen er overført/gældsbrev underskrevet, og overdragelsen er noteret i selskabets ejerregister og ejerbog. 

Hvordan gør jeg virksomhedsoverdragelsen gyldig?

Når du opretter aftale om virksomhedsoverdragelse gennem Legal Desk, har du den færdige aftale i løbet af 20 minutter.

Aftalen om virksomhedsoverdragelsen gøres gyldig ved, at køber og sælger underskriver dokumentet. 

Du opretter aftalen ved at udfylde vores formular. I formularen stiller vi dig en række spørgsmål - de samme spørgsmål, som en advokat ville stille i samme situation. På baggrund af dine svar, bliver dine dokumenter automatisk udarbejdet. Når du har betalt for aftalen om virksomhedsoverdragelse, modtager du den.

Herefter skal aftalen underskrives af køber og sælger. I kan underskrive nemt og hurtigt med NemID, så I hverken skal printe eller scanne.

Sådan underskriver du dokumenter med NemID

Der er typisk en række selskabsforhold, der skal ændres i forbindelse med overdragelsens gennemførelse. Du skal blandt andet selv sørge for at registrere overdragelsen af anparter i ejerbogen. Det kan du læse mere om i vores vejledning til virksomhedsoverdragelse.

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter Privat

Dokumenter Erhverv