Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Deponering af købesum

Deponering er et slags depositum, der anvendes i flere forskellige sammenhænge, som eksempelvis ved en bolighandel eller ved et virksomhedssalg. I denne artikel forklarer vi, hvad deponering er, og hvorfor det anvendes.

Hvad er deponering?

Deponering foregår i forbindelse med handler, der involverer store kontantbeløb. Typisk støder du på det ved bolighandler. Deponering er en slags garanti for, at køber kan betale sælger den købesum, handlen indebærer, og foregår i praksis ved, at køber deponerer købesummen hos f.eks. en advokat eller bank, der opbevarer den indtil handlen er endelig, hvorefter købesummen frigives til sælger. Advokaten eller banken fungerer altså derfor som en tredjepart.

Deponering er dog også en mulighed, hvis du skylder penge i al almindelighed. Deponeringsloven giver dig som skyldner ret til at deponere pengebeløbet med frigørende virkning. Det betyder, at du kan indbetale det skyldige beløb på en deponeringskonto i en dansk bank, hvorefter du anses for at have betalt det skyldige beløb. Derfor kan din kreditor ikke rejse krav mod dig. Deponeringen i denne sammenhæng bruges typisk, hvis det ikke er muligt at betale til kreditor på grund af dennes forhold, f.eks. fordi du ikke kan komme i kontakt med kreditor.

Eksempel: Anders skylder 100.000 kr. til Bente, men kan ikke komme i kontakt med Bente, og derfor ikke betale sin gæld. Anders vælger i stedet at indsætte de 100.000 kr. på en deponeringskonto hos en dansk bank for Bentes regning med en instruks om, at pengene kun må frigives til Bente, og at Anders ikke længere kan gøre krav på pengene (kræve dem udbetalt tilbage til ham). Bente kan herefter gøre krav på sine penge hos banken, men kan ikke gøre krav hos Anders længere.

Hvorfor er deponering en god ide?

Deponering er en garanti for, at sælger får sine penge for den givne handel. På samme måde kan køber også sikre sine penge indtil handlen er endelig, da det er en tredjepart, der opbevarer pengene, indtil alt er på plads. Hvis køber, i forbindelse med en bolighandel, eksempelvis overfører købesummen direkte til sælger inden skødet er tinglyst og handlen af den ene eller anden grund ikke gennemføres, kan der opstå problemer med tilbagebetalingen af købesummen, hvis sælger modstrider sig dette.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvem anvender deponering?

Deponering anvendes oftest i forbindelse med en bolighandel. I praksis deponerer køber hele eller dele af købesummen til sælgers ejendomsmægler, når købsaftalen er underskrevet af køber og sælger. Køber stiller derudover en bankgaranti for den resterende del af købesummen, hvis det kun er en del af købesummen, der er deponeret. På den måde fungerer ejendomsmægleren som en tredjepart, der opbevarer købesummen, indtil handlen er endelig. Det er typisk, når skødet er tinglyst uden bemærkninger fra Tinglysningsretten, at købesummen frigives til sælger.