Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Opret enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed giver dig mulighed for at starte en virksomhed hurtigt, fordi der ikke er noget krav om hverken kapitalindskud eller årsregnskab. Med Legal Desk kan du selv nemt oprette din enkeltmandsvirksomhed - vi sørger for alle registreringer.

Hos LegalDesk

Pris: 699 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er den mest enkle virksomhedstype at oprette. Når du opretter en enkeltmandsvirksomhed, vil du eje alle virksomhedens aktiver, ligesom du vil hæfte for al gæld. Det er derfor, at enkeltmandsvirksomheden ryger ind under kategorien “personligt ejet virksomhed”. Som ejer modtager du et CVR-nummer og kan blive registreret for moms (eller lønsum).

Har du en PMV?

Hvis du allerede har en PMV (personligt-ejet mindre virksomhed), kan du som udgangspunkt ikke oprette en ny enkeltmandsvirksomhed. Du skal derimod omlægge din nuværende PMV til en enkeltmandsvirksomhed. Det gør du hos Erhvervsstyrelsen på Virk.dk. I forbindelse med omlæggelsen beholder din virksomhed sit CVR-nummer, og du behøver ikke at betale moms af den omsætning, der har været i virksomheden før omlæggelsen.

Legaldesk Enkeltmandsvirksomhed Process

Intet krav om kapital

Hvis du ønsker at oprette en virksomhed, men ikke har mulighed for eller lyst til at investere mange penge i virksomheden, kan enkeltmandsvirksomheden være løsningen for dig. Der er nemlig ikke noget krav til stifteren om at skulle investere kapital i enkeltmandsvirksomheden, hvilket derimod er tilfældet ved andre virksomhedstyper.

Hvis du senere vil omdanne din enkeltmandsvirksomhed til et selskab – eksempelvis et anpartsselskab (ApS) – kan du eksempelvis gøre dette ved en skattefri virksomhedsomdannelse. Dette kræver dog assistance fra en revisor, da der skal laves en såkaldt vurderingsberetning. Hvis du allerede nu ved, at du på sigt ønsker at omdanne din enkeltmandsvirksomhed til en anden selskabsform, som eksempelvis et anpartsselskab (ApS), kan det derfor være en god idé at stifte selskabet med det samme, for at undgå behovet for revisoren.

Virksomhedstyper og deres forskelle

Kun én ejer

I enkeltmandsvirksomheden kan der både ansættes direktører og medarbejdere, men der kan altid kun være én ejer. Hvis du vil at starte en virksomhed sammen med andre, bør du derfor i stedet overveje en anden virksomhedsform f.eks. et anpartsselskab, hvor det er tilladt at have flere ejere, ligesom at ejerne kan være både privatpersoner eller holdingselskaber.

Du skal være opmærksom på hæftelsen!

Du skal være opmærksom på, at du som ejer af en enkeltmandsvirksomhed hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser. Det betyder, at du hæfter personligt med alle dine personlige ejendele, herunder dit hus, din bil osv. I praksis betyder det, at kreditorer for eksempel kan kræve udlæg i dit hus, hvis din virksomhed ikke kan betale regningen.

Det er derfor vigtigt at overveje, om du vil løbe den risiko. Hvis du vil undgå personlig hæftelse med alle dine ejendele, bør du vælge en anden virksomhedsform som for eksempel ApS

Ejeren hæfter i et ApS eller A/S kun begrænset, da økonomien hos henholdsvis selskab og ejer er adskilt. Dette betyder altså, at du kun hæfter for den kapital, selskabet stiftes med. Nogle enkeltmandsvirksomheder kan dog med hjælp fra en revisor blive omfattet af det, der kaldes virksomhedsordningen. Virksomhedsordningen giver nogle skattemæssige fordele, som du kan læse om her.

Ledelsen i en enkeltmandsvirksomhed

Der er ingen direktion eller bestyrelse i en enkeltmandsvirksomhed. Det er alene ejeren, som træffer beslutninger i virksomheden og som er ansvarlig for driften. Hvis andre end ejeren – for eksempel en medarbejder – skal handle på vegne af virksomheden, skal der altid laves en stillingsfuldmagt eller en skriftlig fuldmagt.

Sådan virker Legal Desk

video

Revision af enkeltmandsvirksomhed og årsregnskab

Det er ikke noget krav, at der i enkeltmandsvirksomheder udarbejdes et årsregnskab eller at et eventuelt årsregnskab bliver revideret af en revisor. Dog skal der udarbejdes et skatteregnskab for virksomheden, ligesom at det er et lovkrav, at der løbende bogføres i overensstemmelse med bogføringsloven.

Du kan prøve det brugervenlige regnskabsprogram e-conomic gratis i 90 dage. Læs mere her.

Skat og moms i en enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed skal beskattes på én ud af tre mulige måder. Det er op til ejeren, hvilken en af ordningerne, der skal anvendes:

  1. Personskattereglerne: Indkomst beskattes som personlig indkomst.

  1. Virksomhedsordningen: Renteudgifter kan fratrækkes i den personlige indkomst og overskuddet opspares i virksomheden mod at betale en foreløbig skat.

  1. Kapitalafkastordningen: Giver nogle af virksomhedsordningens fordele, men er mere enkel.

Du behøver ikke at vælge, hvilken skatteordning du vil anvende, når du opretter din enkeltmandsvirksomhed. Som udgangspunkt benyttes personskattereglerne, og hvis du senere overvejer at skifte til en anden ordning, skal dette drøftes med en revisor.

Som hovedregel skal enkeltmandsvirksomheder registreres for moms, og hvis der skal udbetales løn fra virksomheden, skal der registreres for (og betales) A-skat og AM-bidrag. Der kan også være behov for, at virksomheden registreres for import og eksport. Registrering sker på Virk, hvilket du kan læse mere om her.

 

Hurtigt i gang med Legal Desk

Når du opretter din enkeltmandsvirksomhed gennem Legal Desk, klarer vi alt papirarbejdet for dig. Det betyder, at vi sender din nye virksomhed til registrering inden for 24 timer fra du indgiver din bestilling*. Vi sørger for, at virksomheden bliver registreret for moms, import, eksport mv., hvis du har valgt dette.

Sagsbehandlingen foregår manuelt hos Erhvervsstyrelsen, og du vil normalt modtage dit CVR-nummer og evt. momsregistrering inden for 2-14 dage efter, vi har sendt virksomheden til registrering. Vi følger selvfølgelig altid sagen helt til dørs.

*Bestillinger på enkeltmandsvirksomheder lagt efter kl. 16 på fredage vil blive behandlet den følgende mandag. Der kan derfor i disse tilfælde være længere behandlingstid.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder