Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Opret enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed giver dig mulighed for at starte en virksomhed hurtigt, fordi der ikke er noget krav om hverken kapitalindskud eller årsregnskab. Med Legal Desk kan du selv nemt oprette din enkeltmandsvirksomhed - vi sørger for alle registreringer.

LEGAL DESK
699 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
4.000 KR.
Start Nu

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er den mest enkle virksomhedstype at oprette. Når du opretter en enkeltmandsvirksomhed, vil du eje alle virksomhedens aktiver, ligesom du vil hæfte for al gæld. Det er derfor, at enkeltmandsvirksomheden ryger ind under kategorien “personligt ejet virksomhed”. Som ejer modtager du et CVR-nummer, og kan blive registreret for moms (eller lønsum).

Intet krav om kapital

Hvis du ønsker at oprette en virksomhed, men ikke har mulighed for eller lyst til at investere mange penge i virksomheden, kan enkeltmandsvirksomheden være løsningen for dig. Der er nemlig ikke noget krav til stifteren om, at skulle investere kapital i enkeltmandsvirksomheden. Ved andre virksomhedstyper er der mange gange et krav om kapitalindskud, f.eks. i anpartsselskaber (ApS), hvor der skal investeres mindst 50.000 kr. i forbindelse med stiftelsen.

Hvis du senere ønsker at omdanne din enkeltmandsvirksomhed til et selskab, såsom et anpartsselskab (ApS), kan du gøre dette, f.eks. med en skattefri virksomhedsomdannelse. Dette kræver dog assistance fra en revisor, da der skal laves en såkaldt vurderingsberetning. Hvis du allerede nu ved, at du på sigt ønsker at omdanne din enkeltmandsvirksomhed til et iværksætterselskab (IVS) eller et anpartsselskab (ApS), kan det derfor være en god idé at stifte selskabet med det samme, for at undgå behovet for revisoren.

Kun én ejer

I enkeltmandsvirksomheden kan der både ansættes direktører og medarbejdere, men der kan altid kun være én ejer. Hvis du ønsker at starte en virksomhed sammen med andre, bør du derfor i stedet overveje, om en anden type virksomhed kunne være det rette for dig. I IVS'er og ApS'er er det tilladt med flere ejere, ligesom at ejerne kan være både privatpersoner eller holdingselskaber.   


Se hvordan Legal Desk virker. 


Du skal være opmærksom på hæftelsen!

Du skal være opmærksom på, at du som ejer af en enkeltmandsvirksomhed hæfter personligt for alle virksomhedens forpligtelser. Det betyder, at du er ansvarlig for virksomhedens forpligtelser med alle dine personlige ejendele, dvs. dit hus, din bil osv. I praksis betyder det, at kreditorer for eksempel kan kræve udlæg i dit hus, hvis din virksomhed ikke kan betale regningen.

Det er derfor meget vigtigt at overveje, om du vil løbe den risiko. Hvis du ikke ønsker at hæfte personligt med alle dine ejendele, bør du stifte et selskab, såsom et IVS eller ApS

Her nyder ejere begrænset hæftelse, da økonomien hos hhv. selskab og ejer er adskilt, modsat i enkeltmandsvirksomheden. Selskabsejere hæfter kun for den kapital, selskabet stiftes med. Nogle enkeltmandsvirksomheder kan dog med hjælp fra en revisor blive omfattet af det der kaldes virksomhedsordningen. Virksomhedsordningen giver nogle skattemæssige fordele, som du kan læse om her.

Ledelsen i en enkeltmandsvirksomhed

Der er ingen direktion eller bestyrelse i en enkeltmandsvirksomhed. Det er alene ejeren, som træffer beslutninger i virksomheden og som er ansvarlig for driften. Hvis andre end ejeren - for eksempel en medarbejder - skal handle på vegne af virksomheden, skal der altid laves en stillingsfuldmagt eller en skriftlig fuldmagt.

Revision af enkeltmandsvirksomhed og årsregnskab

Det er ikke noget krav, at der i enkeltmandsvirksomheder udarbejdes et årsregnskab eller at et eventuelt årsregnskab bliver revideret af en revisor. Dog skal der udarbejdes et skatteregnskab for virksomheden, ligesom at det er et lovkrav, at der løbende bogføres i overensstemmelse med bogføringsloven.

Skat og moms i en enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed skal beskattes på én ud af tre mulige måder. Det er op til ejeren, hvilken en af ordningerne, der skal anvendes:

 


  1. Personskattereglerne: Indkomst beskattes som personlig indkomst.

  1. Virksomhedsordningen: Renteudgifter kan fratrækkes i den personlige indkomst og overskuddet opspares i virksomheden mod at betale en foreløbig skat.

  1. Kapitalafkastordningen: Giver nogle af virksomhedsordningens fordele, men er mere enkel.


     

Du behøver ikke at vælge, hvilken skatteordning du ønsker, når du opretter din enkeltmandsvirksomhed. Som udgangspunkt benyttes personskattereglerne, og hvis du senere ønsker at skifte til en anden ordning, skal dette drøftes med en revisor.

Som hovedregel skal enkeltmandsvirksomheder registreres for moms, og hvis der skal udbetales løn fra virksomheden, skal der registreres for (og betales) A-skat og AM-bidrag. Der kan også være behov for, at virksomheden registreres for import og eksport.

Hurtigt i gang med Legal Desk

Når du opretter din enkeltmandsvirksomhed gennem Legal Desk klarer vi alt papirarbejdet for dig. Det betyder, at vi sender din nye virksomhed til registrering inden for 24 timer fra du indgiver din bestilling*. Vi sørger for, at virksomheden bliver registreret for moms, import, eksport mv., hvis du har valgt dette.

Sagsbehandlingen foregår manuelt hos Erhvervsstyrelsen, og du vil normalt modtage dit CVR-nummer og evt. momsregistrering inden for 2-14 dage efter, vi har sendt virksomheden til registrering. Vi følger selvfølgelig altid sagen helt til dørs.

 

Opret din enkeltmandsvirksomhed her

 

*Bestillinger på enkeltmandsvirksomheder lagt efter kl. 16 på fredage vil blive behandlet den følgende mandag. Der kan derfor i disse tilfælde være længere behandlingstid.

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler