Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

22. marts 2023

Handelsbetingelser

Nedenfor kan du finde de generelle vilkår for handel med Legal Desk. Vi opfordrer til, at du læser dem grundigt igennem, inden du gennemfører et køb.

1. Anvendelse

Disse handelsbetingelser (herefter kaldet "Betingelserne") gælder for alle produkter, der bliver solgt på www.legaldesk.dk (herefter kaldet "Hjemmesiden") af LegalDesk.dk ApS (herefter kaldet "Virksomheden"), som brugere heraf (herefter kaldet "Brugere") måtte købe. Betingelserne gælder både for private og erhvervskunder, dog gælder afsnit 8 - Behandling af personoplysninger - alene for erhvervskunder, som vi er databehandler for.  

2. Produkter

De dokumenter/produkter, der bliver solgt fra Hjemmesiden (herefter "Produkt"), er afhængige af Brugerens input og valg, hvorfor eventuelle fejl i Brugerens input eller valg ikke er Virksomhedens ansvar. Brugeren kan dog altid ved henvendelse til Virksomheden, få ændret en fejlindtastning.

3. Pris og betaling

Alle priser på Hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og er inklusiv moms for Produkter til private, mens Produkter til erhvervsdrivende er eksklusiv moms. Når du gennemfører køb på Hjemmesiden, vil beløbet blive trukket på dit kreditkort samme dag.

Hjemmesiden modtager betaling fra Dankort, Visa og Mastercard. Virksomheden betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløser (dem der formidler betaling over kreditkort). Brugeren betaler selv eventuelle andre gebyrer, som egen kortudsteder derudover måtte opkræve.

Hvis Brugeren jævnligt benytter sig af Virksomhedens produkter, og derfor har indgået aftale med Virksomheden om at indgå i Virksomhedens faktureringsordning, vil Brugerne blive faktureret pr. hele kalendermåned. Brugeren vil senest den 8. i måneden blive faktureret for den seneste måneds forbrug af produkter på Virksomhedens hjemmeside. Betalingsfristen vil være 8 dage netto. Ved forsinket eller manglende betaling forbeholder Virksomheden sig ret til at pålægge renter eller rykkergebyr efter renteloven og i øvrigt forfølge sit krav.

Alle indeståender på Virksomhedens tilknyttede klientkonto, herunder men ikke begrænset til bekræftelse af selskabskapital ved selskabsstiftelse, og kapitalforhøjelse, er denne omfattet af prisen på Produktet de første 30 dage efter registrering ved Erhvervsstyrelsen. Efter de 30 dage vil Brugeren blive pålagt et administrationsgebyr på DKK 79 kr. for hver 30 dage, der bliver pålagt Virksomheden af bankindestående. Denne pris fremgår også undervejs, når du udfylder formularen.

4. Levering

Når Kunden har gennemført en betaling, vil Kunden blive oprettet i systemet og få adgang til Produktet under “Mine dokumenter” med det samme.

5. Ansvar

Virksomheden er ansvarlig for Produkternes indhold og juridiske korrekthed, men kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for anvendelsen af Hjemmesidens Produkter, herunder men ikke begrænset til at Hjemmesidens Produkter ikke bliver anvendt korrekt. Virksomheden er således ikke ansvarlig for hverken direkte, indirekte eller afledte tab, som Kunden måtte lide som følge af fejlagtig anvendelse af Produkter.  

Indholdet på Hjemmesiden, korrespondance eller anden kontakt med Virksomheden udgør ikke juridisk rådgivning af nogen art.

Virksomheden er ikke ansvarlig for nogen reference, link eller anden henvisning til tredjeparts hjemmeside, som måtte kunne findes på Hjemmesiden.

6. Reklamation og mangler

Alle Brugere er inden for 14 dage efter deres køb berettiget til fuld returret, hvis et Produkt ikke måtte leve op til deres forventninger. Du kan gøre brug af tilfredshedsgarantien ved at udfylde refunderingsskemaet, hvorefter Virksomheden vil tage kontakt til dig. Tilfredshedsgarantien bortfalder dog, hvis det bestilte Produkt vedrører en registrering ved en offentlig myndighed, da Virksomhedens ydelser i sådanne tilfælde bliver leveret på tidspunktet for den offentlige registrering, hvorefter Brugeren ikke kan gøre brug af tilfredshedsgarantien.

7. Uddannelsesmæssig baggrund

Virksomhedens medarbejdere, der udarbejder de enkelte Produkter samt håndtere juridiske forespørgsler, har alle en kandidat i jura fra et dansk universitet samt flere års erfaring som advokater i danske advokatvirksomheder. Herudover har Virksomheden medarbejdere, der ikke har en juridisk uddannelse, der håndtere sagsbehandling for visse Produkter.

8. Behandling af personoplysninger

For behandling af Kundens personoplysninger er aftalt følgende: Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder kravene i Forordning 2016/679 (”Forordningen”) for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.

Virksomheden skal overholde og opfylde kravene i artikel 28 i Forordningen, herunder mod betaling, yde Kunden den i artikel 28 anførte bistand og stille oplysninger og nødvendig dokumentation til rådighed for Kunden, så Kunden kan føre tilsyn med Virksomhedens overholdelse af kravene i artikel 28, herunder ved at give mulighed for og bidrage til revision og audit.

Virksomheden skal have ret til for egen regning og risiko, at anvende underleverandører, der også behandler Kundens personoplysninger. Virksomheden skal ved påtænkt skift af en underleverandør eller anvendelse af en ny underleverandør skriftligt underretter Kunden, mindst 30 dage før det påtænkte skifte. Kunden har ret til at komme med indsigelser mod det påtænkte skifte.

Virksomheden påser at alle underleverandører opfylder kravene i artikel 28 i forordningen og forpligtelserne i dette afsnit.

Virksomheden må ikke uden Kundens skriftlige forudgående tilladelse overføre Brugerens personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Al behandling af Kundens personoplysninger sker i henhold til Kundens dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, og dels af de særskilte instrukser, som Kunden måtte give Virksomheden.

Hvis Kunden ikke instruerer Virksomheden om andet, er Virksomheden berettiget og forpligtet til at slette Kundens personoplysninger senest 3 måneder efter, at forretningsforholdet mellem parterne er endeligt ophørt.

Virksomheden har ret til at anonymisere Kundens personoplysninger og andre data, og anvende dem til at udvikle og udbyde tjenesteydelser, enten selv eller i  samarbejde med andre.

9. Ændringer

Virksomheden tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Virksomheden er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til Hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Virksomhedens kontrol.

10. Oplysninger til kunden om forsikringsforhold

Virksomheden er ansvarsforsikret, hvilket som udgangspunkt indebærer, at et eventuelt erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved Virksomhedens Produkter, kan dækkes af HDI Danmark for et beløb af indtil 5.000.000 kr. pr. skade eller pr. år, jf. dog Betingelsernes punkt 5 om ansvar.

11. Oplysning om klagemuligheder

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du i første omgang kontakte Virksomheden på kontakt@legaldesk.dk. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan en klage over en vare eller tjenesteydelse indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation. Hvis ikke det lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet. 

Det er en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.100 kr. og højst 100.000 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Det koster som udgangspunkt et gebyr at få behandlet sin klage. Når du handler på en e-mærket webshop, kan du dog få behandlet din klage gratis.

Virksomheden har et samarbejde med advokatvirksomheden BD Law Advokatanpartsselskab ifm. bekræftelse af selskabskapital for kunder, der ønsker at stifte kapitalselskaber. Der gælder særlige oplysningsforpligtelser og klageadgange for advokatselskaber. Du kan læse mere om disse samt samarbejdet her.

12. Lov og værneting

Enhver tvist der udspringer af Brugerens køb af Produkter eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.

Hvis Kunden har nogen spørgsmål, er Kunden altid velkommen til at kontakte os på kontakt@legaldesk.dk.