Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

28. juni 2024

Handelsbetingelser

Følgende handelsbetingelser (herefter kaldet "Handelsbetingelserne") gælder for alle produkter og/eller ydelser solgt af LegalDesk.dk ApS (herefter kaldet "LegalDesk") på hjemmesiden www.legaldesk.dk (herefter kaldet "Platformen"). Handelsbetingelserne er således gældende for alle brugere, der vælger at oprette og/eller benytte sig af Platformen, hvorfor alle brugere opfordres til at læse Handelsbetingelserne igennem inden oprettelse.

1. Adgang til platformen

1.1 Der skal oprettes en profil på Platformen før brugere kan oprette og/eller købe dokumenter eller andre ydelser hos LegalDesk. Det er således ikke muligt at købe nogen ydelser hos LegalDesk uden at være oprettet som bruger på Platformen, f.eks. som konsulentydelser. 

1.2 LegalDesk forbeholder sig ret til diskretionært at afvise nye brugere at oprette sig på Platformen eller fjerne eksisterende brugere fra Platformen. Dette kan f.eks. skyldes mistænkelig adfærd på Platformen, grænseoverskridende adfærd over for LegalDesks medarbejdere eller lignende forhold, men er ikke begrænset til de beskrevne forhold.

1.3 Brugere kan altid få slettet deres profil på Platformen samt al data, der er forbundet hermed. Der kan dog være visse oplysninger som LegalDesk er forpligtet til at opbevare i en vis periode i henhold til f.eks. bogføringsloven, hvidvaskloven mv.

1.4 LegalDesk arbejder altid på at Platformen er tilgængelig for alle brugere, men der kan forekomme nedbrud af eller svigtende adgang til Platformen af forskellige grunde, der ligger uden for LegalDesks kontrol, hvorfor LegalDesk ikke vil være ansvarlig herfor.

2. Pris og betaling

2.1 Alle priser er oplyst på Platformen for hvert produkt/ydelse og er opgjort og afregnes i danske kroner (DKK). Såfremt brugeren ønsker at tilkøbe ekstraydelser, vil priserne for disse fremgå af den relevante formular, ligesom der bliver præsenteret et samlet overblik over den samlede pris før brugeren skal betale. 

2.2 Alle køb på Platformen gennemføres per transaktion, og der er således ingen abonnementer forbundet med brugen af Platformen. LegalDesk tilbyder dog et abonnementsbaseret produkt kaldet virtuel kontor. Læs nærmere om virtuel kontor på følgende link: Handelsbetingelser for Virtuel Adresse-Service.

2.3 Alle priser til forbrugere (fremgår af menuen “Privat dokumenter”) er præsenteret inklusiv moms, mens alle produkter til erhvervsdrivende (fremgår af menuen “Erhvervsdokumenter”) er præsenteret eksklusiv moms.

2.4 Brugeren kan betale via Platformen med godkendte kreditkort (Dankort, VISA og Mastercard) samt online betalingsløsninger (Mobilepay, Klarna og ViaBill). LegalDesk betaler det gebyr, der opkræves af betalingsformidleren (formidler betaling via Platformen), mens brugeren betaler eventuelle gebyrer, som brugerens bank, kortudsteder eller andre måtte opkræve denne direkte.

2.5 Brugeren skal overføre selskabets kapital til godkendelse, såfremt denne ønsker at stifte et kapitalselskab (anpartsselskab eller aktieselskab). Denne indbetaling sker til en klientkonto (herefter “Klientkontoen”) hos LegalDesks samarbejdspartner på dette område, der er Advokatanpartsselskabet BD Law (herefter “Advokatselskabet”). Brugeren kan frit have selskabskapitalen indestående på Klientkontoen i 30 dage fra modtagelse af CVR-nummer. Efter 30 dage vil brugeren blive pålagt et månedligt gebyr på 79 kr., der påløber for hver 30. dag, selskabskapitalen er indestående på Klientkontoen. Dette fremgår endvidere af fomularen, når brugeren bestiller en selskabsoprettelse. Læs nærmere om BD Laws forretningsbetingelser her.

3. Levering af ydelser

3.1 Brugeren vil som udgangspunkt modtage deres produkter i form af juridiske dokumenter på deres profil umiddelbart efter gennemførelse af deres bestilling, hvorefter de fremadrettet vil kunne rekvireres herfra.

3.2 Visse produkter kræver dog registrering hos offentlige myndigheder i form af Erhvervsstyrelsen og/eller Tinglysninsgretten. LegalDesk kan således ikke garantere leveringstidspunkt på registreringen af disse ydelser, da dette kræver levering af korrekte oplysninger samt dokumentation fra kunden og godkendelse af den offentlige myndighed. LegalDesk kan således ikke gøres ansvarlig for en evt. længere leveringstid for disse ydelser.

3.3 LegalDesk forbeholder sig retten til at ophæve købet. LegalDesk vil i helt særlige tilfælde ikke kunne levere visse selskabsstiftelser, da det på baggrund af LegalDesks forpligtelse i henhold til hvidvasklovgivningen ikke vil være muligt at stifte visse selskaber, såfremt disse f.eks. har en kompleks ejerstruktur eller andre relevante forhold. LegalDesk vil også i dette tilfælde forbeholde sig retten til at annullere købet. Brugeren vil i sådanne tilfælde blive refunderet det fulde beløb, hvis det konstateres, at LegalDesk ikke kan assistere brugeren.

3.4 Hvis Brugeren påbegynder et produkt/ydelse, men ikke gennemfører og/eller betaler denne, vil Brugeren have mulighed for at gemme denne som kladde. Kladden vil automatisk blive slettet efter given antal dage afhængigt af produktet/ydelsen. Brugeren vil automatisk blive underrettet per mail forud for sletningen, så Brugeren kan forholde sig til dette.

4. Reklamation og mangler/refundering

4.1 Brugeren har fuld returret på produkter og/eller ydelser, der er købt på Platformen uanset at produkter og/eller ydelsen er tilpasset den enkelt bruger. 

4.2 Brugerens returret bortfalder dog, såfremt købet omfatter et produkt og/eller ydelser, der medfører en registrering hos en offentlig myndighed i form af Erhvervsstyrelsen og/eller Tinglysningsretten. Såfremt LegalDesk har gennemført denne registrering og dermed har leveret deres ydelse samt haft omkostninger forbundet med denne, bortfalder brugerens returret. Dette gælder også, hvis LegalDesk har brugt betydelig tid på at gennemføre en registrering, og denne ender med ikke at kunne gennemføres grundet brugerens forhold.

4.3 Såfremt en bruger ønsker at annullere køb, der er gennemført på Platformen og brugerens returret ikke er bortfaldet som følge af punkt 4.2, skal brugeren udfylde LegalDesks Refusionsformular. Brugeren vil herefter modtage en mail fra LegalDesk, der enten godkender refusionen eller baggrunden for afvisning i henhold til punkt 4.2. Brugeren vil blive refunderet pengene til den samme konto, som pengene oprindeligt blev trukket fra.

5. Ansvar

5.1 LegalDesk leverer ikke juridisk rådgivning, hvorfor hverken LegalDesks generelle artikler, skriftlig korrespondance eller øvrig kontakt med LegalDesk kan anses for konkret juridiske rådgivning.

5.2 LegalDesk er ansvarlig for indholdet af de produkter og/eller ydelser, som en bruger kan oprette/skabe gennem Platformen og som LegalDesk registrerer. Såfremt der fremgår forkert tekst af et juridisk dokument, der medfører et økonomisk tab hos en brugeren, eller LegalDesk gennemfører en fejlagtig registrering hos en offentlig myndighed, der medfører et økonomisk tab hos brugeren, vil dette krav kunne gøres gældende overfor LegalDesk.

5.3 LegalDesk er dog ikke ansvarlig for brugeres forkerte anvendelse af produkter og/eller ydelser på Platformen, uanset om dette skyldes forkert anvendelse af et produkt og/eller ydelser generelt eller forkerte/usande input i formularer på Platformen.

5.4 Brugere kan i intet tilfælde gøre krav gældende for indirekte skader, herunder men ikke begrænset til avancetab, tab af omsætning, tab af goodwill eller lignende afledte tab.

5.5 LegalDesk anvender samarbejdspartnere til levering af accessoriske ydelser i form af Klientkonto samt henvisning af kunder til komplimenterende ydelser såsom bank, forsikring og lignende. LegalDesk kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for ydelser og/eller produkter leveret af en sådan samarbejdspartner.

5.6 LegalDesk er ikke ansvarlige for eventuelle nedbrud eller midlertidige afbrydelser på Platformen, skader på systemet, computervira, hacking, misbrug af personlige oplysninger eller andre uforudsigelige omstændigheder, som er uden for LegalDesks kontrol.

6. Forsikringsforhold

6.1 LegalDesk er ansvarsforsikrede, hvilket som udgangspunkt indebærer, at et eventuelt erstatningsansvar, der måtte rejses mod LegalDesk kan dækkes af en samlet forsikringssum på op til DKK 10.000.000,00 pr. forsikringsår.

6.2 Der er ikke rejst krav imod LegalDesk, som kan medføre, at den samlede forsikringssum helt eller delvis vil blive udnyttet i det pågældende forsikringsår.

7. Behandling af personoplysning

7.1 LegalDesk behandler personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven. Læs nærmere om håndtering af personoplysninger i LegalDesks Persondatapolitik her.

8. Oplysning af klageforhold

8.1 Hvis en forbruger (handler privat) ønsker at klage over et køb, skal forbrugeren i første omgang tage kontakt til LegalDesk på kontakt@legaldesk.dk. Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, kan forbrugeren indgive en klage over et produkt eller en tjenesteydelser til Nævnenes Hus, Mægligsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at mægle tvisten ved mediation. Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, kan forbrugeren indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

8.2 LegalDesks partner Advokatselskabet er underlagt særlige oplysningsforpligtelser og klageadgange for advokater, som du kan læse mere om her.

9. Lovvalg og værneting

9.1 Enhver tvist, der måtte udspringe af brugerens brug af Platformen eller heraf følgende tvister, herunder Handelsbetingelsernes omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og danske domstoles enekompetence.Såfremt Brugeren er erhvervsdrivende, vil værnetinget altid være Københavns Byret.