Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Ændring af selskabets formål

Et selskabs aktiviteter afgrænses juridisk af, hvordan selskabets formål beskrives i vedtægterne. Det er derfor vigtigt, at du har styr på, om selskabets formålsbestemmelse passer overens med, hvad der foretages i selskabet.

Hos LegalDesk

Pris: 349 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 20 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 3.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

349 kr.

Lav ny formålsbestemmelse
Hos LegalDesk

Pris: 349 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 20 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 3.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er selskabets formål?

Selskabets formål er en beskrivelse af den aktivitet, der skal foretages i selskabet. Det er et krav, at selskabets formål fremgår af selskabets vedtægter. Selskabet må ikke have aktivitet, der ikke er omfattet af dets formålsbestemmelse.

Det betyder dog ikke, at selskabets forskellige aktiviteter skal beskrives udtømmende i en formålsbestemmelse. Så længe en given aktivitet foretages med henblik på at opnå selskabets formål, vil handlingen være i overensstemmelse med formålsbestemmelsen.

Eksempel:
I Blomsterbutikken ApS er selskabets formål “Handel med blomster, planter og grønt”. Det vil derfor hverken stride mod formålsbestemmelsen at indkøbe blomster hos grossister med henblik på videresalg eller at arbejde med markedsføringen. Selvom disse to aktiviteter ikke er eksplicit nævnt i formålsbestemmelsen, vil de altså stadig være omfattet, da de bliver foretaget for at opnå formålet, som er salg af blomster.

Hvad skal selskabets formål indeholde?

Selskabets formål skal som skrevet beskrive hvilken aktivitet, der skal drives i selskabet. Formålet formuleres ofte så bredt som muligt, så det giver brede rammer for aktiviteterne i selskabet. Et selskabs formålsbestemmelse skal dog stadig være så klar, at udenforstående har mulighed for at forstå, hvilken overordnet erhvervsmæssig aktivitet selskabet har.

Hvis du selv formulerer en formålsbestemmelse, anbefaler vi, at du indsætter følgende sætning i formålsbestemmelsen, da den giver en vis fleksibilitet: “...samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed.”

Når du ændrer selskabets formål med Legal Desk, skal du vælge én af følgende, som selskabets nye formålsbestemmelse:

  1. "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil."

  2. "Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn."

  3. “[din beskrivelse]...samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed.”

Hvordan ændrer man selskabets formål?

Du kan kun ændre i selskabets formål ved at ændre i vedtægterne. Hvis vedtægterne skal ændres, skal det vedtages af ejerne på en generalforsamling. Ejerne kan dog også vælge, at beslutningen skal vedtages skriftligt ved at underskrive et beslutningsreferat, hvori den nye formålsbestemmelse beskrives og vedtages.

Lav beslutningsreferat for ændring af formål med Legal Desk

Med Legal Desk kan du nemt ændre dit selskabs formål blot ved at følge disse 3 trin:

  1. Udfyld formularen, betal for dokumentet og derefter skal det underskrives

  2. Formålsbestemmelsen i selskabets vedtægter rettes med formuleringen fra beslutningsreferatet

  3. Beslutningsreferatet og de nye vedtægter registreres og uploades hos Erhvervsstyrelsen (se hvordan nedenfor)

Lav dit beslutningsreferat for ændring af formål her

Hvordan registrerer jeg ændring af selskabets formål?


1. Gå til Erhvervsstyrelsens IT system

Når du har lavet dit beslutningsreferat, skal du gå ind på indberet.virk.dk og trykke på "Ændre virksomhed" i menuen.

“Aendre

Derefter trykker du “Start”:

“Start”

2. Log ind med NemID

Log ind med dit NemID eller Digital Signatur. Acceptér derefter betingelserne for brug af systemet:

“Logind”

3. Vælg det selskab, der skal have nyt formål

Du finder selskabet, der skal have nyt formål, ved at søge på selskabets CVR-nummer. Du kan finde CVR-nummeret i CVR-registret.

“soegselskab”

Når du har fundet selskabet, ved at søge på dets CVR-nummer, skal du trykke "Ændre" og dernæst "Rediger virksomhed".
Dernæst skal du trykke på “Rediger” til højre for “Formål”:

“Rediger

4. Beskriv selskabets formål

I feltet skal du beskrive selskabets nye formål, som det fremgår af beslutningsreferatet. Når du er tilfreds, skal du trykke på “Gem ændringer”:

“formula”

5. Dokumentation af ændring

Du er nu næsten færdig og skal gå ned til sektionen “Dokumentation” og trykke på “Rediger”:

“rediger

6. Upload dokumentation

Under rubrikken "Dokumentation" skal det underskrevne generalforsamlingsreferat og vedtægter uploades. Du uploader ved at trykke “Vedhæft dokument”:

“Vedhaeft

7. Vedhæft generalforsamlingsreferat

Vælg dit generalforsamlingsreferat og kontrollér venligst, at dokumentet er underskrevet af dirigenten, inden du vedhæfter filen. Derefter vælger du “Referat ordinær generalforsamling” eller “Referat ekstraordinær generalforsamling” under “Type”. Nedenunder skal du oplyse, hvornår generalforsamlingsreferatet blev godkendt, det vil sige den dato, hvor dokumentet blev underskrevet af dirigenten.

“

8. Vedhæft vedtægter

Derefter vælger du “Vedtægter” under “Type”. Nedenunder skal du oplyse, hvornår vedtægterne blev godkendt, det vil sige den dato, hvor dokumentet blev underskrevet.

Dokumentation er nu tilføjet og du skal trykke på “Gem ændringer”:

“

9. Godkend og afslut

Du mangler nu kun at godkende ændringerne og betale et gebyr til Erhvervsstyrelsen på 180 kr. Tryk på “Godkend og Afslut”:

“Godkend

Endelig skal du trykke på “Godkend og Betale” for at gennemføre ændringerne.

Når du kommer til betalingsform, skal du vælge “Separat faktura”. 

10. Kvittering

Formålet for din virksomhed er nu ændret, og du vil modtage en kvittering på e-mail fra Erhvervsstyrelsen i løbet af få minutter.

Du kan dobbelttjekke ændringerne ved at slå din virksomhed op på https://datacvr.virk.dk/.

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter Privat

Dokumenter Erhverv