Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Familielån

Når der lånes penge mellem familie eller venner, er det en rigtig god idé at lave en skriftlig låneaftale (gældsbrev). En skriftlig låneaftale sikrer faste rammer for begge parter, så I undgår potentielle misforståelser og konflikter.

LEGAL DESK
299 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
1.200 KR.
Start Nu

Hvad er et familielån?

Et familielån er en type gældsbrev, hvor modtageren af lånet normalt ikke betaler nogen rente eller betaler en meget lav rente. Grunden til at det hedder et familielån er, at gældsbrevet ofte anvendes til lån mellem forældre og børn, hvor familielånet også kan bruges til lån mellem venner og bekendte.

Et rentefrit familielån gives typisk for at hjælpe en nærtstående ved at yde et lån over en given periode. Dette er modsat almindelige låneaftaler, hvor långiver er motiveret af et ønske om at få et afkast i form af renter på lånebeløbet.

Når du laver en låneaftale på et familielån med Legal Desk, kan du selv vælge, om tilbagebetalingen skal ske ved meddelelse, afdrag over tid eller med fuld tilbagebetaling på en dato, du angiver i aftalen.

Hvis du ønsker en låneaftale på kommercielle vilkår, hvor långiver eller låntager også kan være en virksomhed, bør du bruge Legal Desks almindelig låneaftale. Med denne udvidede aftale medfølger også en afviklingstabel (amortisationstabel), hvor det fremgår, hvordan lånet bliver afviklet over tid med eventuelle renter og afdrag.

Sådan virker det

Her kan du se en kort video, der forklarer, hvordan du selv kan lave en aftale om familielån med Legal Desk. 

Hvorfor skal jeg lave et familielån?

Netop fordi familielånet som regel ydes mellem nærtstående (familie og nære venner), indgås den slags aftaler ofte mundtligt, uden at der laves en skriftlig låneaftale (et gældsbrev). I de tilfælde ser vi, at parterne kun får aftalt, hvor meget der skal lånes, mens andre væsentlige forhold, såsom hvornår pengene skal betales tilbage og om der skal betales renter, forbliver uklart.

Den slags uafklarede detaljer kan senere lede til uenighed, misforståelser og konflikter mellem parterne, hvilket er særligt problematisk, når parterne er familie eller nærtstående. Den slags konflikter kan være meget ubehagelige og påvirker sjældent kun de to parter, men også den øvrige familie eller omgangskreds.

Den der giver lånet er desuden mere udsat uden en skriftlig låneaftale i forhold til at inddrive gælden, hvis låntager ikke kan eller vil betale lånet tilbage. Hvis der ikke foreligger en skriftlig låneaftale, kan det være meget vanskeligt at bevise, hvad der blev aftalt, da lånet blev givet.

Med en låneaftale sikrer du, at der bliver taget stilling til alle de væsentligste betingelser og vilkår for lånet, samt at disse vilkår bliver dokumenteret juridisk korrekt. Det vil sige spørgsmål som:

  • Hvor meget der lånes?

  • Præcist hvem lånet ydes til?

  • Om der skal betales renter?

  • Skal der betales afdrag?

  • Skal der være en dato for tilbagebetaling af hele lånebeløbet?

  • Hvad er konsekvensen, hvis der ikke sker tilbagebetaling?

  • Hvornår bliver lånet forældet?

Derfor anbefaler vi, at der altid laves en skriftlig låneaftale ved lån over 10.000 kroner.

Skal der betales SKAT af et familielån?

Hvis man yder et rentefrit familielån, så har det ingen skattemæssige konsekvenser for långiver eller låntager. Da der ikke er nogen indtægt på lånet i form af renter, skal långiver ikke indberette nogen indkomst for lånet. På samme måde bliver låntager heller ikke beskattet (selvom låntager får en økonomisk gevinst ved ikke at skulle betale den almindelige markedsrente). Hvis familielånet har renter, skal disse renter indberettes af både långiver og låntager, som henholdsvis renteindtægter og rentefradrag.

Eksempel på familielån

En aftale om familielån kan laves på mange forskellige måder. Har kan du se et eksempel på en familielåneaftale fra Legal Desk: 

“Lånebevis”

Hvordan gør jeg familielånet gyldigt?

Når du har gennemført formularen og betalt, får du adgang til din aftale om familielån med det samme. Herefter skal dokumentet dateres og underskrives af långiver og låntager, hvilket kan gøres nemt og sikkert med hver jeres NemID (læs mere om, hvordan dette gøres her). Jeres låneaftale vil herefter være gyldig, og der er således ikke noget krav om tinglysning, vitterlighedsvidner, advokatassistance eller lignende.

Start din aftale om familielån her

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler