Arv

Arveforskud

Pris: 299 kr.

Her kan du lave en aftale om arveforskud, hvormed en livsarving eller anden person begunstiget med testamente modtager et forskud på deres arv.

Arveafkald

Pris: 249 kr.

Med dette dokument kan man give et arveafkald på enten kommende eller falden arv. Arveafkaldet kan gives enten uden betingelser eller mod betaling af et kontant beløb.

Samtykke til uskiftet bo

Pris: 249 kr.

Hvis din ægtefælle har særbørn, kan du ikke sidde i uskiftet bo uden deres accept. Det er en god idé at indhente et forhånds-samtykke fra særbørnene i god tid.

Testamente over indbo

Pris: 149 kr.

Med et indbotestamentet kan du bestemme, hvordan dit indbo og andre mindre genstande skal fordeles ved din død. Du kan således sikre dig, at de "rigtige" personer modtager tingene efter dig.

Testamente for enlige

Pris: 449 kr.

Testamentet for enlige giver dig - der enten er enlig eller ikke ønsker at tilgodese din samlever - mulighed for, at bestemme hvordan arven efter dig skal fordeles.

Testamente for ugifte samlevende

Pris: 599 kr.

Som ugifte samlevende arver I ikke automatisk efter hinanden medmindre I opretter testamente. Med et testamente for ugifte samlevende sikrer I hinanden økonomisk.

Samliv & Børn

Børnetestamente

Pris: 299 kr.

Børnetestamentet giver dig mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal tage sig af dine mindreårige børn, hvis du skulle gå bort. Du kan vælge flere personer i prioriteret rækkefølge.

Samværsaftale

Pris: 349 kr.

Hvis I bliver skilt og har børn, er det vigtigt, at der bliver taget hensyn til hvornår børnene skal se deres forældre. En samværsaftale regulerer samværet med børnene.

Ægtepagt - Fuldstændigt Særeje

Pris: 699 kr.

Denne ægtepagt giver jer fuldstændigt særeje. Det betyder, at jeres ejendele ikke skal deles ved hverken separation, skilsmisse eller dødsfald.

Ægtepagt - Kombinationssæreje

Pris: 699 kr.

Denne ægtepagt giver jer kombinationssæreje. Det betyder, at jeres ejendele ikke skal deles ved separation eller skilsmisse, mens ægtefællen bliver tilgodeset ved dødsfald.

Ægtepagt Særeje Engelsk Oversættelse

Pris: 799 kr.

Her kan du læse mere om Legal Desk's ægtepagt, du modtager på både dansk og engelsk klar til underskrift.

Ægtepagt om pensionsordning

Pris: 699 kr.

De fleste pensionsopsparinger har betydelig værdi, men skal ikke deles i tilfælde af skilsmisse. Med denne ægtepagt kan I fordele værdien af jeres pensionsopsparinger mellem jer.

Ophævelse af særeje

Pris: 499 kr.

Hvis I tidligere har oprettet ægtepagt om særeje, men ønsker at der nu skal gælde formuefælleskab, skal dette også bestemmes med en ægtepagt. Denne ægtepagt genetablerer formuefælleskab.

Fuldmagter

Fuldmagt

Pris: 149 kr.

Hvis du har brug for, at en anden person skal handle på dine vegne, skal du oprette en fuldmagt. Denne fuldmagt kan både laves som en generalfuldmagt eller en specialfuldmagt.

Fuldmagt på engelsk

Pris: 299 kr.

Hvis du har brug for, at andre personer kan repræsentere dig i udlandet, skal du oprette en fuldmagt på engelsk. Denne fuldmagt kan både være en generalfuldmagt eller en specialfuldmagt.

Fremtidsfuldmagt

Pris: 499 kr.

Hvis du vil sikre dig, at din nære familie eller venner kan repræsentere dig, hvis du skulle blive syg, kan du oprette en fremtidsfuldmagt, der giver dem ret til at handle på dine vegne.

Lån & Gaver

Familielån

Pris: 299 kr.

Når der lånes penge til familiemedlemmer eller nære venner, er det en god ide, at have en låneaftale på plads for alles vedkommende. Denne låneaftale er på meget gode vilkår for låntageren.

Gavebrev

Pris: 249 kr.

Hvis du giver store gaver, er det en god ide at lave et gavebrev, der beskriver gaven. Med dette gavebrev kan du vælge, hvem der skal betale gaveafgiften og om gaven skal være særeje.

Bolig

Lejekontrakt

Pris: 199 kr.

Fremlejekontrakt

Pris: 199 kr.

Samejeoverenskomst

Pris: 349 kr.

Hvis I ejer bolig sammen, er det en stor investering. Samejeoverenskomsten hvad der skal gælde for jer til daglig og i tilfælde af at I går fra hinanden.

Skøde (kommer snart)

Pris: 699 kr.